Artist picture of Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Gennadi Bezzubenkov [bass], Olga Markova-mikhailenko [contralto], Tatiana Pavlovskaya [soprano], Valery Gergiev [conductor]

Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Gennadi Bezzubenkov [bass], Olga Markova-mikhailenko [contralto], Tatiana Pavlovskaya [soprano], Valery Gergiev [conductor]

0 مُعجَب