Artist picture of Anna Netrebko [soprano], Kirov Opera Chorus [choir], Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Valery Gergiev [conductor], Evgeny Akimov [tenor], Larissa Shevchenko [soprano], Olga Korzhenskaya [contralto], Mikhail Kit [bass], Alexander Morozov [bariton

Anna Netrebko [soprano], Kirov Opera Chorus [choir], Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Valery Gergiev [conductor], Evgeny Akimov [tenor], Larissa Shevchenko [soprano], Olga Korzhenskaya [contralto], Mikhail Kit [bass], Alexander Morozov [bariton

0 مُعجَب