Artist picture of Evgeny Akimov [tenor], Fyodor Kuznetsov [baritone], Olga Savova [mezzo-soprano], Grigory Karassev [bass], Mikhail Nikanorov [baritone], Vladimir Zhivopistsev [tenor], Evgeny Nikitin [bass], Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Valery Gergiev [condu

Evgeny Akimov [tenor], Fyodor Kuznetsov [baritone], Olga Savova [mezzo-soprano], Grigory Karassev [bass], Mikhail Nikanorov [baritone], Vladimir Zhivopistsev [tenor], Evgeny Nikitin [bass], Kirov Orchestra, St Petersburg [orchestra], Valery Gergiev [condu

0 مُعجَب