Artist picture of Omar Hisham

Omar Hisham

4 821 fans

Artist's top tracks

Surah Ar-Rahman (Be Heaven) Omar Hisham 14:12
Surah Al Mulk (Be Heaven) Omar Hisham 09:23
Surah Yaseen (Be Heaven) Omar Hisham 23:45
Surah Maryam (Be Heaven) Omar Hisham 18:55
Surah Al Baqarah (Ayah 1 to 74) Omar Hisham 29:09
Surah Al Kahf (Be Heaven) Omar Hisham 40:04
Verses of Tranquility: Sakinah (Be Heaven) Omar Hisham 06:03
Ya Hayyu Ya Qayyum (dua) Omar Hisham 12:00
Surah Saba (Be Heaven) Omar Hisham 14:30
Surah Al Mulk (Powerful) Omar Hisham 08:08

Latest release

Similar artists

For every mood