Album picture of Brahms: Cello Sonatas Nos 1, 2 & 6 Hungarian Dances

Brahms: Cello Sonatas Nos 1, 2 & 6 Hungarian Dances

Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras

01/01/2017

Titres de l'album

Brahms: Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38: I. Allegro non troppo Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 14:32
Brahms: Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38: II. Allegretto quasi menuetto Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 05:38
Brahms: Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38: III. Allegro Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 06:28
Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: I. Allegro vivace Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 09:25
Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: II. Adagio affettuoso Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 07:04
Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: III. Allegro passionato Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 07:18
Brahms: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99: IV. Allegro molto Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 04:45
Brahms / Transc Tharaud & Queyras: 21 Hungarian Dances, WoO 1, Book 1: No. 4 in G Minor (Transc. for Cello and Piano) Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 04:06
Brahms / Transc Tharaud & Queyras: 21 Hungarian Dances, WoO 1, Book 1: No. 1 in G Minor (Transc. for Cello and Piano) Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 03:13
Brahms / Transc Tharaud & Queyras: 21 Hungarian Dances, WoO 1, Book 1: No. 5 in F-Sharp Minor (Transc. for Cello and Piano) Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 02:11
Brahms / Transc Tharaud & Queyras: 21 Hungarian Dances, WoO 1, Book 2: No. 7 in A Major (Transc. for Cello and Piano) Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 01:46
Brahms / Transc Tharaud & Queyras: 21 Hungarian Dances, WoO 1, Book 3: No. 14 in D Minor (Transc. for Cello and Piano) Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 02:14
Brahms / Transc Tharaud & Queyras: 21 Hungarian Dances, WoO 1, Book 3: No. 11 in D Minor (Transc. for Cello and Piano) Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras 02:41

Pour toutes les ambiances