Show cover of Biblické zastavenia

Biblické zastavenia

Pre život so zmyslom. Ide o biblicke zamyslenia na rôzne témy a príležitosti. Biblické hodiny a iné. Autor je evanjelický farár pôsobiaci v okrese Prievidza. Pozrite https://www.ecavprievidza.sk Pozri na www.sozmyslom.com

Skladby

Na čo je nám Katechizmus (6) - Cti si otca i matku... 44:06 09.06.2021
Načo je nám katechizmus? (4) Nebudeš brať meno Božie nadarmo! 40:43 05.05.2021
Na čo je nám katechizmus? (3) - Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa! 26:32 28.04.2021
Na čo je nám katechizmus? (2) - Ako je to s Dekalógom? 16:09 28.04.2021
Na čo je nám katechizmus? (1) - Úvod 40:31 22.04.2021
Pôstne zastavenie #05 - Narodiť sa znova? Ako? Prečo? 10:21 12.03.2021
Pôstne zastavenie #04 Čo objavil Agur ako najdôležitejšiu múdrosť pre život? 11:40 02.03.2021
Pôstne zastavenie #03 Stálosť vyznania v našom povolaní 07:34 23.02.2021
Pôstne zastavenie #02 - Ako je to s tým svetlom? 07:56 19.02.2021
Pôstne zastavenie #01 - Pravý pôst 12:29 17.02.2021
1. Tesalonickým - časť 2. Apoštolov pozdrav 12:44 08.02.2021
1. Tesalonickým - časť 1. Úvod do listu 21:58 02.02.2021
Mudrci z východu spoznali, čo nábožní ich doby nie (Zjavenie Krista Pána mudrcom) 11:56 06.01.2021
#04 Biblické zastavenie - Nasýtení - Spoločenstvo s Kristom 17:36 21.10.2020
#03 Biblické zastavenie - Ďakujme Bohu - 06.05.2020 08:00 06.05.2020
#02 Biblické zastavenie - Zasľúbený pokoj pre Božie ovečky - 05.05.2020 09:09 05.05.2020
#01 Biblické zastavenie - Ohľaduplnosť oviec - 04.05.2020 07:12 04.05.2020
Judáš nebol jediný zradca! (Zelený štvrtok, 9. 4. 2020) 10:48 09.04.2020
Môže pokánie prinášať radosť? (22. 3. 2020) 17:36 22.03.2020
Slabosť, moc, pôst a koronavírus (15. 03. 2020) 12:43 14.03.2020
Ako nás Boh zamestnával? (31. 12. 2019) 15:48 31.12.2019
Keď sa rýchlo zabúda na to, odkiaľ sa vyšlo (17. 11. 2019) 17:47 17.11.2019
Svetlo sveta (15. 09. 2019) 18:33 15.09.2019
Vzkriesenie Pánovo - 1. slávnosť veľkonočná (21. 04. 2019) 15:59 21.04.2019