Show cover of Biblické zastavenia

Biblické zastavenia

Pre život so zmyslom. Ide o krátke biblicke zamyslenia na rôzne témy a príležitosti. Autor pôsobí v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slove...