อารมณ์

สุขสุด ๆ

Happy Hits

70 เพลง - แฟนเพลง 195 805 คน

Good Vibes

70 เพลง - แฟนเพลง 85 594 คน

Quarantini Time

70 เพลง - แฟนเพลง 170 603 คน

Feel Good Dance

80 เพลง - แฟนเพลง 376 410 คน

Feel Good Alternative

60 เพลง - แฟนเพลง 77 595 คน

Feel Good Soul & Funk

40 เพลง - แฟนเพลง 32 675 คน

Happy Acoustic & Folk

60 เพลง - แฟนเพลง 105 928 คน

บรรยากาศชิลล์ ๆ

Morning Chill

70 เพลง - แฟนเพลง 66 582 คน

Chill Vibes

70 เพลง - แฟนเพลง 222 084 คน

Coffee Break

60 เพลง - แฟนเพลง 34 612 คน

Mellow Days

80 เพลง - แฟนเพลง 63 286 คน

Chill Hits

50 เพลง - แฟนเพลง 280 799 คน

Island Chill

70 เพลง - แฟนเพลง 115 571 คน

Nature Sounds

60 เพลง - แฟนเพลง 73 630 คน

Relaxation

70 เพลง - แฟนเพลง 55 620 คน

ลอง Deezer Premium 3 เดือนเพียง ฿ 129