Yamaha MusicCast HiFi

ผลิตภัณฑ์ Yamaha MusicCast จะช่วยให้คุณสตรีมมิ่งใน HiFi อย่างไร้สาย แอปฯ เพียงหนึ่งตัวสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดภายในบ้านของคุณและรับส่งระดับคลื่นเสียงที่ชัดเจนจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่ง เชื่่่อมต่ออุปกรณ์ Yamaha MusicCast ของคุณกับ Deezer HiFi เพื่อการติดตั้งที่ลงตัว

Yamaha