Album picture of Kyohei Sorita MLM National Orchestra 2019

Kyohei Sorita MLM National Orchestra 2019

Various Artists

07/03/2020

Album Tracks

Souvenir d’un lieu cher,Op.42 1.Méditation Kyohei Sorita, Seiji Okamoto 09:43
Souvenir d’un lieu cher,Op.42 2.Scherzo Kyohei Sorita, Seiji Okamoto 03:42
Souvenir d’un lieu cher,Op.42 3.Mélodie Kyohei Sorita, Seiji Okamoto 03:18
Una furtiva lagrima Kyohei Sorita, Yohta Minakami 04:20
Suite for Cello Solo 1. Preludio – Fantasia Yuya Mizuno 05:28
Suite for Cello Solo 2. Sardana, “Danza” Yuya Mizuno 04:24
Suite for Cello Solo 3. Intermezzo e Danza Finale Yuya Mizuno 05:19
Larghetto Kyohei Sorita, Yudai Shoji 09:18
Der Schneemann Kyohei Sorita, Souki Kirihara 02:12
3 Novelettes,FP 47/173 No.1 C major Kyohei Sorita, Kanami Araki 03:10
3 Novelettes,FP 47/173 No.2 B-flat minor Kyohei Sorita, Kanami Araki 02:08
3 Novelettes,FP 47/173 No.3 E minor Kyohei Sorita, Kanami Araki 03:08
Adagio and Allegro,Op.70 Ken Otsuki 08:48
Concertino pour Flûte,Op.107 Kyohei Sorita, Eiko Yagi 07:49
Introduction et rondo capriccioso,Op.28 Kyohei Sorita, Kaoru Oe 08:59
Grand Duo Concertant op.51 Kyohei Sorita, Eiko Yagi, Yuka Asahara 08:40
Passacaglia Seiji Okamoto, Ken Otsuki 07:42
Méditation Kyohei Sorita, Souki Kirihara 04:37
Après un rêve Kyohei Sorita, Keisuke Morita 03:20
Romance in F major, Op.50 Kyohei Sorita, MLM National Orchestra, Seiji Okamoto 07:54

For every mood