Album picture of Al-Azkar

Al-Azkar

Fathi Naim

06/20/2016

Album Tracks

Madah Taubat Fathi Naim 04:57
Tausiyah, Pt. 1 Fathi Naim 03:53
Istighfar Hamba (Astaghfirullah) Fathi Naim 04:30
Tausiyah, Pt. 2 Fathi Naim 02:59
Tasbih Suci (Subahanallah) Fathi Naim 03:46
Tausiyah, Pt. 3 Fathi Naim 02:34
Tahmid (Alhamdullilah) Fathi Naim 03:40
Tausiyah, Pt. 4 Fathi Naim 01:57
Takbir (Allahuakbar) Fathi Naim 04:46
Tasbih Fathi Naim 03:36

For every mood