Album Tracks

Early Season Pavel Skornyakov Quartet 08:27
Blues Mood Pavel Skornyakov Quartet 07:19
Short Movies Pavel Skornyakov Quartet 05:03
Circling Pavel Skornyakov Quartet 06:39
Breeze Pavel Skornyakov Quartet 08:29
Hard Work Pavel Skornyakov Quartet 04:46
Monk in Van Gogh Museum in Amsterdam Pavel Skornyakov Quartet 07:33
Walk Pavel Skornyakov Quartet 06:51

For every mood