Episode cover of 22/3 כאן אמריקה. עדכוני קורונה

22/3 כאן אמריקה. עדכוני קורונה

KanAmerica

  • 03/22/2020
  • 47 min

About this Episode

מה התחדש השבוע. לא נדבר על וירוסים או מחלות, רק על הכלכלה, הבנק המרכזי, ומה אנחנו חושבים שקורה מאחורי הקלעים.