Show cover of The Velizizwe Show

The Velizizwe Show

Podcast By Velizizwe Mngadi

Tracks

Parents Meeting #1 25:06 07/12/2021
#3 - Tshegofatso Setume 27:17 08/20/2020
#2 - Ntshediseng Tlooko 45:40 06/02/2020
#1 - Phakamani Mkulise 51:41 05/11/2020