Show cover of AFEKATalk - מדברים הנדסה

AFEKATalk - מדברים הנדסה

הפודקסאט של מכללת אפקה להנדסה, חושף בכל פרק כיצד פתרונות הנדסיים משרתים את האנושות והחברה כולה.