Show cover of Acilci.Net Podcast

Acilci.Net Podcast

Acilci.Net, Acil Tıp hekimlerine yönelik doğru ve kaliteli kaynak oluşturmak amacıyla gönüllü öğretim üyesi, uzman ve asistanlar tarafından yürütülen serbest, açık erişimli bir eğitim kaynağıdır.

Tracks

Acil Serviste Pelvik Muayene ve Tartışmalı Yönleri 18:15 10/20/2021
Zehirlenme ile Başvuran Hastalarda Dekontaminasyon Yöntemleri 11:27 10/19/2021
Acil Serviste Deksmedetomidin Kullanımı 07:41 10/18/2021
COVID-19’a Bağlı Hekim Ölümleri ve Aşılamanın Etkisi 10:35 10/12/2021
Hastaları LP Sonrası Baş Ağrısından Nasıl Koruyabiliriz ? 07:53 10/06/2021
Surviving Sepsis Campaign 2021 Önerileri 32:46 10/02/2021
GİS Kanamada Traneksamik Asit Verelim Mi? HALT-IT! 10:24 10/01/2021
Voleybol ve Spor Travmaları 16:59 09/29/2021
Romantik bir şairden ölümcül bir hastalık : Botulizm 23:11 09/24/2021
Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi 08:19 09/22/2021
Munchausen Sendromu 12:37 09/19/2021
Acilde Kontrolü Sürdürmede SAKİNLE Formülü 07:01 09/17/2021
DNA Aşıları 06:42 09/12/2021
Resüsitasyonda İnsansız Hava Araçları 09:28 09/10/2021
Nötropenik Ateş PCT vs MASCC skoru 04:37 09/08/2021
Uyuz (Skabies) 12:52 09/03/2021
Zehirlenmelere Genel Yaklaşım 16:01 09/01/2021
Gebelikte Covid-19 Aşılanması 05:45 08/30/2021
Romatolojik Aciller 3: Sistemik Vaskülitler 19:04 08/28/2021
Acil Serviste ve Hastane Dışında Sepsis Şüphesi Olan Erişkinlerin Erken Bakımı 22:38 08/27/2021
Romatolojik Aciller 2: Skleroderma ve Sjögren Sendromu 08:39 08/25/2021
8-60 Günlük İyi Görünen Febril Bebeklerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 23:05 08/23/2021
2021 CAEP Akut Atriyal Fibrilasyon/Flutter En İyi Uygulamalar Kontrol Listesi 12:55 08/21/2021
Oksijenasyon Yöntemleri 08:21 08/20/2021
Romatolojik Aciller 1: Romatoid Artrit, Sistemik Lupus Eritematozus, Ankilozan Spondilit 14:50 08/17/2021
Anabolik Steroidler Hakkında Bilinmesi Gerekenler 08:10 08/16/2021
BaSICS Çalışması: Kritik Bakımda Normal Salin mi Dengeli Solüsyon mu? 18:13 08/12/2021
Duman İnhalasyon Yaralanmaları 14:20 08/11/2021
Havana Sendromu 09:17 08/09/2021
Solunum Yetmezliği Olan Gebe Hasta 06:39 08/06/2021