מלבי חינם cover
מלבי חינם
EXPLICIT

מלבי חינם

הפלשתים

Lyrics

מה רוצים כולם?

מקהלה- מלאבי חינם

במה חפץ העם?

מקהלה- מלאבי חינם

מה אוכלים כשחם?

מקהלה- מלאבי חינם

כולם צמאים לדם

מקהלה- מלאבי חינם!

For every mood