Lyrics

3. Ungubani

Haibo!

Haibo!

Heyi! Ingoomaaaa heeeey

Hwy! hey! Ingomaaaa heeeeeeey Haiibo

Hey! Hey! Ingomaa heyy

Hey! Hey! Ingomaaaa heeeeey

Ngelinye ilangaaaa

Iiikhandaaaaaaaa

Ikhanda lami

Bathi beliphitheneeeee ilaleeeeeeheee

Ngiliny'ilangaaaaaaaaa

Ikhandaaaaaaaaaa

Ikhandalamiiiiiiiiiiiiiiii

Bathi beliphitheneeeeeee ilaleeeeee

Baziibuz'ukuthi lentokazi ekabaniii

Baziiibuz'ukuthi leNtokazi eya kwabaniiiiiiii

Izisho naaa? Yebo

Izisho naaa? Yebo

Izisho naaa? Yebo

Lalela ke

Izalwa uNjoko

Iphethwe oPhangisa

Vulelwe ngoNqamane

Ibhekwe ngoNtsele

Bathi ikhanda layo

Liphithene uyahlanya maan yaz

Bathi ikhanda

Layo liphitheneeee Vele liphithene

Izisho na futhi? Yebo

Izisho na futhi? Yebo

Izalwa uNjoko

Iphethwe oPhangisa

Vulelwe ngoNqamane

Ibhekwe ngoNtsele

Bathi ikhanda layo

Liphithene uyahlanya maan yaz

Bathi ikhanda layo l

Lphitheneeee Vele liphithene

Bathi iKhanda layo

Liphitheneeeee heeeeeeeeeeeeeeee!

Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhh!

Izalwa uNjoko

Iphethwe oPhangisa

Vulelwe ngoNqamane

Ibhekwe ngoNtsele

Bathi ikhanda layo liphithene

Uyahlanya maan yhey

Bathi ikhanda layo liphitheneeee Vele liphithene

Bathi Ikhanda layo liphitheneee hai maaan

Izisho nafuthi Yeeeboo!

Izalwa uNjoko

Iphethwe oPhangisa

Vulelwe ngoNqamane

Ibhekwe ngoNtsele

Bathi ikhanda layo liphithene usangene maan

Bathi ikhanda layo liphitheneeee Vele liphithene

Bathi ikhanda layo liphithene usangene lomtwana

Nge! Nge! Nge ngoma heeeeeeyyyyyy

Nge Nge Nge Ngengoma heeeeyey

Ingoma hey ngoma hey ngoma heyyyi

Ngoma he, ngoma he,ngoma he

He he he hehehehehheee ehheeeeheh heeeeheeee

Ingomaaaa heeeeeeeeeeeeeyyyyyyy!

For every mood