Lyrics

4. Bayede

Ho Bayeeeeeeedeeeeeee

Ho bayede Nkosiiiiiiii

Ho Bayedeeeeeeeeee

HO Bayeeeede Nkosiiiii

Ho Bayeeee E deeeee

Ho Bayede Nkosiiiiiiii!

Ho Baye e deeeeeeee ululating

HO bayede

HO bayede Nkosi

Yim'Naweeeee

He lele heee

Yim'Nawe

Yim'Nawe hololooo

Yim'naweeee

HO Bayeeeedeeeeeeeeeee

Ho Bayede Nkosiiiii

HO Bayeeedeeeeeeeeeee

Ho Bayede Nkosiiiii

HO Bayedeeeeeeeeeee ululating

Ho Bayede Nkosiiiii

HO Bayedeeeeeeeeeee ululating

Ho Bayede Nkosiiiii

Mina ngiiiizwaaaa

BengiBiza bethiiiii

Mina ngiiiizwaaaa

BengiBiza bethiiiii Holololo

Mina ngiiiizwaaaa ubumayemayeee

BengiBiza bethiiiii Macala onke

Mina ngiiiizwa

BengiBiza bethiiiiiheheheheehethi

Yim''loooooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Yah ya yaaaaaah

Yah yah yeeeeeeh

Ohhh! Ohhh!

Mina ngiiiizwaaaa

BengiBiza bethiiiii Holololo

Mina ngiiiizwaaaa ubumayemayeee

BengiBiza bethiiiii Macala onke

Mina ngiiiizwa

BengiBiza bethiiiiiheheheheehethi

yim''loooooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Oh yimloooooooo

Yeh yeeeeeh

Heh heeeeeeeeee

Akekho omunye oh yimloooo

Akekho omunye

Akekho omunye yeyeyeyiii

For there is no one like youuu

Akekho omunye

Akekho omunye

Heyi heyi heyi heyiiii

Akekho omunye

Akekho omunyeeeeeeeeee

Oohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh

Oohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh

Oohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh

Oohhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh

For every mood