Bana Ba Baloyi cover
Bana Ba Baloyi

Bana Ba Baloyi

Sun Xa Experiment

Lyrics

6. Bana Ba Baloyi

Ke Baaana ba baloooyiiiiiii!!

Ke baaaaana ba Baloooyiiiiiiii yeeeeaaaahhhh!

Iiiizingane zomthakathi

Yimbhewu ebi bana ba Baloyi

Iiiiizingane zomthakathi

Zasho zaquQeda umuzi Bana ba Baloyi

Iiiiizingane zomthakathi yimbeuw embhi

Iiizingane zonthakathi zasho zawuqeda umuzi

Ngiiiiiimii ngaphandle komnyango

Ngikhuzaa umhlola

Iqulu labantu liqhamuka ngenhla

Be phethe izikhali nemikhonto

Be memezaaaaaaa ululating

Bememeezaaaaa kikilikikiiibaaah

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Habashwe! Bana ba Baloyi

Huuuuuuuuuuuuuuuu! Baaana ba Baloyi

Ay'phume imbhewu embhi!

Habashwe Habashwe

Ay'phume imbhewu embhi!

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe ha bashwe ha bashwe bana babaloyi

Habashe Habashwe ha bashwe

Habashe Habashwe ha bashwe

Habashe Habashwe ha bashwe

Habashe Habashwe ha bashwe

Habashe Habashwe ha bashwe

Habashe Habashwe ha bashwe

Huuuuuuuuuuuuuu!!!

Ay'phume imbhewu embhi!

Habashwe Habashwe

Ay'phume imbhewu embhi!

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Habashwe Habashwe Bana Ba Baloyi

Abashe

Habashwe

Habashwe

Habashwe

Habashwe

Habashwe

For every mood