Lyrics

סוף לתהיות לחיפושי משמעויות

אני יודעת שמצאתי אותך

כל הנהרות עוד ישטפו את הדמעות

אני יודעת שמצאתי אותך

שמע, קולי קורע

את הדממה בשיר אהבה

וגם עד סוף העולם אני הייתי הולכת איתך

הולכת איתך

וגם עד סוף העולם אני הייתי הולכת איתך

הולכת איתך

ליבי, כמו ספר פתוח

תראה אותי (תראה אותי)

ליבי, כמו ספר פתוח

תראה אותי (תראה אותי)

תראה אותי

-ויולה-

(ליבי)

(תראה אותי)

וגם עד סוף העולם אני הייתי הולכת איתך

הולכת איתך

-ויולה-

For every mood