Halese Ledi Khanna cover
Halese Ledi Khanna

Halese Ledi Khanna (EZB Remix)

Ezbie Moilwa

Lyrics

He le se le li khanna

Hlokomela li sa welwe ke serame

He le se le li khanna

Hlokomela li sa welwe ke serame

Hela ngwanesu

Kgomo tse ke tsa bohadi

Hela ngwanesu

Li tshwanetse go shebahala

Jelele-JeleleJelele-JeleleJelele-Jelele

Ooh, what you doing to me baby?

Kgomo tse ke tsa bo-ah-ah

Jelele-Jelele

Hela ngwanesu, yoh!

Kgomo tse ke tsa bo-ah-ah!

Jelele-Jelele

Hela ngwanesu, yoh!

Kgomo tse ke tsa bohadi!

(Hom-homm)

For every mood