Show cover of Pojačalo

Pojačalo

Naša misija je da edukujemo i motivišemo preduzetnike, i one koji žele da to postanu.