Show cover of Akadémia

Akadémia

RTVS Rádio DEVÍN vysiela raz za mesiac hodinovú reláciu o vede, vedeckých fenoménoch, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a vedeckých projektov v kontexte svetovej vedy. Moderuje Rastislav Šimášek.

Tracks

Kvantová komunikačná sieť (11.2.2023 17:00)
Budovanie kvantovej komunikačnej siete na Slovensku v nových projektoch s využitím vyvíjaných detektorov priblíži kvantový fyzik prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc z Fyzikálneho ústavu SAV a v relácii priblížime aj výsledky akreditácie jednotlivých ústavov SAV ako ich ohodnotila medzinárodná komisia a aké odporúčania navrhla v skvalitnení SAV a rozvoja vedy na Slovensku.
45:08 11/02/2023
Akadémia: Výzvy genetiky vo výskume telomér (19.11.2022 17:00)
Výzvy genetiky vo výskume telomér. Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania ESET Science Awards 2022 - prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. z Prír.fakulty UK v Bratislave hovorí o témach výskumu: medzibunkovej komunikácii, integrite genómu v rámci výskumu telomér, starnutí buniek, poslaní aj postavení pedagóga a vedca dnes.
47:19 19/11/2022
Akadémia: Medzinárodná cena SAV (24.9.2022 17:00)
Medzinárodná cena SAV pre proteomika prof. Michela Salzeta a inžiniera, odborníka na automatizáciu a riadenia procesov, prof. YangQuan Chena; hosťami v relácii boli prof. Pavol Šajgalík – predseda SAV, prof. Dáša Čížková – Neuroimunologický ústav SDAv – spolupracovníčka na projektoch s prof. M. Salzetom, prof. Ivo Petráš a prof. Igor Podlubný – akademici z Učenej spoločnosti Slovenskej a spolupracovníci prof. Chena.
48:34 24/09/2022
Akadémia: O kritickom myslení, Kvantová fyzika a kvantová kryptografia (30.7.2022 17:00)
Témy: Kvantová fyzika a kvantová kryptografia. Hosť: Riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV, doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.; O kritickom myslení – logické chyby, argumentácia, manipulácia v textoch a jazyku. Hosť: filozof Martin Nuhlíček
47:09 30/07/2022
Mineralogický výskum vo svete a na Slovensku (7.5.2022 17:00)
Hosťom autora relácie Rastislava Šimáška bol Martin Števko, pracovník Geofyzikálneho ústavu SAV.
42:43 07/05/2022
Akadémia: O kritickom myslení (2.4.2022 17:00)
O kritickom myslení – logické chyby, argumentácia, manipulácia v textoch a jazyku... s filozofom Martinom Nuhlíčkom
39:21 02/04/2022
Kvantová fyzika a kvantová kryptografia (12.3.2022 17:00)
Kvantová fyzika a kvantová kryptografia - hosť: riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV, doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
46:39 12/03/2022
Akadémia: 100 rokov Tiranonskej mierovej zmluvy a spolužitie s baktériami (6.6.2020 17:00)
S hosťom relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia, historikom Ladislavom Vörösom z Historického ústavu SAV, Rastislav Šimášek hovorí o téme Trianonskej mierovej zmluvy a s vedúcim oddelania Ústavu molekulárnej biológie SAV RNDR. Jánom Kormancom, DrSc. rieši tému nášho spolužitia s baktériami, ako sa naučili brátniť proti antibiotikám a ako ich mechanizmus obrany vieme využiť v náš prospech.
54:16 06/06/2020
Akadémia: Mitochondrie buniek (9.5.2020 17:00)
S hostkou relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia, chemičkou TRNDr. Evou Kutejovou, DrSc, riaditeľkou Ústavu molekulárnej biológie SAV, sa redaktor Rastislav Šimášek venuje aktuálnym výskumom enzýmov, ktoré súvisia s procesmi mitochondrií buniek. Reč je o výskume a vývoji liečiv napr. proti rakovine, starnutiu buniek a o výskumoch na Ústave: vývoj preparátu, ktorý je schopný degradovať glej a používa sa napr. pri reštaurovaní starých organov, skúmajú napríklad spóry a vývoj nových bionanomateriálov, keďže proteínový povrch spórových plášťov baktérií je mimoriadne odolný; skúmajú aj vplyv včelích produktov na hojenie rán a tvorbu nových tkanív, skúmajú aj prípravu a vznik nových antibiotík a protinádorových látok génovou manipuláciou.
49:30 09/05/2020
Akadémia: Fašizmus a kríza človeka (4.4.2020 17:00)
S hosťom relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia, historikom Jakubom Drábikom z Historického ústavu SAV, sa redaktor Rastislav Šimášek venuje téme totalitných režimov, najmä fašizmu, manipulácii jedinca a más v čase kríz, problematike definície fašizmu, jeho podobám a prejavom.
51:56 04/04/2020
Akadémia: O korone i o jazyku robotov (14.3.2020 17:00)
S virologičkou Tatianu Betákovou z Virologického ústavu Biomedicínskeho ústavu SAV autor relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia Rastislav Šimášek hovorí nielen o novom koronavíruse, o vhodných opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom SARS – CoV 2 (vírusom ťažkého respiračného syndrómu) ako aj o syntéze jazyka a umelej inteligencii, teda ako učíme roboty hovoriť a ako to využívame už dnes v rôznych prekladačoch.
45:06 14/03/2020
Akadémia: Výzvy podľa Juraja Sipku (15.2.2020 17:00)
S riaditeľom Ekonomického ústavu SAV, prof. Jurajom Sipkom, sa autor relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia Rastislav Šimášek zhovára o výzvach pre ekonómov, ako reagovať na civilizačné výzvy, výzvy klimatických zmien pri budovaní socioekonomických modelov spoločnosti, pozývajú Vás aj na Science slam Veci k veci a približujú teatrologickú novinku Max Reinhardt a Bratislava.
49:29 15/02/2020
Akadémia: Prognózy Richarda Filčáka (18.1.2020 17:00)
S Richardom Filčákom, vedúcim Prognostického ústavu SAV, sa autor relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia Rastislav Šimášek zhovára o našej budúcnosti. Predstavujú výskum tejto 30-ročnej inštitúcie ako aj výzvy, ktorým bude človek v najbližších rokoch čeliť: klimatická zmena, emisie, trvalo udržateľný rozvoj, sociálnoekonomické pohyby, elektromobilita atď. Hľadajú odpovede na to, čomu sa prognostici vo výskumoch venujú.
44:04 18/01/2020
Akadémia: Človek a Zem (21.12.2019 17:00)
V tejto časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Akadémia sa redaktor Rastislav Šimášek zhovára s geológom Pavlom Simanom (SAV) o geologickom výskume Slovenska, o medzinárodných projektoch s Francúzskom a Japonskom, o výnimočnosti Karpát, o geologickej charakteristike Slovenska ako rozhrania „starej a novej Európy", o klimatických zmenách, skleníkových plynoch i o aktivite človeka na Zemi.
40:16 21/12/2019
Akadémia: Bibliotéka – November 89 (23.11.2019 17:00)
Nielen o dôležitosti poznania histórie sa Rastislav Šimášek zhováral na knižnom veľtrhu Bibliotéka s historičkami Dianou Duchoňovou a Agátou Šustovou Drelovou.
55:13 23/11/2019
Akadémia: Experimentálna onkológia (26.10.2019 17:00)
V dnešnej časti relácie Akadémia sa redaktor Rastislav Šimášek zhovára s experimentálnou onkologičkou Sylviou Pastorekovou, ktorá približuje metabolizmus nádorových buniek a biomarkery.
45:48 26/10/2019
Akadémia: Suburbanizácia i meranie napätia na úrovni bunky (28.9.2019 17:00)
V prvej téme dnešnej časti Akadémie autor relácie Rastislav Šimášek približuje knihu Suburbanizácia. S geografom Martinom Švedom z Geografického ústavu SAV rozprávajú o rozrastajúcej sa zástavbe Bratislavy a o vytváraní prímestských častí s pozitívami aj negatívami (doprava, strata identity, nezdravý životný štýl...). V ďalšej téme tejto časti relácie sa s prof. Ľubou Lacinovou zaoberáme výskumom merania napätia na úrovni bunky.
59:40 28/09/2019

Similar podcasts