Show cover of Rozhovory Choices

Rozhovory Choices

Choices sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi umožňujúce lepšie spoznať vzdelaných a rozhľadených odborníkov. Venujú sa najmä kultúre, psychológii, pedagogike a rôznym zaujímavým aktuálnym humanitným a spoločenskovedným otázkam. Sú príležitosťou premýšľať, formovať si názory a postoje a uvedomiť si úspech aj tam, kde ho na prvý pohľad nevidíme. Vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis ich pripravuje tím Voices od roku 2013. Aktuálne podujatia a viac informácií na www.choices.sk.