Show cover of Nad slovom

Nad slovom

Relácia RTVS Rádia DEVÍN o unikátnom projekte Komentárov k Starému a Novému zákonu. Ide o veľkoryso koncipované ekumenické dielo, aké nemá v slovenskej kultúre obdoby. Moderuje Adrián Kacian. Vysiela sa každú prvú sobotu v mesiaci od 17.00 do 18.00.

Tracks

Genesis 2 (8.4.2023 17:00)
Biblista Bohdan Hroboň a jeho hosť profesor Starej zmluvy z pražskej Karlovej univerzity Martin Prudký sa zaoberajú druhou kapitolou knihy Genezis.
40:44 08/04/2023
Genesis 1 (4.3.2023 17:00)
V relácii Nad Slovom sa venujeme knihe Genesis. Počiatku všetkého a doteraz nie úplne rozlúštenému tajomstvu vzniku sveta. Moderátor Bohdan Hroboň, Hosť: prof. Martin Prudký, Dr.
39:59 04/03/2023
Nad Slovom: List Rimanom (5.2.2022 17:00)
List Rimanom - hosť: Juraj Fenig, moderuje Adrián Kacian
44:39 05/02/2022
Nad Slovom: Žalm 107 (27.6.2020 17:00)
Bohdan Hroboň sa v tejto časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Nad Slovom zhovára so svojím hosťom doc. Adriánom Kacianom o Žalme 107.
48:27 27/06/2020
Nad Slovom: Žalm 102 (11.4.2020 17:30)
Bohdan Hroboň v tejto časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Nad Slovom sa na Bielu sobotu so svojím hosťom doc. Jozefom Tiňom zhovára o Žalme 102.
35:16 11/04/2020
Nad Slovom: Žalm 103 (7.3.2020 17:00)
Bohdan Hroboň v tejto časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Nad Slovom sa so svojou hostkou Ivetou Strenkovou zhovára o Žalme 103.
40:24 07/03/2020
Nad Slovom: Kráľovské žalmy (8.2.2020 17:00)
Bohdan Hroboň v tejto časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Nad Slovom sa so svojím hosťom Jozefom Jančovičom rozpráva o žalmoch 93 až 97, ktoré sa nazývajú aj ako „kráľovské".
41:18 08/02/2020
Nad Slovom: Vianoce (14.12.2019 17:00)
Bohdan Hroboň v poslednej tohtoročnej časti relácie RTVS Rádia DEVÍN Nad Slovom sa zhovára s biskupom Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jánom Hroboňom a s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a zároveň s viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu Milošom Lichnerom o Vianociach.
40:30 14/12/2019
Nad Slovom: Septuaginta (16.11.2019 17:00)
Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt, v rámci ktorého vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie Bohdan Hroboň. V tejto časti sa so svojimi hosťami, doc. Erikou Brodnianskou a patristkou Marcelou Andokovou, venuje téme gréckej verzie Starej zmluvy, tzv. Septuaginte.
34:45 16/11/2019
Nad Slovom: Liturgia (19.10.2019 17:00)
Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt, v rámci ktorého vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie Bohdan Hroboň. V tejto časti sa so svojimi hosťami doc. Katarínou Valčovou a prof. Martinom Štrbákom venuje tajomstvu liturgie.
36:43 19/10/2019