Show cover of Klub komunálnej politiky - Regina Západ

Klub komunálnej politiky - Regina Západ

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí západného Slovenska. V Rádiu Regina Západ každú stredu o 14:05. Diskusiu Klub komunálnej politiky Reginy Západ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Počas prázdnin reláciu nevysielame.

Tracks

Kam a ako rýchlo docestujeme? (30.11.2022 14:00)
Od decembra platí nový vlakový grafikon. Jeho návrh samosprávy kritizovali. Konečná podoba im z časti aj vyhovela. No nie všetky regióny sú spokojné. Je nový grafikon cestou k integrovanej doprave aj inde, ako v hlavnom meste? A čo čaká samosprávy v oblasti prímestskej autobusovej dopravy? Odrazí sa kríza aj na výške cestovného, alebo budú mestá a obce radšej škrtať kilometer? Na tieto otázky odpovedali v Klube komunálnej politiky Marte Výbožtekovej Marek Modranský z Inštitútu verejnej dopravy a Rastislav Czenki z Ministerstva dopravy SR.
47:24 30/11/22
Klub komunálnej politiky - Regina Západ (23.11.2022 14:05)
The show producer has not yet provided a description for this episode.
41:39 23/11/22
Kto nás ošetrí? (16.11.2022 14:05)
Zaujímalo v Klube komunálnej politiky Ninu Alžbetkinovú. Slovensku chýbajú stovky lekárov – pediatri, všeobecní lekári pre dospelých aj špecialisti. Mnohé profesie zápasia aj s vysokým priemerným vekom odborníkov a nerovnomerným rozložením v regiónoch. Kritická situácia je vo viacerých krajoch – v Žilinskom, Prešovskom aj v niektorých okresoch Bratislavského kraja. Na problém už niekoľko rokov upozorňuje aj Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého dlhodobo klesá počet ambulancií. Aké sú riešenia, čo môžu urobiť samosprávy a kde by mal zabrať štát? V Klube komunálnej politiky na tieto otázky odpovedali Silvia Pekarčíková, predsedníčka zdravotníckej sekcie pri združení samosprávnych krajov SK8, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar a hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.
45:07 16/11/22
Trenčín a Trenčiansky kraj po voľbách (9.11.2022 14:05)
Mesto Trenčín čakajú v novom volebnom období najmä dopravné úlohy v spolupráci so štátom či investormi – rekonštrukcia železničnej aj autobusovej stanici, starého cestného mosta, preložka cesty 1. triedy. Zároveň bude v znamení projektov Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Na tom bude spolupracovať aj s krajskou samosprávou. Tá bude riešiť euro-projekty za 10-ky mil. eur, ale napríklad aj súťaž na nového prevádzkovateľa prímestskej autobusovej dopravy. Ako sú na to župa aj radnica pripravené prezradia ich staronoví šéfovia – župan Jaroslav Baška a primátor Richard Rybníček … v Klube komunálnej politiky Rádia Regina Západ so Ctiborom Michalkom.
42:54 09/11/22
Samosprávy po voľbách (2.11.2022 14:05)
Novozvolení primátori, starostovia aj predsedovia samosprávnych krajov budú samosprávy viesť v ťažkom období energetickej krízy, vysokej inflácie a napätia v spoločnosti. Čo ich čaká? Pozrieme sa na to z pohľadu matadorov v samospráve, ale aj nováčikov vo funkciách. Klub komunálnej politiky pripravila Marta Výbošteková. Hostia: Branislav Tréger, predseda ZMOS, Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a Združernia SK 8, Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.
45:16 02/11/22
Voľby - Samosprávy a mimoriadne a krízové situácie (19.10.2022 14:05)
Hostia: Roman Gallik (riaditeľ úseku krízového riadenia OÚ Snina) Ľubomír Betuš (externý prednášajúci na VŠBM a predseda Zväzu civilnej ochrany Východ) Samosprávy na Slovensku v posledných rokoch čelili rôznym krízovým situáciám. Povodne, požiare v zariadeniach, výbuch v bytovke, ale aj utečenecká kríza na hraniciach. V Klube komunálnej politiky si povieme viac o tom, ako samosprávy na Slovensku tieto situácie v kooperácií so štátom a záchrannými zložkami zvládajú. Ako je nastavený systém krízového riadenia, aké sú jeho nedostatky, aké sú postupy v rámci jednotlivých situácií? Čo je mimoriadna situácia, čo mimoriadna udalosť a čo krízová situácia? Moderuje: David Palaščák.
45:16 19/10/22
Voľby - kompetencie samospráv v oblasti územného plánovania a ŽP (12.10.2022 14:05)
Hostia: Ingrid Konrád (hlavná architektka mesta Bratislava), Samuel Achberger (humánny geograf a aktivista) Aké kompetencie majú samosprávy v oblasti územného plánovania a životného prostredia? Rozvoj miest a obcí na Slovensku nie je všade rovnaký, niekde ho brzdia dlhé povoľovacie procesy, inde tlaky od investorov či občanov alebo zastarané územné plány. Ako si s tým vedia samosprávy poradiť? Existuje cesta ako vyhovieť všetkým? Klub komunálnej politiky pripravila Simona Beňová.
45:17 12/10/22
Kompetencie samospráv v zdravotníctve a sociálnej oblasti (5.10.2022 14:05)
hostia: Silvia Pekarčíková (Žilinský samosprávny kraj) Elena Nekorancová (Trenčiansky samosprávny kraj) Mária Filipová (Únia miest Slovenska) Regionálne nemocnice, domovy sociálnych služieb, či domovy dôchodcov. Samosprávy majú v kompetencii aj širokú oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb a dotýkajú sa ich aj aktuálne problémy - a to výpovede lekárov, či stúpajúce ceny energií. S čím sa budú musieť popasovať v tejto oblasti po voľbách? Aj sú otázky v Klube komunálnej politiky, v ktorom sa venujeme zdravotníctvu a sociálnej oblasti. moderuje: Ctibor Michalka
42:37 05/10/22
Voľby - kompetencie samospráv v oblasti dopravy (28.9.2022 14:05)
Hostia: Ondrej Matej (riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo) Rastislav Cenký (analytik, šéf Sekcie stratégie dopravy MDV SR) Igor Hianik (primátor Pezinka) Mestskú hromadnú dopravu zabezpečujú mestá, prímestskú zas kraje, vlakové spoje štát – dopravné kompetencie sa na Slovensku trieštia medzi viacerých hráčov. Čo to prináša občanom, prečo máme problém s integráciou dopravy a jednotný systém funguje v dvoch krajoch a zvyšných šesť sa o zavedenie iba pokúša? Kde zlyháva štát a kde starostovia, primátori a župani? Čo je v ich kompetencii a ktorým problémom sa môžu iba prizerať? Doprave, jej problémom a riešeniam sa budeme venovať v predvolebnom Klube komunálnej politiky. moderuje: Nina Alžbetkinová.
42:04 28/09/22
Voľby - kompetencie samospráv v oblasti školstva (21.9.2022 14:05)
Hostia: Judita Droppová (z odboru školstva Banskobystrického samosprávneho kraja) Iveta Miková (riaditeľka Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre a dlhoročná členka Združenia základných škôl Slovenska) stanovisko Ministerstva školstva SR Aj základné a stredné školy sa boria s aktuálnymi problémami. Majú za sebou 2 roky fungovania v pandémii, teraz sa musia vyrovnať s energetickou krízou. Čo čaká starostov a županov po voľbách v oblasti školstva? Majú v pokladniciach dosť peňazí na fungovanie škôl a školských zariadení pre vyše 700 000 školákov? Budú musieť šetriť na kúrení a školy zatvárať? V Klube komunálnej politiky sa pozrieme na aktuálne, ale aj na dlhodobé problémy v školách. moderátor/ka: Vladimíra Legíňová
41:08 21/09/22
Voľby - financovanie samospráv (14.9.2022 14:00)
Hostia: Zuzana Detková (komunálna ekonómka) Katarína Sýkorová (UMB/z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja) vyjadrenie Ministerstva financií SR Školy a škôlky, vývoz odpadu, zimná údržba, sociálne služby – aj tam tečú peniaze z rozpočtov miest a obcí aj samosprávnych krajov. Ich kompetencie a povinnosti sú široké, no v posledných rokoch sa ukazuje, že peňazí majú málo. Odkiaľ čerpajú mestá a obce financie? Ako vznikajú rozpočty? S čím sa budú musieť vysporiadať novozvolení primátori, starostovia a župani - koľko im z pokladníc uberie energetická kríza? Až do volieb sa budeme v Klube komunálnej politiky venovať kompetenciám samospráv - dnes to bude práve financovanie. moderuje: Marta Výbošteková
45:30 14/09/22
Ako sa chystáme na voľby? (7.9.2022 14:05)
hostia: Eva Chmelová (Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR) Michal Cirner (politológ) Klub komunálnej politiky venujeme po letnej prestávke spojeným voľbám, ktoré nás čakajú 29. októbra. Čo všetko vyplýva pre voliča z faktu spoločného termínu volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov? Čo musia obecné a regionálne samosprávy v súvislosti s voľbami vykonávať? Prečo by sme mali ako voliči vnímať dôležitosť týchto spojených volieb? moderuje: Peter Béreš
43:20 07/09/22
Štrajková pohotovosť a štrajk samospráv - ako ďalej? (29.6.2022 14:05)
Hostia: Michal Kaliňák, ZMOS Dušan Sloboda, analytik, KOnzervatívny inštitút M.R.Štefánika Združenie miest a obcí Slovenska aktuálne rozhoduje, ako bude ďalej reagovať na kroky štátu ohrozujúce rozpočty samosráv. Ani štrajková pohotovosť a ani veto prezidentky nezabránilo poslancom opätovne schváliť rodinný balíček, ktorý berie peniaze z pokladníc miest a obcí a žúp. Vstúpia samosprávy do štrajku? A čo hovorí na ich postoj ekonóm - ozaj ich štát ženie do zlej finančnej situácie? moderuje: Ctibor Michalka
37:40 29/06/22
Situácia a problémy so spracovaním žumpových vôd na západnom Slovensku (22.6.2022 14:05)
Hostia: generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽPSR Roman Havlíček, Matúš Letko- obchodný riaditeľ BVS, Alena Trančíková- expertka na ochranu vody, BVS, Marek Lackovič- starosta obce Hviezdoslavov Zvýšená výstavba v okolí Bratislavy a na celom západnom Slovensku, ktorá prebieha bez potrebného rozvoja kanalizačnej siete, spôsobuje problémy so spracovávaním odpadových vôd. Čistenie bežných žumpových vôd je takmer štyrikrát náročnejšie ako čistenie odkanalizovanej vody. Čistiarne odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už pracujú na hranici svojich technologických možností. moderuje: Marcela Jedináková
31:39 22/06/22
Environmentálne záťaže v regiónoch (15.6.2022 14:00)
Hosť: Ján Budaj, minister životného prostredia SR Na Slovensku máme podľa informačného systému aktuálne 1793 evidovaných environmentálnych záťaží. Mnohé sú dedičstvom z minulosti - dopady priemyselnej výroby, či pobytu vojsk v regiónoch, ale aj ťažby nerastných surovín - pri tom všetkom bolo životné prostredie na vedľajšej koľaji. moderuje: Vladimíra Legíňová
46:40 15/06/22
Bezpečnosť vlakov a stav slovenských tratí (8.6.2022 14:05)
Hostia: Roman Koreň, generálny riaditeľ ZSSK Desana Mertinková, analytička, šéfredaktorka Železničnej revue Milan Kubička, námestník GR ŽSR pre prevádzku Pri vlakovej nehode medzi Vrútkami a Varínom zranili desiatky cestujúcich. Spojenia na trase meškali niekoľko hodín, odstavená bola aj doprava na ceste prvej triedy pod Strečnom. Zrážka rušňa a osobného vlaku sa napokon obišla bez strát na životoch. Riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko však dal preveriť používanú spojovaciu techniku a preskúšať rušňovodičov a zodpovedný personál zo znalosti správnej komunikácie pri mimoriadnych udalostiach. Aj keď podobné vlakové nešťastia nie sú na Slovensku na dennom poriadku, nie sú ani neobvyklé. Ako sme na tom s bezpečnosťou na slovenských tratiach? Aký je stav vlakov? A sú zamestnanci Národného dopravcu dostatočne pripravení, preverovaní a kontrolovaní? Ako železničiari minimalizujú zlyhania a chyby ľudského faktora? moderuje: Nina Alžbetkinová
43:12 08/06/22
Štrajková pohotovosť samospráv – dopad na život v mestách a obciach (1.6.2022 14:00)
Hostia: Božena Kováčová, starostka obce Janova Lehota (ZMOS) Milan Lipka, primátor mesta Rajec (člen UMS) Mestá a obce sa cítia zatlačené do kúta. Ministerstvo financií prorodinnými kompenzačnými opatreniami berie peniaze z mestských a obecných pokladníc. Samosprávy volajú po diskusii a rokovaniach a tvrdia, že ich nik nepočúva, resp. nezohľadňuje ich požiadavky a potreby. Prvý krát za 30 rokov rokoval mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska. Samosprávy vstupujú do štrajkovej pohotovosti a hrozia ostrým štrajkom. Máme sa pripraviť na zavreté škôlky, žiadnu kultúru, či nefungujúce mestské polície? moderuje: Marta Výbošteková
41:35 01/06/22
Ceny bytov v Bratislave a regióne, vplyv na migráciu obyvateľov a rozvoj regiónov (25.5.2022 14:05)
Hostia: Roman Vrbovský, analytik Národnej banky Slovenska Martin Lazík, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Kúpiť si byt v Bratislave je pre mnohých takmer nemožné. Ponuka je nízka a ceny sú príliš vysoké. Ľudia preto za dostupnejším bývaním často odchádzajú do okrajových častí, alebo mimo hlavného mesta. Pri Bratislave tak vyrastajú satelity a obce mnohonásobne zväčšujú počty obyvateľov. Bratislava takto prichádza o príjmy z daní a dochádzajúci zahlcujú dopravu v meste. Čo spôsobilo vysoké ceny bytov v Bratislave? Aká je aktuálna situácia na trhu nehnuteľností v hlavnom meste? Zmenila vojna na Ukrajine situáciu na realitnom trhu? Hovríme v Klube komunálnej politiky. moderuje: Simona Beňová
46:19 25/05/22
Hrady a zámky na začiatku turistickej sezóny (18.5.2022 14:05)
Hostia: Eva Frývaldská z Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trenčíne, riaditeľ Hradu Beckov Peter Pastier a organizátor historických podujatí Bystrík Holeček Hrady, zámky alebo iné kultúrne pamiatky sa pripravujú po dvojročnej pauze na letnú sezónu bez pandemických obmedzení. Počas nich museli neraz prevádzku výrazne obmedziť, čo zároveň malo vplyv na fungovanie historických skupín, ktoré na hradoch či kaštieľoch majú vystúpenia. Teraz sa môžu naplno vrátiť aj k organizovaniu historických festivalov či slávností. Ako sa na to pripravujú? Ponúknu ľuďom aj niečo špeciálne ? A neznamenali posedné 2 roky pre niektorých aj zastavenie činnosti, ku ktorej sa bude ťažké vrátiť ? moderuje: Ctibor Michalka
36:57 18/05/22
Financovanie a fungovanie samospráv (11.5.2022 14:05)
Hostia: Dušan Sloboda, analytik, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika Igor Hianik, primátor Pezinka, zástupca ZMOS Samosprávy čoraz viac kritizujú vládu a ministerstvo financií za už ohlásené rozhodnutia - protiinflačné kompenzácie, neriešenie zdražovania, aj prílišné presúvanie kompetencií. Podľa primátorov a starostov - obce a mestá financujú nápady štátu z vlastných rozpočtov bez akejkoľvek kompenzácie. Nedostatok peňazí budú musieť hľadať tam, kde siahajú ich originálne kompetencie - môžu napríklad zvýšiť dane z nehnuteľností, či poplatky za školy a škôlky. Minister financií Igor Matovič s tvrdeniami nesúhlasí a hovorí, že rezort obciam neberie ani euro. Koľko peňazí majú mestá a obce na zabezpečovanie fungovania samospráv? Ktoré služby sú ohrozené nedostatkom financií a aké majú primátori a starostovia možnosti? moderuje: Nina Alžbetkinová
38:41 11/05/22
Ako sa bude separovať kuchynský odpad v Bratislave? (4.5.2022 14:05)
hostia: Miroslava Masničáková (Ministerstvo životného prostredia SR) Branislav Moňok (OZ Priatelia Zeme) Daniel Kleman (Magistrát hlavného mesta Bratislavy) Až 45 percent odpadu v nádobách na komunálnych odpad tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý by sme mohli a mali separovať. Triedením kuchynského odpadu od komunálneho skončí na skládkach o 1000-ky ton odpadu menej. Hoci už od začiatku roka 2021 mali obce a mestá na Slovensku zaviesť triedený zber kuchynského biologického odpadu, pre Bratislavu a Košice platí výnimka do roku 2023. Niektorí občania sa tak ešte zo systémom zberu nestihli poriadne zoznámiť. A narozdiel od obyvateľov rodinných domov, kde sa kompostuje bežne, si ľudia v bytoch musia na zber postupne zvyknúť. Prečo je triedenie kuchynského odpadu dôležité pre samosprávy a ich občanov? Aké benefity z toho môžu mať? moderuje: Simona Beňová
46:31 04/05/22
Zvyšovanie cien a dopad na verejné obstarávania pre samosprávy na Hornej Nitre (27.4.2022 14:05)
Hostia: Michal Kaliňák (ZMOS) Michal Ďureje (mesto Prievidza) Jana Paulíniová (mesto Handlová) Samosprávy bojujú so zvyšovaním cien energii aj stavebných materiálov. Nedokážu dokončiť začaté projekty z eurofondov. Firmy ktoré vysúťažili vo verejných obstarávaniach odstupujú od zmlúv. O tom ako sa s týmito problémami dokážu mestá a obce vysporiadať a s aký dopad to bude mať na chod samospráv na Hornej Nite hovoríme v Klube komunálnej politiky. moderuje: Miriam Dobrotová
41:45 27/04/22
Čerpanie eurofondov v ďalšom období - čo prinesie nový strategický plán Partnerská dohoda? (20.4.2022 14:05)
Hostia: Matúš Drotár (riaditeľ Odboru metodiky a koordinácie subjektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) Michal Kaliňák (riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska) Barbora Lukáčová (riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja) Ministerstvo investícií predstavilo náčrt strategického plánu na čerpanie nových eurofondov. Podľa slov šéfky rezortu Veroniky Remišovej je Partnerská dohoda najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska. Doposiaľ sa európske peniaze prerozdeľovali cez 6 operačných programov, po novom bude operačný program len jeden - s názvom Slovensko. Investovanie a presúvanie trinástich miliárd eur má byť jednoduchšie a flexibilnejšie aj v prípade zmeny priorít - podľa ministerky bolo za posledné dva roky treba podporiť zdravotníctvo a najnovšie aj energetiku, ale peniaze sa presúvať nedali. Čo partnerská dohoda z dielne ministerstva investícií prinesie, aké sú výhrady samospráv a či sa odstráni dlhodobo kritizovaný rezortimus - aj o tom bol Klub komunálnej politiky. Moderuje: Nina Alžbetkinová
45:31 20/04/22
Dočasné ubytovanie pre utečencov - má ostať na pleciach štátu, či samospráv? (13.4.2022 14:05)
Hostia: Juraj Repiský (Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR) Jana Červenáková (výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska) Vojna na Ukrajine a jej dôsledky sa už stali súčasťou nášho života prakticky na celom území Slovenska. A hoci výrazne väčší nápor musel zvládnuť a stále zvláda východ krajiny, utečenci prúdia aj do západných regiónov, kde sa snažia nájsť dočasné útočisko, hoci niektorí už i s dlhšou perspektívou. Ako im pomáhame najmä v tom základnom – získať hoci len na určitý čas strechu nad hlavou? Mal by to niesť na pleciach iba štát alebo by sa o to mohli postarať aj miestne samosprávy? Keď áno, za akých podmienok? A vieme Ukrajincom naozaj ponúknuť aj trvalé riešenia v ich neľahkej situácii? moderuje: Ctibor Michalka
42:59 13/04/22
História UA a SVK fašizmu a ich presah do súčasnosti (6.4.2022 14:05)
Hostia: hostia: Michal Šmigeľ (FF UMB, historik) Stanislav Mičev (historik) Pavol Struhár (politológ, Trenčianska univerzita A. Dubčeka) Vojna na Ukrajine – to nie sú len boje na území Ukrajiny, ale aj bitky argumentov a dezinformácií. Množstvo hoaxov a dezinterpretácií historických faktov má ospravedlniť ruskú agresiu. Najčastejšie sú opakované argumenty o ukrajinskom fašizme. Historici aj politológovia priznávajú – áno, aj na Ukrajine pôsobia radikálne strany, ale napríklad na rozdiel od Slovenska sa pri posledných voľbách nedostali ani do parlametu. Aký je presah historického fašizmu do súčasnej politiky? Aj o tom diskutujeme v Klube komunálnej politiky. moderuje: Marta Výbošteková
44:54 06/04/22
Začleňovanie utečencov do komunitného aj pracovného života (30.3.2022 14:00)
Hostia: Jaroslav Maslen (starosta Ábelovej) Ján Gréner (majiteľ jazykovej školy Banskej Bystrici (pred vojnou s manželkou pracovali s Rusmi/Ukrajincami, budovali komunitu) Eva Nemčovská (viceprimátorka Trnavy) Vojna na Ukrajine obrala o pokoj, bezpečný domov či stabilnú prácu státisíce obyvateľov. Krajinu opustili vyše 3 milióny ľudí, časť z nich hľadá útočisko aj na Slovensku. Potrebujú novú strechu nad hlavou, zázemie, pracovné príležitosti, ale aj naučiť sa po slovensky. V dnešnom Klube komunálnej politiky hovoríme o začleňovaní Ukrajincov do bežného života u nás a pozrieme sa aj na to, ako im v tom pomáha napríklad obec Ábelová v okrese Lučenec. moderuje: Vladímíra Legíňová
43:42 30/03/22
Zdravotná starostlivosť pre utečencov (23.3.2022 14:00)
Hostia: Jozef Botka (hlavný lekár BBSK) Lenka Dunajová Družkovská (štátna tajomníčka MZ SR) Peter Glatz (riaditeľ nemocnice v Bojniciach) Už takmer mesiac sa učíme žiť v situácii, keď za našimi hranicami zúri vojna a do našej krajiny prúdia už státisíce utečencov. Časť z nich sa u nás usadí minimálne na niekoľko mesiacov, ak nie aj natrvalo. Ako Slovensko zabezpečuje odídencom z Ukrajiny zdravotnú starostlivosť? Ako sa vojna odráža na fungovaní našich nemocníc? Pracujú v nich desiatky ukrajinských lekárov. A môžu utečenci pomôcť vyriešiť nedostatok zdravotníckeho personálu? Moderuje: Marta Výbošteková
47:35 23/03/22
O čom píšu vaše mestské či obecné noviny? (16.3.2022 14:05)
Hostia: Ľuboš Kostelanský (Transparency International Slovensko) Michal Kaliňák ( Združenie miest a obcí Slovenska) Fotka primátora, či starostu na úvodnej strane aj s príhovorom a samé pozitívne informácie o vedení mesta. Mnohé mestské, či obecné noviny vyzerajú práve takto. V hodnotení Trasnparenty international Slovensko vyšli najhošie mestské noviny v Tvrdošíne, Humennom a v Rimavskej Sobote. Ako najobjektívnejšie z hodnotených novín zas boli mestské noviny Košice v skratke, či banskobystrické Radničné noviny. Sú mestské a obecné noviny hlásnymi trúbami starostov a primátorov platených z daní nás všetkých? Ako docieliť, aby sa v nich objavovali objektívne aj kritické informácie? moderuje: Ctibor Michalka
47:34 16/03/22
Bratislavská parkovacia politika – parkovací asistent PAAS (9.3.2022 14:05)
Hostia: Peter Herceg (splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku) Ján Hrčka (starosta Petržalky) Ľuboš Kasala (manažér dopravného servisu Zelená vlna RTVS a odborník na dopravu) Hlavné mesto po rokoch plánovania spustilo nový regulovaný systém parkovania. O spoplatnení miest na odstavenie áut rozhodli ešte v roku 2012, no primátor Matúš Vallo sa vydal iným smerom ako jeho predchodcovia – prevádzkovateľom bude mesto a nie súkromná firma. Už začiatkom roka sa do systému PAAS zapojili tri zóny, magistrát pripravuje spustenie ďalších na jar a v lete. O bratislavskom parkovacom systéme PAAS a reakciách občanov diskutujeme v Klube komunálnej politiky. moderuje: Nina Alžbetkinová
43:17 09/03/22
Na hraniciach s Ukrajinou (2.3.2022 14:05)
Hostia: Radovan Bránik(Modrý anjel) Ján Orlovský (Migračný úrad) Daniela Galandová (primátorka Sniny) Roman Gálik ( krízové riadenie Okresného úradu v Snine) Aktuálna situácia na hraniciach, krízová komunikácia . Vojna u našich východných susedov vyháňa Ukrajincov zo svojej vlasti. Včerajšie čísla hovorili, že pred Ruskými vojskami ušlo z Ukrajiny už viac ako pol milióna ľudí, v drvivej miere žien a detí. Náporu čelia okresy na východe Slovenska ako Sobrance či Snina. Okrem bolesti utečencov môžme v týchto dňoch vidieť aj enormné nasadenie prihraničných samospráv, cirkvi, červeného kríža, charitatívnych organizácií či obyčajných ľudí, ktorí pomáhajú Ukrajincom opúšťajúcim krajinu. Ako sa regiónom a samosprávam na východe Slovenska darí vysporiadať sa so situáciou ? Čo sa deje na východnej hranici a ako by mali samosprávy a štát ďalej? moderuje: David Palaščák
49:22 02/03/22