Show cover of Doma je doma

Doma je doma

Rozhovory Evy Pribylincovej s ľuďmi, ktorí nadobudli životný štýl a pracovný know-how v zahraničí, avšak po čase sa vrátili domov a tu ho aplikujú. Každú nedeľu po 14. hodine. Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

Skladby

Anna Viľchová - spoluzakladateľka Emocionálneho kompasu (16.6.2024 14:39)
Anna Viľchová
12:16 16. 6. 2024
Federika Plesník - koučka, mentorka, lektorka (9.6.2024 14:39)
Federika Plesník je členkou správnych rád organizácií Emocionálny Kompas a Teach, ktoré zlepšujú slovenské školstvo. Verí totiž, že lepšie Slovensko začína lepším vzdelávaním. Kvôli lepším školám aj odišla do zahraničia. Študovala na strednej škole v USA a na vysokej v Anglicku. V Anglicku neskôr ostala pracovať. Na Slovensko sa odtiaľ vrátila na pozíciu riaditeľky vydavateľstva časopisu .týždeň. So skvelým manželom a synom žijú v Bratislave. Momentálne už siedmy rok pomáha ako koučka, mentorka a lektorka ľuďom byť spokojní v práci. Je spoluautorkou online kurzu pre ženy, ktoré sa kariérne hľadajú, s názvom Spokojná v práci. Popularizuje i tému multipotenciálnych ľudí. Ako exmanažérka pracuje aj s klientmi vo vedení biznisových či neziskových organizácii. Neustále sa vzdeláva, absolvovala aj psychologický výcvik pre pomáhajúce profesie a práca s ľuďmi a pre ľudí ju nesmierne napĺňa. Koniec koncov, aj na Slovensko sa vrátila kvôli ľuďom, vzťahom i kvôli chuti pomáhať zlepšovať túto krajinu – a neľutuje! Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovu. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
09:05 9. 6. 2024
Michal Krčméry - výkonný riaditeľ na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (2.6.2024 14:39)
„Už počas stredoškolského akademického pobytu v USA som vedel, že hoci chcem načerpať vedomosti a skúsenosti v zahraničí, usadiť sa a vychovávať deti chcem doma na Slovensku,“ hovorí Michal Krčméry. Vyštudoval medzinárodné vzťahy na univerzitách v Bratislave, Francúzsku, Mexiku a Islande a absolvoval tiež štúdium filozofie v Kolégiu Antona Neuwirtha. Po štúdiách pôsobil rok v Burundi a na Haiti ako koordinátor rozvojových projektov. Po návrate na Slovensko pracoval 7 rokov v Americkej obchodnej komore, kde o. i. koordinoval Iniciatívu za vládu zákona. Po dvojročnej anabáze na Ministerstve financií SR dnes pôsobí ako výkonný riaditeľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá okrem vzdelávania zároveň pomáha prostredníctvom svojich viac ako 30 rozvojových a humanitárnych projektov na štyroch kontinentoch. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
13:47 2. 6. 2024
Štefánia Ďuricová - kurátorka a historička umenia (26.5.2024 14:39)
Štefánia Ďuricová po bakalárskom štúdiu dejín umenia na Universidad Complutense v Madride odišla na magisterské štúdium na University of Kent, kde mala možnosť študovať vo Veľkej Británii a Paríži. Po pôsobení v Londýne sa vrátila na Slovensko. V Košiciach prednášala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Zároveň pôsobila ako kurátorka vo Východoslovenskej galérii, kde od roku 2022 viedla inkluzívny projekt s názvom Môj dom, ktorý sa venoval fyzickej a mentálnej debarierizácii kultúrnych inštitúcií. Kurátorovala rôzne výstavy klasického, ale aj súčasného umenia. Momentálne je na doktorandskom štúdiu na University of St. Andrews v Škótsku a vo svojej dizertačnej práci sa venuje umeniu strednej Európy na prelome 19. a 20. storočia. Získala rôzne štipendiá na výskumné pobyty v Maďarsku, Rumunsku, či Česku. Snaží sa propagovať a popularizovať umenie nášho regiónu vo svete a narúšať tak kanonický naratív západných dejín umenia. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
13:32 26. 5. 2024
Ján Horváth - spoluzakladateľ Lýcea C. S. Lewisa v Bratislave (19.5.2024 14:39)
Jano Horváth vyštudoval informatiku na University of Edinburgh. Na Slovensko sa vrátil vďaka programu Teach Next, počas ktorého učil matematiku a informatiku na ZŠ Chminianske Jakubovany a na Obchodnej akadémii na Dudovej ul. v Bratislave. Po absolvovaní programu založil projekt Informatika 2.0, ktorý každoročne zlepšuje digitálne zručnosti 100 000 deťom po celom Slovensku. V roku 2022 spoluzaložil Lýceum C. S. Lewisa, nový druh strednej školy, postavenú na troch pilieroch: podnikanie, digitálne vzdelávanie a charakterové vzdelávanie. Jano je šťastne ženatý a má ešte šťastnejšieho malého syna. | Ján Horváth (spoluzakladateľ Lýcea C. S. Lewisa v Bratislave). | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
08:24 19. 5. 2024
Malek Chanawani - urológ (5.5.2024 14:39)
Malek Chanawani ako jeden z mála slovenských lekárov je držiteľom európskej atestácie FEBU, ktorú nadobudol v Belgicku. Je členom Európskej urologickej asociácie EAU a Britskej urologickej chirurgie BAUS. Niekoľko publikácií mu vyšlo v prestížnych odborných časopisoch ako je British Journal of Urology a British Journal of Medical and Surgical Urology. Prednášal na medzinárodných kongresoch vo Veľkej Británii a Európe. Aktuálne sa venuje diagnostike a liečbe močového ústrojenstva u mužov a žien vo svojej ambulancii UROKLINIKA v Bratislave. Pacienti ho navštevujú najmä v nadväznosti na problémy s prostatou, s erektilnou poruchou a treťou sú onkologickí pacienti. Licenciu v Británii si však ponechal a veľmi rád sa tam vracia, aby bol neustále v kontakte s modernou urológiou. Často dostáva otázku, prečo sa vrátil na Slovensko. „Hlavný dôvod je rodina, priatelia a celkový pocit domoviny, ktorú som tam nemal. Je to však skúsenosť, ktorú by som doprial každému slovenskému lekárovi,“ dodáva urológ Malek Chanawani. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
19:13 5. 5. 2024
Jakub Betinský - filozof (28.4.2024 14:39)
Svoje zahraničné štúdium začal filozof Jakub Betinský na svetovo najstaršej univerzite a to na Università di Bologna. Jeho čas na fakulte politických vied ho nakoniec priviedol k láske k politickej filozofii a po absolvovaní Kolégia A. Neuwritha a John Jay Institute (Philadelphia, USA) sa rozhodol presedlať na filozofiou. Dva mastre z nej získaj na belgickej KU Leuven a následne začal doktorát vo filozofii na anglickej Durham University, ktorý si po covide ukončuje externe zo Slovenska. Okrem vyučovania medicínskej etiky na LFUK v Bratislave sa venuje aj podcastovaniu. Na podcaste Pravidelná dávka dáva poslucháčom už 6 rokov možnosť zakúsiť filozofické rozmýšľania a na podcaste Kvantum ideí s kolegami fyzikom a neurovedcom ponúkajú už takmer 5 rokov priestor, kde veda diskutuje s filozofiou. S manželkou majú troch hobitov, ktorých vychovávajú na malej farme na strednom Slovensku. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
17:02 28. 4. 2024
Andrej Čerňanský - paleontológ a evolučný biológ (21.4.2024 14:39)
Andrej Čerňanský je slovenský paleontológ a evolučný biológ, ktorý sa zaujíma o evolúciu plazov, ktoré okrem iného pomáhajú interpretovať i paleoklimatické zmeny. Andrej vyštudoval paleontológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení doktorandúry začal svoju profesionálnu kariéru v Slovenskej akadémii vied, no čoskoro bol Andrej ocenený Nadáciou Alexandra von Humbodta - ako vedecký pracovník dostal grant a vyše dvoch rokov pôsobil na Senckenberg Research Institute vo Frankfurte nad Mohanom. Jeho kariéra sa potom presunula do Berlína, kde pracoval v Museum für Naturkunde Berlin. Od roku 2016 pôsobí ako vedecký pracovník a pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2022 ho pozvala univerzita v Houstone, aby prednášal o svojom výskume a evolúcii plazov. Spolupracuje s odborníkmi po celom svete a opísal mnoho fosílií a nových druhov z takmer všetkých kontinentov vrátane Európy, Ázie (India, Mongolsko, Mjanmarsko, Sibír), Austrálie, Afriky a Severnej Ameriky, pričom tieto výsledky prezentoval na medzinárodných sympóziách a výsledky aj publikoval v časopisoch ako Science, Scientific Reports, Current Biology, Royal Society Open Science, atď. S medzinárodným tímom pracoval v Bangkoku na zbierke mjanmarských, 100 mil. rokov starých, fosílií obojživelníkov a plazov z jantáru – tento výskum priniesol mnohé zaujímavosti – vyriešil záhadné vyhynuté obojživelníky nazývané albanerpetontidy, ale i opis nového jaštera z mjanmarského jantáru s mimoriadne zachovanou kožou, a dokonca i priedušnicou a prieduškami. Okrem toho Andrej vyriešil aj geografický pôvod populárnych chameleónov vďaka fosílii z Kene, ktorú nazval Calumma benovskyi. So svojím tímom vykopal a opísal prvú kostru plaza z druhohôr Slovenska – pozostatky pachypleurosaura z Demänovskej doliny staré 244 mil. rokov. Je držiteľom Ceny Slovenskej akadémie vied za medzinárodnú spoluprácu (2015). Taktiež bol nominovaný na cenu Eset Science Award (2022) v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a na Krištáľové krídlo (2019) v kategórii Veda a medicína. Andrej sa venuje i popularizáciu vedy. Vo voľnom čase hrá na basgitare, komponuje hudbu a je tiež horolezec. Vypočujte si túto epizódu s Evou Pribylincovou a jej hosťom. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
16:06 21. 4. 2024
Dáša Bombjaková - sociálna antropologička (14.4.2024 14:39)
Daša Bombjaková je sociálna antropologičkou, vedkyňou a učiteľkou. Pôsobí na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa najmä učením a vychovávaním detí v podmienkach lovecko-zberačskej komunity BaYaka. Študovala sociálnu antropológiu na Univerzite Komenského, a po absolvovaní výmenného pobytu na University of East London, sa rozhodla ísť na doktorát na University College London (UCL). Súčasťou štúdia na UCL bol dlhodobý terénny výskum s BaYaka na severe Konga-Brazzaville. Dizertačnú prácu o BaYaka vydala v roku 2018. Od roku 2021 je predsedníčkou Slovenskej asociácie sociálnej antropológie a na Ústave sociálnej antropológie sa predovšetkým zameriava na zabezpečenie odbornej praxe pre študentstvo sociálnej antropológie. Vypočujte si túto epizódu s Evou Pribylincovou a jej hostkou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
09:19 14. 4. 2024
Ivana Ihnátová - Senior Policy Advisor, Odbor talentových politík, VAIA, Úrad podpredsedu vlády SR (7.4.2024 14:39)
Ivana Ihnátová pochádza z východného Slovenska, konkrétne obce Dlhé Klčovo. Po ukončení gymnázia vo Vranove nad Topľou jej kroky viedli do Prahy, kde študovala medzinárodné štúdiá – diplomaciu na Vysokej škole ekonomickej. Počas bakalárskeho štúdia taktiež absolvovala polročný výmenný pobyt v Moskve na National Research University Higher School of Economics (HSE). Následne úspešne ukončila Erazmus Mundus Joint Master‘s Degree Program Economics of Globalisation and European integration (EGEI). Tento program bol založený na konzorciu 10 svetových univerzít, pričom výučba prebiehala na troch z nich: Université Lille 1 - Sciences et Technologies vo Francúzsku, Universiteit Antwerpen v Belgicku a v Českej republike na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Ivana sa na Slovensko vrátila pred 4,5 rokmi. Naspäť ju pritiahla pracovná príležitosť. Ivana má pracovné skúsenosti z rôznych sektorov - súkromného sektora, neziskovej organizácie, medzinárodnej organizácie a najaktuálnejšie zo štátnej správy, keďže v súčasnosti pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR, konkrétne na odbore talentových politík vo Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA). Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
08:24 7. 4. 2024
Marcela Barčáková - koordinátorka DASATO Academy (31.3.2024 14:39)
Marcela Barčáková vyštudovala niekoľko škôl a absolvovala niekoľko kurzov, ako napríklad magisterský stupeň v Chorvátsku, doktorát a Diplomatickú akadémiu na Slovensku, či Master of Business etiquette v Česku. Rodená Dolnokubínčanka sa po získaných skúsenostiach a inšpiráciách zo zahraničných stáží, ktoré absolvovala napríklad v Slovinsku, v Česku, či v Číne, rozhodla vrátiť na Slovensko, kde chce ukazovať (nielen) mladým ľuďom, že doma je doma a aj na Slovensku sa dejú krásne a dobré veci. Aktuálne pôsobí ako koordinátorka DASATO Academy v Žilinskom kraji a na Žilinskej univerzite v Žiline, kde pracuje na medzinárodnom oddelení a marketingu na projektoch s cieľom prepájať a podporovať šikovných a angažovaných ľudí zo Slovenska a zo zahraničia. DASATO Academy je ročný program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov a stredoškoláčky v jednotlivých regiónoch Slovenska. DASATO Academy sa snaží už stredoškolákom ukazovať, že sa dá získavať kvalitné neformálne vzdelávanie, prepájať sa s TOP profesionálmi z rôznych oblastí, stážovať alebo pracovať v inovatívnych firmách, či robiť na svojich vlastných projektoch. Viac informácií na ich webe. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
14:42 31. 3. 2024
Martin Luterán - rektor Kolégium Antona Neuwirtha (24.3.2024 14:39)
Martin Luterán sa narodil v Košiciach a už posledný rok gymnázia strávil v Minnesote v USA, kde zažil, že má zmysel ísť za svojimi snami. Do USA sa vrátil aj počas štúdia práva v Bratislave, keď strávil jeseň 2001 vo Washingtone, D.C. ako Witherspoon Fellow. Tento program ho inšpiroval k založeniu Spoločenstva Ladislava Hanusa. V štúdiách pokračoval na Oxfordskej univerzite, kde sa venoval morálnej a právnej filozofii pod vedením prof. Johna Finnisa. Zároveň tam začal plánovať založenie slovenského kolégia oxfordského typu. Po obhajobe svojej doktorskej práce založil so skupinou priateľov nezávislý vzdelávací inštitút Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré už 15 rokov vedie. Kolégium vzniklo ako internátny program pre vysokoškolákov, ale dnes už ponúka aj program Akadémie veľkých diel pre študentov a učiteľov stredných škôl, základnú školu Citadela a online kurzy pre dospelých. Martinovi horí srdce pre vzdelávanie postavené na tom najlepšom, čo sa vymyslelo a vytvorilo v západnej civilizácii, ktorému aj iní hovoria „klasické vzdelávanie“. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
11:01 24. 3. 2024
Ronald Blaško - Výskumná a inovačná autorita (VAIA), Úrad podpredsedu vlády SR (17.3.2024 14:39)
Ronald Blaško získal inžiniersky titul v odbore prevádzka a ekonomika leteckej dopravy (Žilinská univerzita) a ukončil postgraduálny program medzinárodnej ekonómie na Kiel Institute for World Economics v Nemecku. Má viac 20 rokov skúseností v oblasti financií, poradenstva, poisťovníctva, sektora verejných financií, európskych jadrových záležitostí a oblasti riadenia rizík v energetickom sektore. Počas svojho medzinárodného pôsobenia pôsobil 2 roky ako zástupca Slovenských elektrární v organizácii Foratom (Brusel, Belgicko). Bol viceprezidentom organizácie Globsec a takmer 5 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
16:26 17. 3. 2024
Tomáš Horváth - Národný inštitút vzdelávania a mládeže (10.3.2024 14:39)
Tomáš Horváth vyštudoval manažment na Univerzite Komenského, no omnoho viac ho zaujali programy neformálneho vzdelávania. Ako prvý Slovák sa zúčastnil rôznych „fellowship“ programov ako United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) - program OSN pre zbližovanie civilizácií, UNLEASH - program pre rozvoj inovatívnych myšlienok a projektov, ChangemakerXchange či Yunus&Youth pre sociálnych inovátorov. Žil a pracoval na rôznych projektoch v Kanade, Francúzsku a Ugande, riadil projekty v Rwande a na Ukrajine. Dodnes precestoval 60 krajín v Európe, Amerike, na Blízkom východe a v Afrike. Práve o svojich skúsenostiach z Afriky napísal knihu Má pomoc Afrike zmysel? Tomáš je tiež zakladateľom značky sobi.eco, ktorá pomáha znevýhodneným ľuďom vyrábať udržateľné výrobky. Aktuálne pôsobí v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, kde rozvíja podporu mládeže a neformálne vzdelávanie na Slovensku. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
08:22 10. 3. 2024
Júlia Kozáková - hudobníčka (3.3.2024 14:39)
Od trinástich rokov sa hlboko ponára do sveta Rómov a ich hudby, k čomu ju priviedla speváčka Ida Kelarová. Túžba po nových poznaniach ju odviala počas strednej školy na ročné štúdium do španielskeho Madridu. Po strednej škole si zvolila štúdium etnomuzikológie a sociálnej antropológie na SOAS University of London. Momentálne je zakotvená v susednom Brne na Janáčkovej akadémii múzických umení, kde študuje džezový spev. Júliin debutový album Manuša (2022), ktorý je venovaný rómskej tradičnej hudbe, si nachádza nadšených fanúšikov doma a aj na zahraničnej world music scéne, čoho dôkazom je aj Radio Head Award za najlepší slovenský world music album roka 2022. Práve v tomto čase uvádza Júlia novú hudbu s kapelou SOLE, v ktorej miešajú súčasný džez a hudbu rôznych kultúr. Album ELOS vyšiel 1. marca pod hlavičkou nemeckého vydavateľstva CPL Music. Júlia tam spieva v rómskom, bulharskom, španielskom, švédskom i slovenskom jazyku v sprievode hudobných aranžmánov, ktoré plynule prepájajú východoeurópsky jazz, andalúzske flamenco, zambu z Argentíny, či rómske a balkánske vplyvy. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
08:11 3. 3. 2024
Oliver Zajac - historik (25.2.2024 14:39)
Oliver sa narodil v Bardejove, študoval v Košiciach, doktorát získal v Bratislave, ale pritom bol vlastne stále kdesi inde. Dlhší čas strávil v Krakove, Paríži, či Viedni, až napokon po obhajobe doktorátu zakotvil na Nemeckom historickom inštitúte vo Varšave. Dnes pracuje na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa odborne zaoberá dejinami 19. storočia, najmä témami, ako emigrácia, nacionalizmus, zrod občianskej spoločnosti, medzinárodne vzťahy, ale v poslednej dobe napríklad aj dejinami každodennosti. Okrem výskumu venuje značnú dávku pozornosti aj popularizácii vedy a vedeckých poznatkov, či už, ako člen redakcie portálu HistoryLab.sk alebo, ako editor a autor vedecko-popularizačných prác Epidémie v dejinách (2020) a Klíma v dejinách (2022). V roku 2021 získal cenu Študentská osobnosť Slovenska v kategórii humanitné a spoločenské vedy. Popritom všetkom sa stihol ešte oženiť a s manželkou vychovávajú úžasného syna. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
08:53 25. 2. 2024
Jana Kobzová - poradkyňa prezidentky Zuzany Čaputovej pre zahraničnú politiku (18.2.2024 14:39)
Na Slovensko sa Jana Kobzová vrátila v roku 2019 po desiatich rokoch v zahraničí a ihneď do tímu prezidentky Zuzany Čaputovej, kde pôsobí ako zahranično-politická poradkyňa. Študovala politológiu a medzinárodnú bezpečnosť v Bratislave a neskôr v Londýne, so zameraním na východnú Európu, Rusko a strednú Áziu. Politike a dianiu v tomto regióne sa venuje viac-menej celý svoj profesionálny život - najskôr cez podporu bieloruskej občianskej spoločnosti v Nadácii Pontis, ako analytička v londýnskom think-tanku European Council on Foreign Relations (ECFR) a neskôr v Európskej nadácii pre demokraciu, v ktorej založila a viedla program pre podporu demokracie a občianskej spoločnosti v Bielorusku, Gruzínsku a na Ukrajine. Pred návratom na Slovensko pôsobila v Bruseli a Kyjeve, kde radila bývalému generálnemu tajomníkovi NATO Andersovi Fogh Rasmussenovi v jeho práci pre prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka alebo v jeho iniciatíve pre zabránenie zahraničnému zasahovaniu do volieb, ktorej členom bol aj Joe Biden alebo bývalý estónsky prezident Toomas Ilves. Popri práci ostáva jednou z členiek Rady ECFR, ktorá má za cieľ posilnenie zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
16:39 18. 2. 2024
Veronika Grand Bruncková - architektka a aktivistka (11.2.2024 14:39)
Veronika Grand Bruncková pochádza z Liptovského Hrádku. Vyštudovala architektúru a urbanizmus, najprv v Bratislave na STU, potom pokračovala v Prahe na ČVUT a Singapure na NUS. Zaujíma ju udržateľnosť a prostredie pre sociálne či zdravotne znevýhodnených. Veronika si vyskúšala navrhovanie v malých slovenských aj zahraničných architektonických ateliéroch. Okrem nich pomáhala pri vzniku Plánu Bratislava, pracovala na pražskom IPR a aj na projekte Inštitútu regionálneho rozvoja Bratislavského kraja. Založila občianske združenie Zdravé zdravotníctvo, s ktorým chcú spolu s dobrovoľníkmi redizajnovať a humanizovať priestory slovenských nemocníc, polikliník, či zariadení soc. služieb. Momentálne pôsobí pre spoločnosť IKEA na Slovensku, kde vedie komunitné prestavby a tému udržateľnosti. Okrem práce spoluzaložila občianske iniciatívy Za slušné Slovensko, Zastavme hazard, Pamätaj či Kresťania proti nenávisti. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 14:30.
19:42 11. 2. 2024
Martina Bolibruchová - spoluzakladateľka zmudri.sk (4.2.2024 14:39)
Martina Bolibruchová sa narodila v Žiline, na VŠMU absolvovala štúdium filmovej réžie a keď si vyskúšala výmenný semester na University of the Arts vo švajčiarskom Zurichu, vedela, že do tohto mesta sa musí vrátiť. Ihneď po skončení školy sa presťahovala do Švajčiarska, kde sa niekoľko rokov živila ako tvorkyňa videí a krátkych dokumentárnych filmov. Stále však cítila intenzívnu potrebu vrátiť sa domov na Slovensko a využívať svoje schopnosti tvoriť audiovizuálny obsah na niečo pozitívne pre spoločnosť. Spoluzaložila teda občianske združenie Zmudri a cez vzdelávacie videá a iný mediálny obsah mladým ľuďom už päť rokov vysvetľuje témy dôležité pre život a snaží sa o to, aby z nich vyrástli zodpovední občania. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
14:32 4. 2. 2024
Michaela Molnárová - študentka (28.1.2024 14:39)
Michaela Molnárová má 24 rokov, narodila sa a žije v Bratislave, študovala na anglickom bilingválnom gymnáziu a už ako 17-ročná dostala možnosť pracovať pre jeden z najväčších mediálnych domov na Slovensku. V ňom takmer sedem rokov pôsobila ako redaktorka. Počas pandémie začala mať pocit, že jej život stagnuje, takže sa nebránila, keď sa jej do života priplietla nová záľuba - kórejčina. Južnú Kóreu doposiaľ navštívila dvakrát - raz v rámci mesačného jazykového kurzu a raz na vlastnú päsť a opäť sa tam chystá študovať. Ak sa niekedy vyberiete do Soulu, odporúča vybrať sa pešo k veži Seoul Tower (kedysi Namsan Tower) a posedieť si v parku Ttukseom s výhľadom na rieku Han, ideálne s jahodovým sodžu. Čo sa miestnej kuchyne týka, nevynechajte 순두부 찌개 (čítaj suntubu čige), teda tak akurát pikantnú polievku z hodvábneho tofu, ktorú si sem-tam pripravuje aj na Slovensku. Toto je podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
07:42 28. 1. 2024
Petra Marko - riaditeľka Metropolitného inštitútu mesta Bratislava (21.1.2024 14:39)
Petra Marko sa narodila sa a vyrastala v Bratislave, kde sa po 20 rokoch pôsobenia v zahraničí pred dvoma rokmi vrátila. Absolvovala štúdium architektúry na Technickej univerzite vo Viedni a KTH School of Architecture v Štokholme, a postgraduálne štúdium kreatívneho podnikania na Goldsmtihs, University of London. Je spoluautorkou ocenenej strategickej vízie VeloCity, ktorá sa zameriava na obnovu rurálnych oblastí, ako aj niekoľkých publikácií vrátane Meanwhile City, príručky o role dočasných intervencií v tvorbe živých miest. Popri praxi viedla výskumné think-tanky na London School of Architecture a bola súčasťou panelu mladých profesionálov britskej National Infrastructure Commission, ktorý radí vláde v otázkach dlhodobého rozvoja infraštruktúry. Momentálne je členkou rady Westminster Council Design Review Panel, kde posudzuje projekty, ktoré budú formovať centrálny Londýn, a je členkou kurátorskej rady CycleUp! iniciatívy Goethe inštitútu za Slovensko, ktorej cieľom je podpora mestskej cyklistiky v stredoeurópskych mestách. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
07:46 21. 1. 2024
Pavol Kosnáč - výskumník, DEKK Inštitút (14.1.2024 14:39)
Pavol Kosnáč strávil polovicu svojho detstva v Afrike a v Portugalsku. Vyštudoval komparatívnu religionistiku a filozofiu vedy na Komenského univerzite a na Oxforde a doktorát z politológie ukončil na Masarykovej univerzite v Brne. Medzi štúdiom v Anglicku a v Česku mal 4-ročnú pauzu, ktorú strávil prevažne v Ázii - v Indii, ale hlavne v Iraku a Sýrii, kde pracoval ako humanitárny pracovník a výskumník. Dnes je riaditeľom DEKK Inštitútu v Bratislave, ktorý sa venuje výskumu spoločenskej súdržnosti a dôvery. Okrem toho je jediným slovenským súdnym znalcom pre náboženský extrémizmus. Je vedeckým pracovníkom Karlovej univerzity v Prahe a členom Kráľovského antropologického inštitútu (RAI) v Londýne. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
12:19 14. 1. 2024
Dorota Šaríková - antropologička (7.1.2024 13:39)
Dorota Šaríková od detstva milovala rozmanitosť kultúr a snívala o cestovaní. K obom sa priblížila vďaka štúdiu antropológie a svoje dvadsiate roky prežila na troch kontinentoch. Cesta domov trvala desať rokov a viedla cez indonézsku Jogjakartu, juhoafrickú Pretóriu či dánsky Aarhus. Návrat na Slovensko nebol pôvodne plánovaný, no priniesol dozretie, spokojnosť a silné putá. Túžba prispieť k zlepšeniu svojho okolia a komunít priviedla Dorotu na Metropolitný inštitút Bratislavy, kde sa v súčasnosti venuje participatívnemu plánovaniu a kde pracuje na projekte, ktorý vytvára bezpečnejšie a príjemnejšie verejné priestory (nielen) pre deti. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
07:54 7. 1. 2024
Jana Danišková - sprievodkyňa (17.12.2023 13:39)
Napriek tomu, že vyštudovala muzikálové gymnázium a vysokú školu Univerzitu Komenského, odbor hudobné umenie, bratislavčanka Jana Danišková, sa hudbe nikdy nevenovala. Počas štúdia bola animátorkou v Tunisku, Španielsku, neskôr delegátkou a sprievodkyňou na gréckych ostrovoch. Vďaka presviedčaniu kamarátky a napriek strachu z lietania a nedokonalej angličtine, sa odhodlala vyskúšať prácu letušky. Po vyše troch rokoch dynamického života v Spojených arabských emirátoch a lietania do celého sveta, podľahla túžbe po kľudnejšom životnom štýle. Aj kvôli zdravotnému stavu rodičov sa vrátila na Slovensko, kde sa zamestnala na zaujímavej pozícii pre medzinárodný potravinový reťazec. Momentálne sa venuje sprevádzaniu slovenských a českých klientov do každého kúta sveta, kde naplno využíva poznatky a skúsenosti zo svojich ciest. Jednou nohou však už ostáva doma. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
07:54 17. 12. 2023
Valentína Kasper Rosputinská - OZ Rozmanita (10.12.2023 13:39)
Valentína Kasper Rosputinská je podnikateľka na čele projektu SO.loud a expertná dobrovoľníčka pre občianske združenie Rozmanita, ktoré sa zameriava na systémovú zmenu vzdelávania na Slovensku. Jej pôsobenie v zahraničí začalo už v trinástich rokoch, kedy spolu s mamou vycestovala do Číny s cieľom zlepšiť si čínštinu, ktorú sa učila od jedenástich rokov. Až do maturity pracovala ako prekladateľka v Číne každé leto, napríklad v Slovenskom olympijskom dome a na EXPO v Šanghaji v roku 2010. Jej kroky viedli do zahraničia aj po maturite, konkrétne na štúdium ekonomiky na Royal Holloway University of London. Po štúdiu sa vrátila hneď na Slovensko, kde odvtedy pôsobí. Je členkou rebríčka Forbes 30 pod 30 a mamou dvoch malých detí. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
07:54 10. 12. 2023
Lukáš Heuser - šéfkuchár reštaurácie ORIGIN (3.12.2023 13:39)
Lukáš Heuser a Dominika Sabová sú životní partneri, rodičia a rodáci z Lučenca. Po niekoľkých rokoch spoločného života vo Švajčiarsku sa rozhodli vrátiť domov a začiatkom leta 2023 v ich rodnom meste vytvorili koncept, ktorý široko ďaleko doposiaľ neexistoval a dali mu názov ORIGIN. Reštaurácia sa nachádza v historických priestoroch smaltovne. Lukáš pôsobil vo Švajčiarsku vyše 12 rokov, kde po čase našiel svoju vášeň pre špičkovú gastronómiu a spoznal rôznych šéfkuchárov, aj tých ocenených Michelinom, od ktorých sa veľa naučil a motivovalo ho to k budovaniu vlastnej kariéry šéfkuchára. Poďte si vypočuť podcast Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
08:01 3. 12. 2023
Tatiana Klimentová - zdravotná sestra (26.11.2023 13:39)
Najviac v živote ju dojala priateľka Natália zo Švajčiarska, ktorá má jej fotografiu umiestnenú na čestnom mieste na nástenke v obývačke a neustále sú v kontakte s celou rodinou. Pevné priateľstvá ponúkol Tatiane Klimentovej život vo Švajčiarsku, kde okrem iného pôsobila aj ako zdravotná sestra. Celý život si v tejto oblasti dopĺňa vzdelanie, skúsenosti zbiera ale ich aj odovzdáva. Húževnatosť, energiu aj milé vystupovanie, to všetko budete počuť v podcaste Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
08:40 26. 11. 2023
Zuzana Šimeková - advokátka, právnička, koučka, spisovateľka (19.11.2023 13:39)
Zuzana Šimeková je právnička, koučka a autorka. So štúdiami v zahraničí začala už na strednej škole, kedy bola ako štipendistka vybraná na ročný študijný pobyt na Wrekin College vo Veľkej Británii. Vysokoškolské vzdelanie si doplnila na prestížnych európskych univerzitách ako University of Cambridge, College of Europe, Karlova Univerzita v Prahe. Absolvovala koučingový kurz Leadership Coaching Strategies na Harvardskej univerzite, ako právnička niekoľko rokov pôsobila v Londýne, Paríži, momentálne žije v Bratislave. Bola zaradená medzi 40 významných právničiek v svojej kategórii v Európe aj medzi top 100 žien československého právneho biznisu. Stala sa jednou z 12 inšpiratívnych žien roka 2022 podľa Forbes Women Voice a jednou z desiatich žien Českej republiky a Slovenska, ktoré inšpirujú silným príbehom podľa magazínu Top Fashion v roku 2021. Je autorkou románu Krásni ľudia, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Lindeni v lete 2022 a stal sa slovenským bestsellerom. V novembri 2023 vyšiel jej druhý román Ľudia nie sú stromy a motivačný diár Dobrý ročník 2024. Poďte si vypočuť Doma je doma s Evou Pribylincovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
08:29 19. 11. 2023
Nicolette Ftáčková - absolventka University of Sunderland v Anglicku (12.11.2023 13:39)
Nicolette Ftáčková si vždy myslela, že po štúdiu módnej žurnalistiky zakotví v módnom časopise. Predpovedalo by to aj jej stredoškolské štúdium v odbore odevný dizajn a stáž cez Erasmus+ v slnečnej Malage na juhu Španielska, kde ju svet módy ešte viac zaujal. Avšak, jej plány i sny sa po príchode na Slovensko zmenili. Aj keď istý čas pracovala ako marketing specialist pre firmu s módnymi značkami, zavialo ju to opäť k žurnalistike. Nepísala však už módnych novinkách, nadchla ju politika, spoločenské témy a dianie doma i v zahraničí, svoje miesto si našla na spravodajskom webe. Po roku a pol však jej kariérne kroky smerujú do médiá najmä pre mladých, kde dúfa, že nájde viac slobody v tvorbe a rôznorodosť tém. Viac ponúka podcast Doma je doma s Evou Pribylicnovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
07:34 12. 11. 2023
Adam Kocian - mentálny tréner (5.11.2023 13:39)
Adam Kocian o sebe hovorí: „Som bývalý profesionálny športovec a mentálny tréner pre ľudí, ktorí majú motiváciu zvýšiť svoju výkonnosť a starať sa o svoje duševné zdravie. Moje najdlhšie obdobie v živote som strávil ako profesionálny volejbalista v Nemecku, kde som od 18-tich hrával v najvyššej nemeckej súťaži. Po 6-tich rokoch a viac než 250-tich zápasoch v 1. Bundeslige, Champions League a nemeckej reprezentácii som sa rozhodol v 23 rokoch ukončiť svoju kariéru. Ako mentálnemu trénerovi sa mi podarilo pomôcť už viac ako 100 mladým talentovaným športovcom na Slovensku. Popri práci s mladými športovcami sa venujem aj šíreniu dôležitosti mentálneho zdravia, ktorá sa stalou výraznou spoločenskou problematikou súčasnosti.“ Viac ponúka podcast Doma je doma s Evou Pribylicnovou. | Rubriku Doma je doma pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Každú nedeľu po 13:30.
13:47 5. 11. 2023