Show cover of Symposion

Symposion

Diskusná relácia Márie Michalkovej na témy venované otázkam ľudského bytia a problémom, ktoré ho sprevádzajú. Reláciu „Symposion“ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Devín, ktorý vysiela raz do mesiaca v stredu o 19.00 hod.

Skladby

Svetlé stránky temného stredoveku (3.4.2024 19:00)
Aj keď klišé o temnom stredoveku je už predsa len nejaký čas na ústupe, prívlastkom „stredoveký“ len zriedkakedy označujeme niečo pozitívne. A pritom stredoveku vďačíme za mnohé z toho, čo si s ním vonkoncom nespájame: nezanechal nám iba univerzity či nádheru katedrál, je to aj mnoho praktických vymožeností, akými sú napríklad okuliare, gombíky alebo notový záznam... Zoznam je naozaj dlhý. O niektorých zaujímavých aspektoch tohto obdobia, ktoré nezaslúžene nazývame temným hovorili s Máriou Michalkovou historici doc. Vincent Múcska a doc. Dušan Zupka z katedry všeobecných dejín FF UK v Bratislave.
77:37 3. 4. 2024
O potrebe nepriateľa (6.3.2024 19:00)
Čoraz výraznejšia polarizácia spoločnosti akoby dávala za pravdu domnienke, že človek k životu potrebuje nepriateľa, voči ktorému by sa vymedzil, aj keď ide možno o potrebu latentnú, ktorá sa ani nemusí prejaviť, pokiaľ nenastanú určité podmienky. Takúto potrebu totiž niekedy celkom účelovo vyvolávajú spoločenské autority, ktoré zneužívajú ľudskú sugestibilitu, pocity frustrácie, obavy z neznámeho. Nad otázkami, súvisiacimi s potrebou nepriateľa sa zamysleli hostia Márie Michalkovej: sociologička PhDr Zuzana Kusá zo SÚ SAV a psychiater MUDr Jozef Hašto.
75:25 6. 3. 2024
O podstate revolúcií (7.2.2024 19:00)
Každá revolúcia vzniká z naliehavej potreby zásadne zmeniť jestvujúce pomery, a každý, kto sa na revolúcii podieľa, má svoje predstavy o tom, aké by tie zmeny mali byť a čo by mali priniesť. Lenže revolúcie zväčša neplnia predstavy svojich účastníkov. O tom, čo majú rôzne revolúcie spoločné, v čom sa líšia, čo priniesli, ako aj o tom, ako sa menil samotný pojem revolúcie budú s Máriou Michalkovou uvažovať historik, profesor James Krapfl z McGill University v Montreale a politológ Mgr. Juraj Marušiak, PhD, z Ústavu politických vied SAV.
74:59 7. 2. 2024
Úvahy o fanatizme (20.12.2023 19:00)
Nebezpečenstvo fanatizmu spočíva v oblasti najvyšších hodnôt, v potrebe čistoty jednej viery, potrebe záväznosti etických noriem a podobne: v dejinách máme množstvo príkladov cnostných idealistov – fanatikov, akými boli Savonarola, Kalvín, alebo aj mnohí iní, ktorí chceli svet „očistiť“. Vynárali sa zväčša v turbulentných časoch – vtedy je potreba jednoduchých riešení najvyššia a nádej na lepšiu budúcnosť najpotrebnejšia. A keď sa objaví charizmatická osobnosť, ktorá hlása jedinú spásu, spoločnosť je na najlepšej ceste k fanatizmu... Nad podobami fanatizmu uvažovali hostia Márie Michalkovej psychoterapeut Ľudovít Dobšovič a sociológ Miroslav Tížik.
81:12 20. 12. 2023
Moc viditeľná a neviditeľná (15.11.2023 19:00)
Moc je téma, ktorá sa nás dotýka všetkých, jej podoby a prejavy sú mnohotvárne. V každodennom živote vnímame najmä viditeľnú moc, najčastejšie stelesňovanú inštitúciami. Nemenej účinná je však moc neviditeľná, ktorú si často ani neuvedomujeme, a ktorá čoraz viac ovplyvňuje naše životy. Jedným z prostriedkov moci je totiž schopnosť ovplyvňovať zmýšľanie ľudí a manipulovať ním – v súčasnosti sú jej nositeľmi najmä sociálne siete a médiá. Nad rôznymi aspektami moci uvažovali hostia Márie Michalkovej, filozofi Ivan Buraj a Miroslav Marcelli
75:41 15. 11. 2023
Etika umelej inteligencie (18.10.2023 19:00)
Umelá inteligencia nám v mnohom pomáha, jej rozvoj však otvára aj množstvo neočakávaných, netechnických otázok. Etické problémy, ktoré vyvstali používaním umelej inteligencie nastoľujú zásadné otázky o človeku a spoločnosti. Ak chceme, aby človek zostal človekom, musia etické princípy vytýčené pre umelú inteligenciu rešpektovať jej užívatelia rovnako ako jej tvorcovia. Význam etiky pre ďalšie fungovanie spoločnosti je kľúčový. Hostia Márie Michalkovej boli informatik docent Martin Takáč a filozof Juraj Podroužek.
77:48 18. 10. 2023
Kultúrne dedičstvo (20.9.2023 19:00)
Nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva spoluvytvárajú najrôznejšie prejavy ľudského ducha a tvorivosti, zvyky a rituály, interpretačné umenie, tradičné postupy a znalosti, odovzdávané z generácie na generáciu, či remeselné zručnosti, ktoré patrili ku každodennému životu našich predkov. Viaceré aspekty nehmotného kultúrneho dedičstva, na ochranu ktorého prijalo UNESCO v roku 2003 medzinárodný dohovor, predstaví etnologička Mgr Ľubica Voľanská, PhD a estetik, docent Juraj Hamar v rozhovore s Máriou Michalkovou.
77:47 20. 9. 2023
Mýtus tradičnej rodiny (31.5.2023 19:00)
Asi najbežnejším klišé z reklamy na poistenie, bývanie, či na zdravé raňajky sú zábery na šťastnú rodinu, ktorú tvorí otec, mama a dve-tri deti. Takáto rodina je predstavovaná ako tradičná, a keď sa človek nad tým nezamyslí, ľahko takejto predstave podľahne. Ibaže stačí nakuknúť do histórie a prekvapene zistíme, že s tradíciou rodiny to také jednoduché nie je. Nad podobami rodiny a jej zmenami v priebehu času, ako aj o tom, ako chápať pojem tradičnej rodiny, sa spolu s Máriou Michalkovou budú zamýšľať etnologičky Marta Botíková a Eva Škorvanková.
75:19 31. 5. 2023
Nenávisť (3.5.2023 19:00)
História je plná krívd a krvavej odplaty, ktorou sa konflikt nekončí, práve naopak. Násilie plodí násilie, nenávisť plodí nenávisť v zničujúcej špirále, ktorú zastaviť nie je jednoduché. O nenávisti, ale aj o možnostiach zmierenia sme uvažovali spolu s hosťami Márie Michalovej: politologičkou Dagmar Kusou a psychológom Dušanom Ondrušekom.
79:43 3. 5. 2023
Tretí vek (5.4.2023 19:00)
„Každý si želá dlho žiť, ale nikto nechce byť starý," povedal údajne slávny satirik Jonathan Swift. Faktom je, že po starobe zrejme málokto túži a kult mladosti, ktorý už vyše polstoročia ovláda naše myslenie, starnutie vytesňuje. Ako prežívajú ľudia svoje starnutie a ako seniorov vnímajú mladšie vekové kategórie, je téma, o ktorej spolu s Máriou Michalkovou hovorili antropologička Ľubica Voľanská a psychologička Táňa Sedláková.
76:16 5. 4. 2023
O chudobe (8.3.2023 19:00)
Podľa medzinárodnej deklarácie ľudských práv, ktorú OSN prijala pred vyše sedemdesiatimi rokmi, má každý pracujúci právo na spravodlivú a dostačujúcu odmenu, ktorá by zaisťovala jemu samému a jeho rodine živobytie odpovedajúce ľudskej dôstojnosti. Nadchádzajúca ekonomická kríza nás bezprostredne ohrozuje chudobou a otázka, ako ľuďom zabezpečiť dôstojný život je čoraz naliehavejšia. Aj nad tým sa zamýšľajú hostia Márie Michalkovej sociológovia PhDr Zuzana Kusá a docent Daniel Gerbery.
74:44 8. 3. 2023
Symposion: Spoločenská zmluva (8.2.2023 19:00)
História človeka je históriou spoločenstiev, v ktorých žil, pravidiel, ktoré si pre spolužitie s ostatnými vytváral. Podľa jedného z autorov konceptu spoločenskej zmluvy, J. J. Rousseaua, je účelom zriadenia štátu spoločné blaho. Ako sme na tom dnes? Je ešte stále spoločné blaho na programe dňa? Ak áno, aké možnosti zostávajú štátu v podmienkach globalizácie? Nad spoločenskou zmluvou v súčasnom svete uvažujú filozofi, doc. Richard Sťahel, riaditeľ FU SAV a doc. Ulrich Wollner z FF UMB v Banskej Bystrici.
81:11 8. 2. 2023
Symposion: Naša Európa (11.1.2023 20:00)
Naša Európa / Onedlho uplynie dvadsať rokov od chvíle, keď výrazná väčšina slovenského obyvateľstva vyjadrila súhlas so začlenením Slovenska do Európskej únie. Mária Michalková s Jurajom Marušiakom a Radovanom Gestom uvažujú o tom, že v 90. rokoch sa svetlom na konci tunela javili najprv demokracia, potom budovanie alebo obnova národnej štátnosti. V prípade Slovenska sme národný štát začali budovať skoro od základov. A napokon tým svetlom bola Európska únia. Prišla však globálna ekonomická a finančná kríza v roku 2008, po nej celý rad ďalších kríz a napokon aj poznanie, že proces dobiehania najvyspelejších štátov EÚ sa zastavil a ak aj bude pokračovať, tak bude trvať celé generácie.
73:04 11. 1. 2023
Symposion: Melanchólia (7.12.2022 20:00)
O melanchólii uvažovali filozofi počínajúc Aristotelom, zaoberali sa ňou umelci, ktorí ju stvárňovali vo svojich dielach. Mnohí významní umelci melanchóliou či depresiou trpeli, niektorí z nich o tom zanechali aj svedectvo, ako napríklad William Styron alebo Sylvia Plathová, iní ho pretavili do svojich diel. O melanchólii prítomnej v umení, filozofii a celkove v živote, budú s Máriou Michalkovou hovoriť psychiater MUDr Jozef Hašto a filozof a teoretik umenia profesor Peter Michalovič.
78:24 7. 12. 2022
Symposion: Solidárne Slovensko (19.10.2022 20:00)
Nespokojnosť s fungovaním štátu nie je slovenská špecialita: najmä v súčasnosti, v časoch bezprostredného ohrozenia vážnymi krízami, sa v celej Európe čoraz väčšmi ozývajú kritické hlasy. O to vzácnejší je hlas, ktorý navrhuje riešenia. Práve takým hlasom sú publikácie kolektívu autorov, medzi ktorých patrí aj Ing. Brigita Schmögnerová, bývalá ministerka financií a viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá spolu s filozofom profesorom Františkom Novosádom bude hovoriť o tom, čo robiť, aby bolo Slovensko solidárne, ekologické a moderné. Moderuje Mária Michalková.
76:01 19. 10. 2022
Symposion: Umelá inteligencia a my (21.9.2022 20:00)
K najvýznamnejším výzvam súčasnosti nepochybne patrí aj umelá inteligencia: nad tým, čo všetko nám môže poskytnúť, ale tak trochu aj nad rizikami, ktoré prináša, sa budú spolu s Máriou Michalkovou zamýšľať profesorka Mária Bieliková z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií a profesor Igor Farkaš z Centra pre aplikovanú vedu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
80:02 21. 9. 2022
Symposion: Odchádzame? (1.6.2022 20:00)
Profesor Teodor Münz sa vo svojej eseji s názvom „Odchádzame?“, ktorá bola inšpiráciou júnového Symposionu, zaoberá vzťahom človeka a prírody a končí neveľmi potešujúcim konštatovaním: ľudstvo kráča v ústrety zániku. Sebaobraz človeka je nutné zmeniť, uzatvára Münz. Len ako? A máme na to vôbec ešte dosť času? Indiánsky náčelník Seattle pred takmer dvesto rokmi povedal, že zem nepatrí človeku ale človek patrí zemi. Indiáni to vedeli už dávno, my nie? Pozvanie Márie Michalkovej prijali filozofi, profesor Miroslav Marcelli a docent Richard Sťahel.
79:23 1. 6. 2022
Symposion: Búrať si dom (12.1.2022 20:00)
Žil kedysi človek v harmónii s prírodou, alebo je to len idealizovaná predstava? O tom, ako sa menil postoj človeka k prírode a ako chápe svoje miesto v nej dnes, ale aj o tom, ako zanedbávaním ochrany životného prostredia smeruje ľudská spoločnosť k dystópii, uvažujú spolu s Máriou Michalkovou Monika Zaviš, docentka teológie z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a filozof doc. Richard Sťahel z FÚ SAV.
78:10 12. 1. 2022