Show cover of Kritikon

Kritikon

Diskusná relácia Hany Rodovej s hosťami. o súčasnom umení cez optiku súčasnej modernej umeleckej kritiky. Reláciu „Kritikon“ pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Devín. V premiére vysielame raz do mesiaca po 20. hod.

Skladby

Súčasné vizuálne umenie (24.4.2024 19:00)
Čo je podstatou súčasného vizuálneho umenia, či aké témy trápia dnešných umelcov a umelkyne? Diskutujú štyria kurátori: Michal Štofa - historik umenia a koordinátor výstavných projektov Východoslovenskej galérie v Košiciach, Boris Vaitovič - vizuálny umelec, pedagóg, vedúci Katedry výtvarných umení a intermédií, Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Samuel Velebný - vizuálny umelec, dizajnér, teoretik a publicista, kurátor Galérie Tabačka v Košiciach a Erik Vilím - estetik, kritik, publicista a kultúrny pracovník. Reč bude o súčasnom vizuálnom umení, ktoré predpokladá aspoň základnú znalosť dejín umenia a prehľad v aktuálnych trendoch v umení i v aktuálnom spoločensko-politickom dianí.
90:12 24. 4. 2024
Divadlo a ženy (27.3.2024 19:00)
27. marec patril už po 62. krát Svetovému dňu divadla. V diskusnej relácii Kritikon bolo preto hlavnou témou divadlo, a to z pohľadu troch riaditeliek: Zuzany Hekel z Divadla Jána Palárika v Trnave, Aleny Ďuránovej z činohry Národného divadla Košice a Lenky Papugovej z Bábkového divadla Košice.
88:29 27. 3. 2024
Staroba v umení (28.2.2024 19:00)
O starobe a jej zobrazovaní v umení, starnutí, ako aj o starobe a vyrovnávaní sa s ňou samotnými umelcami a umelkyňami budú diskutovať literárna kritička, profesorka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Marta Součková, divadelný dramaturg Národného divadla Košice, teatrológ a pedagóg na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici doktor Peter Himič, výtvarníčka a kurátorka Východoslovenskej galérie v Košiciach Zuzana Janečková a hudobník, lektor dramaturgie Štátnej filharmónie Košice, hudobný publicista a pedagóg na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach Peter Katina.
90:24 28. 2. 2024
Divadlá v Prešove: Postoje, budovy, experimenty? (31.1.2024 19:00)
Zostrih verejnej diskusie, ktorá sa uskutočnila 4. decembra 2023 v prešovskom klube Wave. Do diskusie sa zapojili Júlia Rázusová (Slzy Janka Borodáča), Tatiana Pirniková (Divadlo Viola), Ján Hanzo (Divadlo Jonáša Záborského), Jozef Tkáč (Divadlo Alexandra Duchnoviča), Stanislav Bilý a Peter Medviď (Divadelný kabinet Vychodňara). Moderuje Hana Rodová.
89:46 31. 1. 2024
Populárna hudba (6.12.2023 19:00)
O tvorbe, komponovaní i písaní textov, rovnako ako aj o speve, koncertoch a problémoch na poli slovenskej populárnej hudby s Hanou Rodovou diskutovali na verejnej nahrávke vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach hudobníčka, speváčka, skladateľka a poetka Zuzana Eperješiová alias Skyva, hudobník, spevák, textár a skladateľ Tomáš Buranovský, spevák, textár a skladateľ Igor Timko.
79:40 6. 12. 2023
Publikum 8. 11. 2023 (8.11.2023 19:00)
O tom, ako vnímajú publikum divadelní, galerijní, či literárni lektori a lektorky, pedagógovia a pedagogičky, aké stratégie práce s publikom i aké nástrahy práca s divákmi a diváčkami im prináša diskutovali hostia Hany Rodovej: galerijné pedagogičky Petra Filipiaková a Viera Ballasch Dandárová, literárna a divadelná lektorka Soňa Pariláková a dramaturg a divadelný lektor Lukáš Kopas.
90:27 8. 11. 2023
V dotyku s kultúrou z Divadelnej Nitry 2023 (26.9.2023 21:30)
Diskusia z festivalu Divadelná Nitra 2023 o aktuálnom stave divadelnej scény najmä na Slovensku, o súčasných divadelných poetikách a víziách z rôznych uhlov pohľadu. Hostia moderátorky Hany Rodovej: divadelný kritik a kurátor slovenského programu Divadelnej Nitry Miroslav Zwiefelhofer, divadelná kritička Katarína Kövesdi Cvečková, poslucháčka Katedry divadelných a filmových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Magdaléna Franková a riaditeľ Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Martin Boszorád.
87:30 26. 9. 2023
Postavenie a úloha umelcov a umelkýň v spoločnosti (13.9.2023 19:00)
Diskutujú režisérka a autorka Júlia Rázusová, poetka a prekladateľka Silvia Kaščáková, výtvarník a hudobník Boris Sirka a vizuálny umelec a kurátor Samuel Velebný. Moderuje Hana Rodová.
90:25 13. 9. 2023
Vplyv politiky na umenie (16.8.2023 19:00)
Vplyv politiky na umenie je tu od nepamäti a je nepopierateľný. O tom, ako sa dnes lokálna, celoslovenská i svetová politika odráža v umení diskutovali hostia Hany Rodovej: výtvarníčka, kurátorka, pedagogička Noémi Ráczová, herečka, divadelníčka, lektorka a projektová manažérka Zuzana Psotková a výtvarník, sochár, kurátor, pedagóg Radovan Čerevka.
90:36 16. 8. 2023
FRH 2023 Odborný seminár o rozhlasovej hre (21.6.2023 19:00)
Kritikon - zostrih z odborného seminára o rozhlasovej hre / Svoje príspevky predniesli Andrea Hanáčková z Univerzity Palackého v Olomouci, hudobný skladateľ a dramaturg Matúš Wiedermann a autor a režisér Ján Mikuš.
89:58 21. 6. 2023
Mýty a mytológia (24.5.2023 19:00)
Kritikon na tému mytológia a vytváranie novodobých mýtov. Tentoraz si Hana Rodová pozvala do štúdia literárneho vedca, teoretika a pedagóga Lukáša Šútora z FF UPJŠ v Košiciach, literárneho vedca, teoretika, kritika, autora a pedagóga Petra Karpinského z PU v Prešove a historika a teoretika umenia, pedagóga Petra Megyešiho z FFTU v Trnave a Centra vied o umení SAV.
90:28 24. 5. 2023
Divadlo na východnom Slovensku (ŠDKE, DJZ, SD, Thália) (29.3.2023 19:00)
Debatujú umelecký šéf a režisér Divadla Jonáša Záborského v Prešove Michal Náhlík, riaditeľ činohry a režisér Štátneho divadla Košice Anton Korenči, dramaturg a autor divadla Thália Košice Miklós Forgács a umelecký šéf a režisér Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi Viktor Kollár. Moderuje Hana Rodová.
89:55 29. 3. 2023
Zobrazovanie ženy v umení (1.3.2023 19:00)
V diskusnej relácii Kritikon sa tentoraz do popredia dostane téma zobrazovania ženy v umení. O ženách nielen z hľadiska tradičného umeleckého objektu záujmu, ale aj ako o dôležitých subjektoch tvorby debatovali výtvarníčky Svetlana Fialová a Lucia Dovičáková a spisovateľky Dominika Moravčíková a Alena Brindová. Moderuje Hana Rodová.
89:03 1. 3. 2023
Kritikon: 30 rokov slovenského divadla (28.12.2022 20:00)
1. 1. 1993 vznikla Slovenská republika. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili diskusiu venovanú ostatným trom desaťročiam v slovenskom divadle. Debatujú divadelné kritičky, recenzentky a publicistky Dagmar inštitorisová (činoherné divadlo), Michaela Mojžišová (hudobné divadlo), Miroslava Kovářová (tanečné divadlo), Zuzana Uličianska (alternatívne divadlo) a Lenka Dzadíková (bábkové divadlo). Moderuje Hana Rodová.
88:42 28. 12. 2022
Kritikon: Zobrazovanie smrti v umení (2.11.2022 20:00)
Uvažovanie nad životom a smrťou nielen v tom malom osobnom rozmere, ale aj v oveľa širšom kontexte filozofie sa spája aj s umením ako takým. Pozvanie do diskusie na tému zobrazovania smrti v umení prijali literárna kritička a publicistka Marta Součková, filozof Lukáš Arthur Švihura, operný dramaturg Stanislav Trnovský a vizuálny umelec a aktivista Peter Kalmus. Moderuje Hana Rodová.
89:51 2. 11. 2022
Kritikon: Humor v umení (13.7.2022 20:00)
V diskusnej relácii Kritikon budeme veselo i vážne rozoberať tému humor v umení. Nasvietime ju prednostne cez optiku vizuálneho umenia a možno i Vás inšpirujeme, aby ste sa na seriózne veci dívali trochu inak. Pozvanie do diskusie prijali historici umenia a kurátori Štefánia Ďuricová a Peter Markovič, výtvarná teoretička a estetička Jana Migašová a vizuálny umelec a výtvarný teoretik Boris Vaitovič. Moderuje Hana Rodová.
87:46 13. 7. 2022