Show cover of Effekten | digitalisering - kunskap

Effekten | digitalisering - kunskap

Digitaliseringens podcast. Metoder, verktyg, teknik och exempel. För konsult, beställare och intressent som vill lyckas med digitalisering. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck. Intervjuer med konsulter och experter. 20 min/avsnitt

Låtar

Twin Transition – hållbar omställning. Conny Björnehall (# 221)
I detta avsnitt av podcasten Effekten diskuterar Conny Björnehall och Jonas Jaani konceptet "twin transition", vilket innebär en kombination av digital transformation och hållbar omställning. Conny, från RISE (Digitalisering offentlig sektor), förklarar att twin transition handlar om att maximera fördelarna med både digitalisering och hållbarhet genom att dessa två krafter möts och fungerar som katalysatorer för varandra. Han betonar vikten av att förstå de grundläggande effekterna av twin transition för att kunna dra nytta av det och implementera det effektivt i organisationer. Conny nämner att hållbar omställning inte bara handlar om ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social hållbarhet. Han ger exempel på hur digital teknik kan hjälpa till att uppnå klimatmål, såsom att minska koldioxidutsläpp genom optimering av transporter och energiförbrukning. Han betonar att digitalisering är avgörande för att lyckas med klimatomställningen. Vidare diskuterar de hur vissa branscher, som energi- och transportsektorn, har kommit långt i sin twin transition genom att implementera digitala teknologier som stödjer hållbarhetsmål. Conny lyfter fram vikten av att ha en kontinuerlig medvetenhet om både hållbarhet och digitalisering och att integrera dessa i dagliga verksamheter. Det är viktigt att bli nyfikna och intresserade av twin transition och att söka hjälp och stöd om det behövs, eftersom juridiska krav på området snart kan bli aktuella. Conny Björnehall, Jonas Jaani (22:28) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/JnbXZW19P9I Om Conny Björnehall: Conny leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer. Conny hjälper företag och organisationer med: Digitalisering, Digital transformation, hållbarhet, Digital etik, cybersäkerhet, uppkopplade enheter , smarta värdekedjor, smart hårdvara, sensorer, datainsamling, dataanalys, big data, och Twin transition Conny har 25 års erfarenhet av att jobba med digitalisering, AI, digital transformation och hållbar omställning. Jag har hjälpt flera kommuner, företag regioner och myndigheter genom åren. Länkar / mer information: Programmet "Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning" https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/affarsdriven-digitalisering-for-hallbar-omstallning Kundcase "En mer hållbar byggbransch med IsoTimber" : https://www.ri.se/sv/en-mer-hallbar-byggbransch-med-isotimber Digital mognad: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/digital-transformation-roadmap Ekodesign: https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet/kunskapsbibliotek/omstallningskunskaper/ekodesign-och-ekodesignhjulet FHI – Framtidens hållbara industrier https://viablebusiness.se/ (function(z,a,g,o) { var o=z.createElement(a); var _=z.getElementsByTagName(a)[0]; o.async=1; o.src=g+'?v='+(~~(new Date().getTime()/1000000)); _.parentNode.insertBefore(o,_); }) (document, 'script', 'https://app.zagomail.com/forms/embed.js'); Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info@effekten.se
22:27 2024-06-06
Säkerhet på det nya hybridkontoret. Lisa Köllerström, Erik Strandskog (# 220)
I detta avsnitt diskuterar Lisa Köllerström och Erik Strandskog från Canon den växande hotbilden som riktas mot mindre företag. Vi granskar behovet av förbättrad cybersäkerhet till följd av den ökade digitaliseringen, samt de utmaningar som följer med att hålla sig uppdaterad med regelverk såsom GDPR. Genom att ta upp framgångsrika fall av säker datahantering och integration av Internet of Things (IoT), samt vikten av kontinuerlig IT-säkerhetsutbildning för anställda, utforskar vi olika strategier för att minimera risker. Vi sätter även fokus på de aktuella utmaningarna och hoten som är kopplade till säkerheten i hybridarbetsmiljöer och granskar potentiella lösningar och framgångsrika organisationer. Erik betonar den betydande ökningen av ransomware-attacker som riktar in sig på mindre företag med begränsade resurser, medan Lisa även tillägger att det finns en oro över de eskalerande IT-säkerhetsutmaningarna till följd av snabb digitalisering. Vi utforskar även tekniska åtgärder såsom infrastrukturmodernisering och automatisering för att minimera risker, samt implementeringen av övervakningssystem för snabb upptäckt av incidenter. ' Det handlar om vikten av att följa regler och standarder som kan vara avgörande för att säkra digitaliseringsinsatserna och ger råd om bästa praxis relaterade till informationssäkerhet i moderna arbetsplatser. Jonas Jaani, Lisa Köllerström, Erik Strandskog (22:56) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/BKJjta0FTGs Länkar / mer information: Lisa Köllerström LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lisa-k%C3%B6llerstr%C3%B6m-25771913/ E-post: lisa.kollerstrom@canon.se Mobil: +46739253515 Jobbar som produktchef för Canons mjukvaru- och tjänsteportfölj. Med vårt erbjudande hjälper vi företag att hantera sin information på ett säkert sätt genom att digitalisera affärsprocesser med tillhörande kritiska affärsdokument/ policys samt att automatisera flöden, t.ex orderprocesser med hjälp av Robotics (RPA). Erik Strandskog LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erik-strandskog-ba330424/  E-post: erik.strandskog@canon.se Mobil: +46739788688 Jobbar som produktchef där ansvaret är kring de produkter (hårda som mjuka) för arbetsplatsen. Tillsammans med Canons breda tjänsteutbud, egen service och implementation kan vi möta kunders utmaningar kring dokument- och informationshantering gällande spårbarhet, säkerhet och smidigare integrering mot kundens övriga system.  Länkar: Informationssäkerhet: https://www.canon.se/business/serious-business/ Canon och informationssäkerhet: Canon – säkerhet för företag - Canon Svenska Digital transformation: Organisera dokumenthanteringen - Canon Business Center Molnet, säkerhet, drift: Trust center - uniFLOW Online (function(z,a,g,o) { var o=z.createElement(a); var _=z.getElementsByTagName(a)[0]; o.async=1; o.src=g+'?v='+(~~(new Date().getTime()/1000000)); _.parentNode.insertBefore(o,_); }) (document, 'script', 'https://app.zagomail.com/forms/embed.js'); Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
22:56 2024-05-05
GenAI – Användning, affärsvärde. Karl Fridlycke (# 219)
Jonas Jaani intervjuar Karl Fridlycke, konsult på Sogeti, om ämnet Generativ AI. De diskuterar hur Generativ AI har revolutionerat teknologin och förändrat sättet vi interagerar med den. Karl ger konkreta exempel på hur Generativ AI kan tillämpas, från textbaserad AI till video och även hur det kan förbättra processer som kundtjänst och dokumenthantering. De utforskar även utmaningar och möjligheter som företag och organisationer står inför när de implementerar Generativ AI, inklusive datasäkerhet, integritet och etiska frågor. En diskussion om framtiden för Generativ AI och dess potential att göra skillnad, inte bara inom teknikens värld utan också inom områden som sjukvård och offentlig sektor. Lyssna för att få insikter och inspiration om hur Generativ AI kan forma vår framtid. Karl Fridlycke, Jonas Jaani (20:29) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/yeFE3G-VklU Länkar / mer information: George Colony, CEO of Forrester Research: The GenAI Imperative Rapport / Generative AI in organizations Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
20:29 2024-04-03
The perfect Agile Team. Peter Morris (# 218)
The world of Agile Teams, focusing on the transformative power of adopting agile methodologies in organizations. Our special guest, Peter Morris, an expert in fostering agile teams, shares invaluable insights into what constitutes an agile team, the importance of embracing change, and the pivotal role leadership plays in nurturing an environment conducive to agility. Key Highlights: - Understanding Agile Teams: Peter emphasizes that an agile team possesses both the capability and the intent to modify what they are delivering and how they are delivering it. The essence of agility lies in not just the ability to change but in the desire and readiness to do so. - The Role of Fear and Ownership: Many teams appear agile but lack the genuine ability to adapt due to fear, lack of support from their environment, or absence of ownership. A truly agile team overcomes these barriers, driven by the determination to deliver value continuously. - Leadership's Role in Agile Transformation: Peter discusses how vital it is for leaders to create an understanding and space within teams to address fears around delivery. It's about balancing the urgency of delivery with the critical evaluation of what needs to be delivered and how. - Beyond Scrum: The Essence of Agile Teams: Through personal anecdotes, Peter illustrates how adherence to Scrum methodologies without deep reflection can miss the point of agility. Real agility involves introspection, ownership of value creation, and a collaborative spirit that feels like working as one towards common goals. - The Agile Mindset: Peter stresses the importance of evolving from being just a coder to a product developer. This transition involves taking ownership of the product and its value to the customer, a crucial step for those aspiring to reach higher career heights. - Agile Teams and Giggle Moments: A unique indicator of a genuinely agile team is the presence of "giggle moments" - instances where the team willingly steps over perceived boundaries or rules, showcasing a culture of ownership and innovation. - Productivity and Fun: Peter shares evidence from his experience that teams which embrace agility not only enhance their productivity but also enjoy the process, challenging the misconception that professionalism and fun are mutually exclusive. Peter unravels the layers of what makes an agile team truly effective. It's not just about following a set of practices; it's about fostering a culture of transparency, inspection, adaptation, and, importantly, a mindset geared towards continuous improvement and value creation for customers. The journey towards becoming an ideal agile team involves leadership that supports fear management, a team that embraces ownership, and a shared commitment to critically assess and refine their approach to work. Peter Morris, Jonas Jaani (21:42) Video version: https://youtu.be/3ItZAwRSdSg Links / more info: Peter is an Expert Agile Coach who specialises in improving delivery by building teams that have a continuous improvement mindset. Peters' style is "people, people, people and process to taste" which reflects his goal to empower people without fixating on one strict way of working. Peter has a unique breadth and depth of experiences from a number of technical and business roles. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/peter-morris-19153259/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
21:41 2024-03-06
SaaS för innovation och tillväxt. Monica Elgemark (# 217)
Software as a Service (SaaS) med Monica Elgemark, delar med sig av sin insikt kring utmaningar, möjligheter och den nuvarande statusen för SaaS. Monica jobbar som Chief Marketing Officer på Oneflow och framhäver SaaS som en mogen och vedertagen bransch som fungerar som en katalysator för framgång inom olika sektorer, möjliggörande för företag att fokusera på sin kärnverksamhet genom att utnyttja specialiserade tjänster. Hon understryker vikten av innovation och kundcentrerad utveckling för att skapa värde och upprätthålla ett starkt partnerskap mellan SaaS-leverantörer och deras kunder. SaaS kritiska rollen är att det finns kontinuerlig utveckling och anpassning av tjänster för att möta kundens föränderliga behov, där integration med andra system blir en nyckelfaktor för att skapa ett sömlöst och värdefullt ekosystem för användarna. Hon lyfter även fram säkerhet och dataskydd som centrala aspekter i den pågående hanteringen av kundrelationer och tjänster. Lyssna till några praktiska exempel hur SaaS kan bidra till betydande effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för företag, vilket understryker SaaS-modellens potential att revolutionera hur företag opererar och innoverar. Monica avslutar med att ge råd till företag som vill etablera sig inom SaaS, där hon betonar vikten av innovation, integration, kundkommunikation, och en ständig strävan efter förbättring. Monica Elgemark, Jonas Jaani (23:19) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/zT35zaJPwUI Länkar / mer information: Om Monica Elgemark Monica brinner för allt som rör digitalt, marknadsföring och kundcentricitet. Det återspeglas i hennes 20 års erfarenhet av ledarskap inom B2B och B2C, som täcker flera branscher i framkant av förändring och marknadsdisruption. Hon sätter alltid kunden i focus. Monica har drivit digitalisering inom telekom, demokratiserat sparande och investeringar för massmarknaden i Norden och format framtiden för digital upplevelse inom retail banking. Idag är Monica CMO på Oneflow, ett B2B SaaS bolag som hjälper företag att automatisera avtal från början till slut för snabbare processer, smartare beslut och förbättrad kundupplelvelse. Med en omfattande bakgrund inom marknadsföring och digital tillväxt är hennes mål att få företag att nå sin fulla potential. Hon har ett flertal gånger byggt organisationer från grunden och drivit dess tillväxtresa och framgång. Genom att kontinuerligt utmana normaliteten har Monica kunnat driva förändring och innovation som har påverkat vardagen för privatkunder och företag positivt. Monica anser att människor är drivkraften bakom varje framgångsrikt företag. Det är de som förverkligar idéer som kan accelerera en överlägsen kundupplevelse. Hon är övertygad om att en bra ledare skapar en miljö där varje person känner sig värderad och respekterad. Efter att ha lett många framgångsrika teams under sin karriär har Monica lärt sig att förtroende, ansvar och transparens främjar kreativitet och innovation. Under Monicas fritid älskar hon att tillbringa tid med sin familj samt åka skidor nerför backarna. När snön har smält ger hon sig gärna ut på downhill, ridning och dykning. Linkedin: Monica Elgemark, CMO - Oneflow Monicas kommentarer om avsnittet: I denna avsnitt utforskar Monica Elgemark, CMO på Oneflow, nyckelaspekter för framgång inom SaaS-företag. Vi betonar vikten av en överlägsen användarupplevelse genom intuitiva gränssnitt och integrering med andra tjänster. Flexibilitet och anpassningsbarhet är avgörande för att möta växande affärsbehov och säkerhet är en hög prioritet för att skydda användardata. Vi diskuterar även hur kontinuerlig innovation och kundfokus, inklusive snabb kundsupport och lyhördhet för marknadstrender, är kritiska för att behålla en framstående position inom SaaS-branschen. Hur lyckas man inom SaaS: Stark företagskultur: Skapa en miljö för innovation och nytänkande, där idéer och misslyckanden ses som tillväxtmöjligheter.
23:18 2024-02-11
AI, Automation & Förändring: Tema (# 216)
De mest avlyssnade avsnitten av Effekten under de senaste 12 månaderna. Här är temaavsnittet som ger dig mer insikter om AI, automation och om att skapa förändring. En kort översikt av varje detta tema-avsnitt: GPT-4: Nu med bilder och mer exakta svar (#199 med Joakim Wahlqvist från Sogeti): Detta avsnitt fokuserar på GPT-4, en avancerad AI-modell som kan generera text, bilder och ge mer exakta svar än tidigare versioner. Diskussionen berör hur denna teknik kan användas av organisationer och företag, särskilt inom tillverkande industrier, och betonar vikten av datainsamling​​​​. Intelligent Automation i offentlig sektor (#211 med Erik Vallgren, CDO på Region Västerbotten): I detta avsnitt intervjuas Erik Vallgren om intelligent automation som en del av digitalisering och verksamhetsutveckling. Exempel från Region Västerbotten inkluderar användningen av robotar för att registrera vaccinationer i journalsystem, vilket förbättrat både tidsåtgången och kvaliteten på registreringarna. Avsnittet framhäver vikten av att analysera processer för att effektivt implementera robotar i offentliga sektorer​​. Förändringsledning med metoden ADKAR (#203 med Marcus Hamrö (fd Landin Larsson): Detta avsnitt handlar om hur ADKAR-metoden kan öka chanserna för framgång i förändringsledning. ADKAR står för Awareness (medvetenhet), Desire (önskan), Knowledge (kunskap), Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning). Det betonar vikten av kommunikation, skapa dialog och fira framsteg i varje steg av förändringsprocessen​​​​​​. Tack för att du lyssnat på våra avsnitt och för alla de minutrar du tillbringat med oss. Dina lyssningstimmar bidrar till vår gemensamma resa mot en bättre förståelse av förändring genom digitalisering. Glöm inte att dela detta avsnitt så att fler kan ta del av kunskapen och insikterna som erbjuds i Effekten. Joakim Wahlqvist, Erik Vallgren, Marcus Hamrö, Jonas Jaani (82:03) Länkar / mer information: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
82:03 2024-01-03
Digital evolution. Martin Mazur (# 215)
Vi har tidigare pratat om digital transformation. Martin Mazur, CPTO på tretton37, vill hellre att vi kallar det digital evolution. Transformation antyder att det finns ett slut, men digitaliseringen har inte det, utan sker genom kontinuerlig förbättring. Man tittar på det egna företaget och de möjligheter man har idag, inget behöver egentligen vara dåligt, utan man vill bara bli bättre. Försök inte att efterlikna hela Amazon eller Spotify! Börja där du står. I backspegeln kan vi se att många stressade på resultaten i början av den digitala evolutionen. Man trodde att det fanns ett facit, som de framgångsrika kändisarna. Stora utbildningsprojekt där anställda skulle förändras som människor. Det straffade sig. Idag ägnar man sig istället åt cherry picking: copy-paste and adapt! Tar mindre delar. Kontinuerliga, små förbättringar. Gillar man tankarna kring Amazons written narrative, testa det, rulla ut internt och utvärdera om det lyckades. Den stora förändringen kan ta flera år. Bygg vidare på organisationens kultur! Det låter kanske tråkigt, men det är stabilt och framgångsrikt. Stora förändringar kan bli traumatiska för organisationer, det är de företag som kastade sig tillbaka till kontoren efter pandemin trots att de fått nya verktyg för distansarbete. Ofta saknade de nån med teknisk kunskap i ledande position. Sätt in en IT-chef (CTO) i ledningen, för att öka förståelsen och minska rädslan för ny teknik, men låt fortfarande behoven (organisationens, kundens) styra lösningarna. Martin Mazur, Jonas Jaani (20:39) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/9io2PBXUazU Länkar / mer information: Martin Mazur är teknik- och produktchef (CPTO) på konsultbolaget tretton37 och har många års erfarenhet av Strategisk IT och mjukvaruutveckling. Martin talar, skriver och arbetar i gränslandet mellan människa och teknik med fokus på att hjälpa ledare på ett positivt, realistisk och hållbart sätt utnyttja de möjligheter tekniken erbjuder. Hans långa bakgrund som konsult ger honom en unik erfarenhet av många branscher vilket skapar rum för nya möjligheter och kreativa ideer. Blog Sociala Medier LinkedIn X BlueSky Mastodon tretton37 From Transformation to Evolution: Embracing Digital Change for Long-Term Success, Inc Magazine Inspelat webbinar: Framtidens tech-team, Dagens Industri Föreläsning, rigga för innovation, Dagens Industri Boktips, A Beautiful Constraint: How To Transform Your Limitations Into Advantages, and Why It's Everyone's Business Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
20:39 2023-12-17
Automation – insikter och misstag. Cecilia Clinch (# 214)
Automation - en möjliggörare, ett tillväxtverktyg för bolag en förlängd arm som vi människor arbetar i synk med för att snabbare nå våra mål. Ny teknik är superkul!!! Cecilia Clinch från Roboyo Oavsett vilken teknik du väljer gäller fortfarande ett antal grundbultar: Strategin. Vad är det vi vill göra? Vilken är visionen? Vad vill vi uppnå med automation? Stöttar den bolagets mål? Hur mäter vi om vi är på rätt väg? Man måste våga tänka större, se automationen som en transformering av hela verksamheten. Processen: end-to-end. Här fastnar man ofta, när man bara tänker litet, en del av processen. Organisationen. Den kan inte vara struktureras i silos om man vill dra nytta av automationen. Guldet man har i organisationen är människorna - de ska inte göra repetitiva processer. Börja där det finns struktur och administration: HR & Ekonomi. Kulturen. Den spelar också en avgörande roll. Innovativ, inspirerande, tillåtande kultur underlättar förändringsresan. Cecilia Clinch, Jonas Jaani (22:37) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/NQqoYLBreFw Länkar / mer information: Linkedin - Cecilia Clinch, CBO Nordics – Roboyo Driver den nordiska delen av konsultbolaget Roboyo, ett bolag nischade att hjälpa kunder i deras digitala transformationsresa med hjälp av intelligent automation. En processnörd som arbetat med intelligent automation utifrån både strategiskt och implementerings-perspektiv de senaste 10 åren, och som brinner för att driva förändringsresor med människan i fokus och med tekniken som verktyg. Hur skiljer sig RPA från intelligent automation: How Does RPA Differ From Intelligent Automation? | Roboyo Processoptimering med hjälp av process mining: Process Mining: The Secret Weapon for Business Process Improvement | Roboyo Digital transformation med hjälp av teknik:  Hyperautomation & Home Remodeling: Parallel Paths to Transformation (roboyo.global) För generell inspiration kring intelligent automation:  Intelligent Automation Blog | Roboyo Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
24:37 2023-11-23
Onlineannonser med AI. Gustav Westman (# 213)
CPC, CPO, CPA, ROAS, LTV. En djungel för onlineannonser. Stor och komplex, många som tävlar om samma kunder, men samtidigt många möjligheter. Gustav Westman VDn för BrightBid beskriver onlineannonsmarknaden. Inom sök dominerar fortfarande Google, följt av Meta och Microsoft. De åtta största aktörerna omsatte förra året 424 miljarder dollar. Detta avsnitt handlar förstås mycket om AI och hur AI påverkar nätannonseringen. Texter som anpassas automatiskt till målgrupperna. Skräddarsydda, personliga budskap. Vi använder AI för kreativitet, optimering och analys - inte som man tidigare trodde: en robot för matlagning, passa barn osv. Vad är ett lyckat case enligt Gustav? Att få hävstång på sin annonsbudget. Att vara noggrann i sina strategier och använda AI för att lyckas snabbare än om man gjort samma sak manuellt. Så låg cost per lead som möjligt, så hög konverteringsgrad som möjligt. Han beskriver en kund, ett hotell som hade svårt driva direktbokningar till sin sajt. Med nya verktyg och AI-stöd syntes man nu på rätt platser, drev kvalitativ trafik och ökade antalet direktbokningar med sjuttio procent. Gör så här: Var öppen för att testa nya saker! Futurepedia listar AI-verktyg. Testa att skapa en presentation eller en hemsida på 30 sekunder! Gör annonserna personliga med hjälp av AI. Ta hjälp av de som är insatta och testa för att skaffa dig en egen bild av annonsmarknaden Gustav Westman, Jonas Jaani (22:06) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/wXyiwvhghPk Länkar / mer information: Gustav Westman är grundare och VD för BrightBid, ett företag byggt på en vision att ligga i framkant av marknadsföring och AI fokuserat på att utnyttja kraften i framväxande teknologier för att driva kundnytta. Gustav har lett verksamheten som har haft en otrolig tillväxt sedan lanseringen 2020 och tog bolaget till börsen på Stockholmsbörsen. Idag är han listad på Performance Marketing World top 100 Powerlist och har tidigare försäljningserfarenhet från ett antal mjukvaru- och innovativa teknikföretag som Symetri Europe och House of Control Group. Värdefulla tips om hur AI kan appliceras inom marknadsföring:  https://brightbid.com/sv/blog/how-to-use-automation-and-ai-for-lead-generation/ https://brightbid.com/sv/blog/10-ways-to-improve-ppc-ads-with-ai-and-automation/ https://brightbid.com/sv/nyheter/top-ai-tools-for-marketing-that-we-love-part-2-2/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
22:06 2023-11-07
IT-rekrytering av utvecklare. Henrik Enström (# 212)
IT-rekrytering med fokus på utvecklare / programmerare. Färdighetstester, kodtester och AI's roll, med gästen Henrik Enström från Future Skill. Här är några huvudpunkter som diskuteras: Rekryteringsprocessen i IT-sektorn: Vikten av en gedigen rekryteringsprocess för att hitta kvalificerad personal inom IT-sektorn. Hur tester används för att verifiera programmeringsfärdigheter och hitta rätt talanger. Diskussion om vanliga missuppfattningar och reaktioner från kandidater kring testningen. Användningen av färdighetstester: Tidpunkten för färdighetstester i rekryteringsprocessen - initial screening eller slutlig validering. Erfarenheter av både online och onsite tester, och hur de kan hjälpa till att diskutera tekniska aspekter med kandidater. AI och framtiden för IT-rekrytering: Diskussion om hur AI redan påverkar IT-sektorn och hur den kan vara en hjälp eller ett hinder i rekryteringsprocessen. Specifika exempel på hur AI kan användas för att förbättra rekryteringsprocessen och utbildningsmaterial. Trender inom programmering och IT-kompetens: En översikt över aktuella efterfrågade kompetenser och programmeringsspråk inom IT-sektorn i Sverige. Diskussion om hur vissa nyare programmeringsspråk och tekniker är populära bland utvecklare. Henrik Engström, Jonas Jaani (22:18) Videoversion av poddavsnittet: https://youtu.be/C3jR9a-faJk Länkar / mer information: Om Henrik: Henrik Enström är civilingenjör i grunden och har mer än 20 års erfarenhet av IT-branschen. På bara några år har hans företag, Future Skill, utvecklats från att endast tillhandahålla kodtester och kodtävlingar som företagsevenemang, till att nu även inkludera ett onlineforum där entusiaster har möjlighet att förbättra sina programmeringsfärdigheter. Länkar: Future Skills webbsida för kodtester: https://futureskill.com/company Future Skills programmeringsforum: https://futureskill.com/Googles secret to hiring the best people: https://www.wired.com/2015/04/hire-like-google/ "Blinda" provspelningar till orkestrar: https://www.nber.org/papers/w5903 Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
22:18 2023-10-25
Intelligent automation i offentlig sektor. Erik Vallgren (# 211)
Intelligent automation i offentlig sektor. Jonas Jaani intervjuar Erik Vallgren, som är Chief Data Officer (CDO) på Region Västerbotten. Erik definierar intelligent automation som en form av digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av teknik, där syftet är att skapa förbättringar genom teknik och samarbete över kompetenser och områden. Processautomation innebär att bygga program som utför repetitiva arbetsmoment i mjukvaror. Erik nämner också möjligheten att använda robotar för att skapa värde utan att byta ut systemet. Om avsnittet: Målgrupp: regioner, kommuner, ledare, projektledare, management, offentlig sektor, Lär dig: RPA, automatisering, arbetssätt, datadrivet, verksamhetsutveckling, effektivisering Erik presenterar flera exempel på användningen av intelligent automation inom Region Västerbotten. I ett av de största projekten registrerar robotar vaccinationer i journalsystemet. Detta har resulterat i att tiden det tar att registrera vaccinationer har minskat avsevärt och att kvaliteten på registreringarna har ökat. Andra exempel på användning av intelligent automation är att kontera leverantörsfakturor, att administrera frikort och att skapa rapporter av osignerade beställningar. Många gamla system inom offentlig sektor utvecklas inte vidare och är bristfälliga. Genom att använda robotar kan man lägga till värdeskapande tillägg utan att man behöver byta ut systemet. Detta är särskilt användbart när det gäller ekonomisystem och resursmässigt krävande projekt. Man betonar att det är viktigt att analysera processer och se var robotar kan användas på bästa sätt. Robotar ska även övervakas av behöriga personer, eftersom de kan göra misstag. Det finns en hunger efter goda exempel på intelligent automation inom offentlig sektor och att det är viktigt att dela med sig av dessa exempel för att inspirera andra. Slutligen nämner Erik att det är viktigt att ha en strategi för intelligent automation och att det är viktigt att ha en gemensam nämnare i legacy-systemen. Det är också viktigt att ha en plan för att byta ut gamla system när det är nödvändigt. Erik Vallgren, Jonas Jaani (24:34) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/vsY8xq1rzFU Länkar / mer information: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
24:34 2023-09-27
Generativ AI. Johan Leidefors (# 210)
Generativ AI och dess potential. Johan Leidefors, Experience Designer på Sogeti, diskuterar hur generativ AI kan förändra arbetsmiljön och vardagen, samt hur det kan användas för att skapa individuellt material och anpassade svar till användare. ChatGPT banade vägen men hur kan generativ AI nu användas för att tex sålla igenom allt brus som genereras och hur det kan användas för att skapa en feedback loop för att förbättra kvaliteten på svaren. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, företagsledare, UX-designers, Utvecklare, projektledare Lär dig: generativ AI, arbetsmiljö, prompt Johan ger exempel från spelbranschen samt hur du nu kan använda ämnet för att skapa mer personliga svar. Johan nämner också vikten av att skapa rätt "prompt" för att få högre kvalitet på svaren och hur man kan förbättra kvaliteten på svaren. Detta är ett ämne som väcker stort intresse och det finns många olika tjänster och möjligheter att utforska. Det är viktigt att vara öppen för innovation och kreativitet för att hitta nya sätt att använda generativ AI. Johan Leidefors, Jonas Jaani (26:40) Länkar / mer information: Om Johan Leidefors  Experience Designer på Sogeti, dvs alla X:en i så som UX, CX, EX. Tidigare Art Director och kommunikationsspecialist – ständigt med ena foten inom IT. En ”professional early adopter” med fokus på att hitta potentialen i nya verktyg för att förverkliga nya idéer. Ständigt lärande, ständigt nyfiken.  Portfolio: yeah.graphicsJohan på LinkedIn  Instagram och Discord: @promptjedi Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/Lat-wTaJCtA Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
26:40 2023-09-12
MLOps – förvalta AI-modeller. Kim Berg (# 209)
Introduktion till MLOps - Machine Learning Operations. Hur du produktionssätter maskininlärningsmodeller inom AI. Kim Berg, lösningsarkitekt på Sogeti, berättar mer om hur man kan göra maskininlärning till en operationell del av verksamheten istället för en isolerad experimentell process. Om avsnittet: Målgrupp: Företagsledare, Dataanalytiker, IT-chefer, AI-entusiaster Lär dig: MLOps, AI-implementering, maskininlärning, DevOps, företagsinnovation, framtidens teknologi, AI-strategi, datahantering, kontinuerlig förbättring Utmaningar och Fördelar med ML Ops Ett av de stora hindren för framgångsrik AI-implementering är bristen på en effektiv process för att hantera och förvalta de många modeller som utvecklas. Kim förklarar hur MLOps hanterar detta genom att integrera maskininlärning med DevOps-metodiken. Detta resulterar i bättre processkontroll, bättre modellprestanda och kontinuerlig förbättring över tiden. Framtiden för företag med MLOps Få inblickar om hur MLOps kommer att forma framtidens företag. Med en ökande mängd data och en växande medvetenhet om AI: s potential blir det allt viktigare för företag att implementera AI på ett strukturerat sätt. ML Ops ger företag möjlighet att skala upp och hantera sina AI-initiativ på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Detta är en nyckelkomponent för att frigöra AI: s fulla potential i företag. För att lyckas är det viktigt att bygga starka team med olika kompetenser, samarbeta effektivt och fokusera på att produktionssätta modeller istället för att fastna i experimentella faser. Med MLOps kan företag skapa en solid grund för framtidens AI-drivna innovationer och förbättringar. Jonas Jaani, Kim Berg (24:39) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/FGa8Xxtl1mw https://youtu.be/FGa8Xxtl1mw Länkar / mer information: Om Kim Berg:Kim Berg är en passionerad lösingsarkitekt med fokus på Azure. Med över ett decennium i IT-branschen har han utvecklat en djup kompetens och erfarenhet. Under de senaste sex åren har han specialiserat sig inom Microsoft Azure Kim brinner för att skapa innovativa och nyskapande lösningar. Hans engagemang sträcker sig bortom tekniken, då han delar sin värdefulla kunskap genom mentorskap och inspirerande föreläsningar. AI, Machine Learning, Kubernetes och IoT-lösningar. Kim jobbar integrerad Sogetis nationella Center of Excellence (CoE), där han konstant strävar efter att lyfta fram de senaste innovationerna och bästa praxis inom teknologi. Ett särskilt ansvarsområde för Kim är att leda lösningsacceleratorn SARAH (Scalable Adaptive Robust AI Hub). Översiktsbilder på MLOps Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
24:39 2023-08-16
Kompetensutveckling och Digitalisering. Jonas Jaani (# 208)
Skilling, reskilling, trainee och kunskapsdrivna organisationer. En diskussion om lärande, kompetensutveckling och digitalisering. Jonas Jaani med erfarenhet av traineeprogram inom konsultbolag. "Skilling" och "reskilling" i det livslånga lärande och att ständigt vara hungrig på att lära sig nytt och förändra lärandet av det som man redan kan. Om avsnittet: Målgrupp: konsulter, traineer, organisationer, ledare, studenter, utbildningsansvariga, HR Lär dig: Skilling, Kunskapsdrivna, Organisationer, Lärande, Digitalisering, Kommunikation, Utveckling Diskussionen fokuserar på hur organisationer och individer kan främja lärande och utveckling. Undvik att fastna i gamla sätt att lära sig och istället vara öppen för förändringar och nya metoder. Stor betydelsen av kommunikation och gruppdynamik finns för att främja lärande och utveckling. Skapa en miljö där alla i organisationen tar ansvar för sitt eget lärande och utveckling. Vikten av att ha en positiv inställning till lärande och att vara öppen för att misslyckas och lära sig av sina misstag. Organisationen spelar en roll genom att erbjuda utbildningar och möjligheter för alla att utvecklas. Podden avslutar med en diskussion om hur organisationer och individer aktivt kan hantera skilling och lärande på bästa sätt för att främja framsteg och utveckling. Betydelsen av att både organisationen och individen tar ansvar för att främja lärande och utveckling betonas. En kombination av mjuka värden som kommunikation och självförtroende samt tekniska kunskaper kan vara nyckeln till framgång i dagens snabbrörliga samhälle och arbetsliv. Jonas Jaani, Mikael Norbäck (22:47) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/SlhVR9kuBNg https://youtu.be/SlhVR9kuBNg Länkar / mer information: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
22:47 2023-07-31
Spatial computing. Apple Vision Pro. Daniel Morgenstern (# 207)
Daniel Morgenstern, verksamhetsarkitekt på Sogeti, i en podd om Apple Vision Pro, nästa steg i VR och XR-teknikens utveckling, dess användningsområden som inkluderar tex industriella tillämpningar och utbildning, och fördelarna med att Apple är ett etablerad och populär konsumentmärke som kan tillföra nya användningsområden för tekniken. Man kallar detta Spatial computing Om avsnittet: Målgrupp: teknikentusiaster, VR-utvecklare, affärsanalytiker, Apple-användare, spelentusiaster Lär dig: Apple Vision Pro, spatial computing, VR/AR/XR, teknikutveckling, användningsområden Daniel och Jonas om att detta representerar nästa steg inom VR och XR och att det är en viktig utveckling inom tekniken. Daniel har testat olika headset under flera år och har väntat på att Apple skulle släppa sin version. Apple betonar spatial computing som nästa stora grej inom sitt affärsområde och tar ett nytt perspektiv på VR och AR. Spatial computing handlar om att kunna göra allt man gör på en vanlig dator i en virtuell miljö med valfritt antal virtuella skärmar. Produktiva fördelar med denna teknik, och Apple vill visa att Vision Pro kan användas både för arbete och privat, oavsett om det gäller datoranvändning, appar, spel eller filmer. Praktiska detaljer som värmeutveckling och prissättning diskuteras också. Daniel tror att Apple kommer att släppa en mer prisvärd version av headsetet och att de vill positionera Vision Pro som en ny typ av dator. En intressant funktion är att man inte behöver handkontroller utan kan styra allt med ögonrörelser och gester. När det gäller användningsområden så nämner Daniel att det redan finns bra exempel inom olika serviceyrken och träningsscenarier. Tekniken kan underlätta arbete som montör och tillhandahålla information direkt i headsetet. Det finns stor potential för användning inom lager, produktion och kontorsmiljöer. Spel och film är självklara användningsområden, men de ser fram emot att få fler konkreta exempel för att bättre förstå hur tekniken kan användas framöver. Daniel Morgenstern, Jonas Jaani (23:51) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/7tNgJUxUna4 https://youtu.be/7tNgJUxUna4 Länkar / mer information: Om Daniel Certifierad verksamhetsarkitekt, Sogeti Labs Fellow och Lead Technologist med ett starkt fokus på värdeskapande digitalisering, samt ett brinnande intresse för ny teknik, VR/XR, innovation och informationssäkerhet. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-morgenstern-46416a59/ Livekommentarer från Apple eventet när Vision Pro lanserades (summering vid 2h16m) https://www.youtube.com/watch?v=VisTYc6PTDQ https://youtu.be/VisTYc6PTDQ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
23:51 2023-07-11
Cyberangrepp: Hoten, attackerna och skyddet. Alexander Andersson (# 206)
Ett viktigt ämne som blir allt mer aktuellt i dagens digitala värld - Cyberangrepp. Vi har bjudit in Alexander Andersson, Principal Forensic Consultant på Truesec, för att ge oss en inblick i detta komplexa ämne och dela några exempel och råd. Cyberangrepp är en bred term som innefattar olika typer av attacker på digital infrastruktur. Ett av de vanligaste fallen är ransomware-attacker, där angriparen tar sig in i en organisation och låser filsystemet, vilket förhindrar åtkomst till viktiga filer. Angriparen hotar sedan att offentliggöra känslig information om inte en lösesumma betalas. Dessa attacker är vanligt förekommande och kan orsaka stor skada för drabbade organisationer. Om avsnittet: Målgrupp: entreprenörer, IT-specialister, cybersäkerhetsmedvetna, företagsledare, studenter Lär dig: cyberangrepp, hot, attacker, sårbarheter, säkerhet En annan typ av attacker riktas mot specifika industrier eller forskningsinstitutioner. Dessa angrepp kan vara mer sofistikerade och riktade, och syftar till att stjäla värdefull information eller sabotage. En tredje kategori av attacker involverar vanligtvis bedrägeriförsök genom att lura offret att göra en betalning eller avslöja känslig information. Det första steget i ett cyberangrepp kan vara att utnyttja sårbarheter i system eller få användare att klicka på skadliga länkar. Det är viktigt att notera att de flesta attacker inte är avancerade AI-drivna attacker som man ofta läser om i media. Istället beror de oftast på enkla sårbarheter eller misstag, som att glömma att uppdatera ett system eller lämna en server obevakad. Angriparna arbetar vanligtvis inte direkt mot ett specifikt företag eller organisation, utan skjuter "med hagelbössa" för att maximera sitt byte. När man sedan har fotfäste i ett nätverk kan angreppen bli mer sofistikerade och målinriktade. Ofta säljer de sedan den komprometterade informationen till intresserade parter. Vi tar upp några kända fall av cyberangrepp, som Coop och Softronic. I fallet med Coop var det inte själva företaget som hackades, utan en av deras leverantörer som använde en sårbar produkt. Detta resulterade i en stor och snabb spridning av attacken till många företag globalt. Softronic drabbades av en attack som utnyttjade sårbarheter i deras leveranskedja, vilket betonar vikten av att vara medveten om och säkerställa säkerheten hos sina IT-leverantörer. Det är viktigt att notera att många företag och organisationer inte offentliggör när de drabbas av cyberangrepp. Därför får vi oftast inte insyn i de flesta fallen. Det är också viktigt att hålla oss uppdaterade om de senaste säkerhetsåtgärderna och teknikerna för att motverka cyberhot. Genom att lära oss och vara medvetna om dessa risker kan vi stärka våra egna försvar och minska chansen att bli offer för cyberbrott. Alexander Andersson, Jonas Jaani (26:18) Videoversion av avsnitt: https://youtu.be/y97QywNWfcc Länkar / mer information: Alexander Andersson är Principal Forensic Consultant på Truesec och arbetar med att hjälpa företag som har drabbats av dataintrång. Han har arbetat med många av fallen som vi har kunnat läsa om i nyheterna under de senaste åren, men också hundratals fall som vi aldrig kommer få veta något om. Hemsida: truesec.com Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alexander-a-952b935a/ Länkar:  Threat Intelligence Report 2023 https://www.truesec.com/hub/report/threat-intelligence-report-2023 Enterprise access model https://learn.microsoft.com/en-us/security/privileged-access-workstations/privileged-access-access-model Administrative tools and logon types https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/securing-privileged-access/reference-tools-logon-types Extramaterial. Om vad du som IT-administratör bör tänka på och inte slarva med: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.
26:18 2023-06-27
E-sport är nu sport. Jens Pettersson (# 205)
Battle Royal, DOTA, Counter-Strike (CS) - du har säkert sett namnen eller spelat själv. Nu är e-sporten accepterad av Riksidrottsförbundet som en riktig sport. Detta förenklar när man bland annat arrangerar internationella turneringar, där arrangören måste kunna garantera visum för spelare utanför Europa. E-sporten har krävt nytänkande, omdefiniering av begreppet sport, för att bli accepterade. Man skulle kunna tro att e-sporten är progressiv, men AI-botar som spelar blev alldeles för bra och får inte vara med och VR-headset har fortfarande inte accepteras i exempelvis First Person Shooter (FPS) communityn. Vad är störst just nu? Livestreamingtjänsten Twitch (youtubish, men mer en livestreamingplattform som ägs av Amazon) har miljontals tittare vid större turneringar. Bland spelen är de fyra största nu CS, League of Legends, Valorant och DOTA. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, ledare, studenter, ungdomare, gamers, spelare Lär dig: e-sport, gaming Vem tjänar pengar på e-sport? Professionella spelare kan tjäna hundratusentals kronor i månaden utöver vinstpengar (hundratals miljoner kronor), men det kräver nätverkande i alltmer slutna grupper för att få exposure. BMW, DHL och de andra stora annonsörerna finns på plats, men också Logitech för prylarna och kryptovaluta för betalning. Det finns inte bara mycket pengar i branschen utan i första hand ett stort engagemang; många gräsrötter, yngre generationer och onlinepublik till dessa fantastiskt visuella produkter. Det är förstås engagemanget som betalar: gräsrötter, supportar och konsumenter - precis som i vanlig fotboll. Fotbollskändisar som Beckham, Neymar och de andra har för övrigt ofta egna lag inom e-sport. I många poddar föreslår vi att testa på ämnet själv för att kunna ta ställning, få egna idéer. Överraska dig själv och gör det - om du inte redan är gamer! Jens Pettersson, Jonas Jaani (23:00) Videoversion av avsnittet https://youtu.be/PnwGz58_pj0 Länkar / mer information Om Jens: "Var på mitt första LAN när jag var tolv på det lokala internetcafét och fick mersmak av att tävla i esport, jag har alltid pushat mig till att nå den högsta nivån inom de flesta spel jag har spelat och såg en chans att tävla på allra högsta nivån inom Apex Legends när jag insåg att det fanns en chans att bli proffs. Jag spelade på högsta nivån i ungefär två år och spelade i de stora turneringarna inom det spelet, där vårt lag var bland topplagen i Europa. Jag har alltid varit intresserad av esport och har följt flera olika esporter, men även intresserat mig för hur ekosystemet fungerar inom esport" Statistik kring tittarsiffrorhttps://escharts.com/games/csgo Open AI mot världens bästa lag i dotahttps://www.youtube.com/watch?v=tfb6aEUMC04 Gällande flytten av The international och visum problemhttps://www.di.se/digital/e-sportare-nekas-sportvisum-i-sverige-far-stalla-in-tavling-om-344-miljoner/ Några få exempel på stora företag som är sponsorerhttps://www.insiderintelligence.com/insights/top-esports-sponsors-gaming-sponsorships/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
23:00 2023-06-12
Digitalisering Bygg & anläggning. Joakim Brändström (# 204)
Digitaliseringens betydelse inom bygg & anläggning, logistik och transport. Joakim Brändström berättar om en branch som nu står inför stora utmaningar när det tex gäller att rapportera miljödata. Branschen är mångsidig och omfattar många företag, från små till stora. Dock är digitaliseringen fortfarande i sina tidiga stadier inom branschen. Om avsnittet: Målgrupp: Bygg & anläggning, entreprenörer, byggföretag, arkitekter, ingenjörer, fastighetsutvecklare, leverantörer av byggmaterial, projektledare, fastighetsförvaltare, byggkonsulter, inredningsarkitekter Lär dig: byggbranschen, effektivisering, processer, manuell administration, små företag, standardisering av data, kunskapsglapp, resursbrist, klimatmål, hållbarhet, exempel, avfallshantering, Standardisering av data spelar en avgörande roll för effektiv digitalisering. Datastandardisering hjälper företag inom branschen att enhetligt namnge och hantera material, utrustning och annan projektrelaterad data. För små företag som vill implementera digitalisering finns det en väg framåt. Att ta kontakt med branschorganisationer och dra nytta av projekt och utbildningar som erbjuds av tex organisationer som Vinnova kan vara en hjälpande strategi för att komma igång. Utmaningarna med digitalisering för små företag inkluderar kunskapsbrist, svårigheter med kommunikation och begränsade resurser. Digitaliseringen spelar även en viktig roll för att uppnå klimatmålen. Genom att effektivisera och optimera processer kan branschen minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Joakim Brändström, Jonas Jaani (24:39) Videoversionen av avsnitt: https://youtu.be/7cnwFKFIULI Länkar / mer information: Kontakt: Joakim Brändström, VD JB Digitalisering ABJoakim introducerades tidigt i byggbranschen då han som barn fick följa med sin far i diverse entreprenadmaskiner och lastbilar. Nu har han själv varit yrkesverksam i 20 år inom logistik- och transport, varav de tio senaste i mer ledande roller där han ansvarat för olika processer kopplade till effektivisering, hållbarhet och digitalisering inom bygg-, anläggnings- och avfallsbranschen. Han har initierat och drivit flera stora projekt, bland annat för att ta fram klimateffektiva HCT-fordon för branschledande återvinningsföretag samt för att driva på den digitala utvecklingen genom ett teknikprojekt som resulterade i Sveriges första mobillösning för rapportering av digitala följesedlar enligt BEAst-standarden. Artikel om utvecklingen i branschen Ladda ner pdf- "Nya krav på digital rapportering, enligt BEAst" Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
24:39 2023-05-29
Förändringsledning med metoden ADKAR. Marcus Landin Larsson  (# 203)
Förändringsledning är en process för att stödja människor i förändring, och det är där ADKAR-metoden kommer in i bilden. Marcus Landin Larsson, i vårt senaste poddavsnitt om hur ADKAR-metoden kan öka chanserna för framgång vid förändringsledning, och hur viktigt det är att kommunicera, skapa dialog och fira framsteg. ADKAR-modellen — Awareness (medvetenhet), Desire (engagemang), knowledge (kunskap), Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning). För att skapa en medvetenhet och önskan till förändring är det viktigt att använda olika verktyg som medarbetarundersökningar för att se om man har skapat den awareness och den medvetenhet som man förväntar sig. Alla måste vara med på tåget för att kunna gå vidare till nästa steg, desire. Detta steg är den mest komplexa byggstenen eftersom man måste hantera individer på en mer specifik nivå. Det är viktigt att fokusera på den positiva attityden och inte fastna på individer som spjärnar emot för mycket. Om avsnittet: Målgrupp: Ledningsgrupper, HR-specialister, projektledare, förändringsledare, företagsledare, konsulter inom förändringsledning Lär dig: ADKAR-metoden, förändringsledning, kunskapsutbyte, implementering, kommunikation, utbildning, positiv dialog Kunskapsutbyte och utbildning är nästa steg i ADKAR-metoden. Det handlar om att identifiera och hantera hinder för att kunna tillämpa kunskaperna och kompetenserna som man har lärt sig. Det är viktigt att ha en tydlig struktur och verktyg för implementeringen. Det handlar om att gå live och säkerställa att man inte faller tillbaka till gamla mönster. Det är viktigt att skapa en positiv dialog inom organisationen och att fira milstolparna. Detta är en viktig del av att förstärka förändringen och säkerställa att den implementeras på ett starkt och bra sätt. Förstärkning är det sista steget i ADKAR-metoden. Det handlar om att fortsätta att förstärka den positiva dialogen inom organisationen för att säkerställa att förändringen implementeras på ett starkt och bra sätt. För att skapa förutsättningar för öppen och ärlig dialog är det viktigt att kommunicera anledningen och nödvändigheten av förändring. Metoden kan användas tillsammans med en verktygslåda och forskningsbaserad uppdatering för att stödja förändringsledningen. Det är också viktigt att förstå skillnaderna och fokusområdena mellan förändringsledning och projektledning. Genom att fokusera på att stödja människor i förändring och skapa medvetenhet, önskan och kunskap som behövs för implementeringen av förändringen, kan man säkerställa en positiv dialog och en stark förändringskultur inom organisationen. Podden ger användbara tips för ledare och projektledare som vill bli bättre på att hantera förändringar och ge sina team rätt verktyg och stöd för att lyckas. Marcus Landin Larsson, Jonas Jaani (27:23) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/4gS8sIhfNGY Länkar / mer information: PROSCI.com Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
27:23 2023-05-08
5G. Edge computing & IoT. Malina Borg Sigg (# 202)
5G-nätverket är den senaste tekniken för mobil kommunikation och har potentialen att revolutionera vårt sätt att kommunicera och interagera med teknik. Den nya typen av kommunikation kan innebära mycket mer än tidigare generationer av mobilnätverk. Högre hastigheter och snabbare svarstider, vilket innebär att det kommer att vara möjligt att streama allt från högkvalitativ video till att styra autonoma fordon i realtid. Om avsnittet: Målgrupp: ledning, it, företag, offentlig sektor, säkerhetsansvariga Lär dig: 5G, edge commuting, IoT, mobil kommunikation, digitalisering Det diskuteras också hur 5G kommer att påverka olika branscher och sektorer. Till exempel kan det användas för att revolutionera sjukvården genom att möjliggöra fjärrkonsultationer och fjärrövervakning av patienter. Det kan öppna upp möjligheter för nya tekniker som augmented reality och virtual reality, vilket kan ha stora implikationer för spelindustrin och underhållning. Detta avsnitt av Effekten påvisar att 5G-nätverket har enorm potential att förändra vårt samhälle och vår interaktion med teknik. Malina Borg Sigg, Jonas Jaani (25:07) Videoversion av avsnittet https://youtu.be/4eWkaEtazB8 Länkar / mer information: Malina Borg Sigg – Telenors 5G expert. Ansvarig för att utveckla strategi, erbjudande och förändringsledning när nätet nu ska nyttjas av nästa generations IoT lösningar. Relevanta länkar Ny digital infrastruktur för självkörande fordon i Sverige Telenor levererar network slicing på 5G till KTH Här utvecklas framtidens tekniska lösningar – Telenor går in i forskningscenter SM-veckan produceras med hjälp av 5G-teknik Mobila privata nät Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se
25:07 2023-04-24
Tredjepartskakor. Johan Lidén, Björn Bigander (# 201)
Tredjepartskakor (eng. Cookies) har länge varit en kontroversiell fråga inom digital marknadsföring. Dessa kakor används för att samla in data om användarnas beteenden och preferenser över olika webbplatser och används sedan för att rikta annonser mot dem. Men med ökande oro över användarnas integritet och dataskyddslagstiftning, har tredjepartskakor blivit alltmer kontroversiella. I avsnittet: Johan Lidén och Björn Bigander från Quantcast. I podden diskuteras utmaningarna med tredjepartskakor och dess påverkan på digital marknadsföring. En av de stora utmaningarna med att ta bort tredjepartskakor är att det skapar en utmaning för marknadsförare. Detta innebär att marknadsförare måste hitta andra sätt att nå sin målgrupp och rikta annonser mot dem. Men samtidigt finns det också en fördel för publicister, eftersom de fortfarande kan sätta en förstaparts kaka som sätts av publicisten själv. Det gör det möjligt för publicisterna att fortfarande kunna förstå sina konsumenter på sin egen domän. Men det man tappar är allting som sker utanför den här domänen, vilket gör resan betydligt svårare. Om avsnittet: Målgrupp: marknadsförare, publicister, användare Lär dig: tredjepartskakor, cookies, digital marknadsföring, dataskyddslagstiftning, förstaparts kaka, användarintegritet, kontroll över data En annan utmaning är att kunderna inte har en tillräckligt bra lösning för tredjepartskakor ännu. Eftersom marknadsledare som Google har ögonen på sig när det gäller dataskyddslagstiftning, vill de inte bryta mot några regler och allt de tar fram måste vara compliant till det regelverk som börjar komma nu. Det finns också diskussioner om olika tekniker och hur man kan vara compliant med de nya reglerna samtidigt som man inte förlorar förmågan att tracka konsumentbeteenden. Detta är en konkurrensfråga i grund och botten, och det måste göras lite mer tillsammans för att hitta en lösning som fungerar för alla. En av fördelarna med att ta bort tredjepartskakor är att det ger en ökad integritet för användarna och ger dem mer kontroll över sin data. Det är också en möjlighet för annonsörer och publicister att använda förstapartsdata för att identifiera vilken typ av kund eller läsare som kommer in på sajten. Problemet är att utan tredjepartskakor är det svårt att göra en slutledning att det är samma person som kommer in varje gång. Detta kräver flera olika datakällor för att kunna göra en slutsats om det är samma individ. Det är tydligt att tredjepartskakor är en kontroversiell fråga och det är viktigt att hitta en lösning som balanserar behoven av marknadsförare att nå sin målgrupp och samtidigt skydda användarnas integritet och data. Johan Liden, Björn Bigander, Jonas Jaani (23:55) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/wRUXQSWxHKs Länkar / mer information: Webinar: Post Third Party Cookie: Nya tekniska lösningar som kan ersätta tredjepartskakor - 20 april 2023 Om Quantcast: Quantcast är ett globalt annonsteknikföretag. Företaget har tagit fram och patenterat en ny och innovativ intelligent målgruppsplattform som hjälper varumärken, byråer och publicister att lära känna sin målgrupp, samt nå rätt personer, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Med hjälp av Quantcasts lösningar ökar möjligheterna för kunder att effektivt nå sin publik online och hjälper dem att driva ett fritt och öppet internet för alla. Huvudkontoret ligger i San Francisco och företaget har funnits sedan 2006. Johan Lidén är Managing Director på den nordiska marknaden och Björn Bigander är Director Agencies & Partners Nordic på Quantcast. Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
23:55 2023-04-10
Effekten firar 200 avsnitt: Spaningar om AI och framtiden
Podden Effekten firar 200 avsnitt som upplysare i svenska samhället! Vi har frågat våra experter som deltagit i tidigare avsnitt. Vad har hänt och vad har inte hänt under de sju år vi varit aktiva - och framför allt vad händer framöver? VR/AR har fortfarande inte lyft och intranät och de traditionella social medierna flyger inte lika högt längre. AI däremot har blivit stort för allmänheten de senaste månaderna, genom Chat GPT. Hur kommer AI och automation att påverka oss i yrkesrollen? Vilken inställning har vi? Hur står sig Sverige i den här situationen? Är ledarna framåtlutade eller har vi en förlorad generation i toppen? Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, ledare, studenter Lär dig: Digitalisering, AI, artificiell intelligens, framtiden, spaning Säkerhet trendar med attacker från alla möjliga håll samtidigt som vi lämnar iväg information frivilligt när vi använder vissa molntjänster. Tyvärr trendar även vår psykiska hälsa på ett negativt sätt. Kan vi använda AI för att vända det - eller grundar sig problemet i AI och skärmar? Hur hittar vi vår roll i det nya samhället, hur finner vi mening, hur lär vi oss hela tiden? Kan Effekten fylla någon funktion? Detta avsnitt väcker fler frågor än det besvarar. Du som lyssnar, hör gärna av dig till oss i någon form! Till exempel via info(punkt)effekten.se Micke Norbäck, Jonas Jaani (28:29) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/C4WqzKdiZxw Tack! Tack till de som vi har intervjuat under åren. Ett speciellt tack till de som bidrog med material och tankar inför detta avsnitt: Johan HallbergGoran LindsjöTommy BrotteJohan RonnestamJonas HulteniusPatrik StenbergMagnus CarlingKlas LjungkvistFredrik HallbergMagnus UnemyrJakob AlgulinFredrik BauerGustav PalmJohan SunnanängsPer BayMichael WahlgrenMarianne EngmanAndreas StjärnhemJohan Johansson Länkar / mer information: https://www.effekten.se/allaavsnitt/ Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
28:29 2023-03-28
GPT-4: Nu med bilder och mer exakta svar. Joakim Wahlqvist (# 199)
Joakim Wahlqvist från Sogeti gästar oss och pratar om GPT-4, uppföljaren till GPT-3. I avsnittet diskuterar de möjligheterna som nu finns med text, bilder och mer exakta svar. Vad kommer detta innebära för organisationer och företag, och såsom hur tillverkande företag kan använda denna teknik och varför insamling av data är viktigt. Om avsnittet: Målgrupp: Företagsledare, IT-chefer, Tillverkningsföretag, Forskare, Studenter Lär dig: GPT-4, Artificiell intelligens, digitalisering, Maskininlärning, Datainsamling, Automatisering GPT-4 är en av de senaste teknologierna inom artificiell intelligens och maskininlärning. Det är en modell som kan generera text, bilder och mer exakta svar på frågor än tidigare modeller. Detta innebär att det nu finns möjligheter att skapa mer avancerade chatbots och andra AI-applikationer som kan hjälpa organisationer och företag att automatisera fler av sina processer. En av de stora fördelarna med GPT-4 är att den kan användas för att generera mer exakta svar på frågor än tidigare modeller. Detta innebär att det nu finns möjligheter att skapa mer avancerade chatbots och andra AI-applikationer som kan hjälpa organisationer och företag att automatisera fler av sina processer. Till exempel kan tillverkande företag använda GPT-4 för att generera mer exakta svar på frågor om produktionsprocesser och för att optimera sina produktionslinjer. En annan fördel med GPT-4 är att den kan användas för att generera mer avancerade texter och bilder än tidigare modeller. Detta innebär att det nu finns möjligheter att skapa mer avancerade chatbots och andra AI-applikationer som kan hjälpa organisationer och företag att automatisera fler av sina processer. Joakim Wahlqvist, Jonas Jaani (31:08) Videoversion av avsnitt: https://www.youtube.com/watch?v=KHRqM2JCBpA Länkar / mer information: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
31:09 2023-03-15
Digitalisera tillverkande industri. Per Bay (# 198)
Digitalisering har varit en pågående process inom tillverkande industri i flera decennier. Per Bay, Product Lead på Comso Consult, pratar om hur digitaliseringen har förändrat industrin och hur företagen kan dra nytta av de nya teknologierna. Tidigare var det vanligt att företag arbetade med papper och penna ute på verkstadsgolvet, men nu kan man integrera olika produktionsmaskiner och automatisera arbetsprocesser. Genom att digitalisera hela produktionen kan man skapa en helhet där man kan få stöd och hjälp av olika system och verktyg. Det finns många nya digitala verktyg som kan hjälpa företagen att optimera produktionen och minska administrativa uppgifter. Om avsnittet: Målgrupp: Företagsledare, produktionschefer, teknikintresserade, digitaliseringsentusiaster, ingenjörer Lär dig: Digitalisering, tillverkningsindustri, automatisering, maskininlärning, affärssystem, logistik, effektmål Men även om tekniken har utvecklats finns det fortfarande företag som arbetar med gamla processer och rutiner. De har sin whiteboard ute på produktionen och en tuschpenna för att markera när produktionen är klar. Andra företag har däremot mer avancerade system med handdatorer på lager som rapporterar förbrukning och utflöden, samt spårbarhet och andra viktiga faktorer. Men det är viktigt att få med sig hela organisationen på den digitala förändringsresan för att undvika administrativt kaos. För att optimera produktionen och minska administrativa uppgifter är det viktigt att ha de rätta verktygen och systemen på plats. Men det är också viktigt att ha effektmål och att hela organisationen är med på resan. Ledningen måste också förstå hur teknologi och digitalisering kan hjälpa dem att driva företaget framåt. Lyssna för att förstå hur digitaliseringen har förändrat tillverkningsindustrin och hur företagen kan dra nytta av den. Genom att använda rätt verktyg och system kan man skapa en helhet och optimera produktionen, samtidigt som man minskar administrativt arbete och skapar en drägligare vardag för medarbetarna. Per Bay, Jonas Jaani (23:53) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/OX8-FWk6XP4 Länkar / mer information: Per Bay: Linkedin https://www.linkedin.com/in/perbay/   Email: Per.bay@cosmoconsult.com Dynamicsforum https://linktr.ee/dynamicsforumse COSMO CONSULT: Hemsida: https://se.cosmoconsult.com    COSMO Catalyst: https://se.cosmoconsult.com/tjanster/customersuccessmanagement/cosmocatalyst/ Youtube: https://www.youtube.com/COSMOCONSULTSweden Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
23:54 2023-03-01
Design sprint. Accelererad innovation och problemlösning. Micke Norbäck (# 197)
Design Sprint är verkligen het just nu och används allt oftare som startskott för digitaliseringar. Så vad är det egentligen? Jo, det är en metod som gör det möjligt att på kort tid ta fram lösningar på komplexa problem genom samarbete i en teambaserad miljö. I det här avsnittet går Micke igenom grunderna i enkel och förståelig form. Vilka personer bör delta? Vad ingår i processen? Verktyg som är bäst att använda? Och vad kan man förvänta sig av resultatet? Dessutom går Micke igenom hur man kan anpassa Design Sprint efter sin organisation och situation. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, studenter Lär dig: Google Design Sprint, designsprint, innovation, design thinking, workshop, UX Men vad händer egentligen efter själva sprinten? Hur ser man till att idéerna och lösningarna som man har kommit fram till faktiskt implementeras? Micke ger också värdefulla tips om vad man som facilitator kan göra för att säkerställa att processen går smidigt och att man får fram det bästa resultatet. Så om du vill veta mer om hur man kan dra nytta av Design Sprint för att få fart på digitaliseringen i din organisation, missa inte det här avsnittet! Micke delar med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer som kan hjälpa dig att få ut det mesta av Design Sprint-metoden. Micke Norbäck, Jonas Jaani (22:59) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/DdnomDnmYEE Länkar / mer information: Lyssna gärna på vårt förra avsnitt i ämnet, avsnitt 115: https://www.effekten.se/design-sprint/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
23:00 2023-02-19
AI och säkerhet. Torbjörn Andersson (# 196)
AI kan användas för att effektivisera säkerhetsarbete genom att identifiera misstänkta beteenden och förutsäga vad som kan hända nästa steg. Torbjörn Andersson, CISO på Medius, om att detta kan göra det möjligt för säkerhetsföretag att agera snabbare och mer proaktivt för att skydda sina kunder. Om avsnittet: Målgrupp: säkerhetsansvariga, ledare, projektledare Lär dig: säkerhetsarbete, verksamhetsutveckling, AI, Zero trust Tidigare har man använt sig av maskininlärning för att analysera data och hitta misstänkta beteenden. Men med den nya AI-tekniken kan systemet självt dra slutsatser och eventuellt agera själv på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Detta öppnar upp möjligheter för att gå längre än att bara identifiera misstänkta beteenden, men också att förutsäga och förebygga angrepp. En av de stora utmaningarna för säkerhetsföretagen är att utnyttja den nya tekniken på ett effektivt sätt, för att få nästa steg i säkerhetsarbetet. AI och säkerhet två områden som påverkar varandra och som både har potentialen och utmaningarna att utvecklas och förbättras. Det är spännande att se hur vi kommer att utnyttja AI-tekniken för att göra säkerhetsarbetet ännu mer effektivt och proaktivt. Torbjörn Andersson, Jonas Jaani (21:15) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/AujWLVpO-8U Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
21:15 2023-01-30
Omvänt mentorskap. Marcus Landin Larsson (# 195)
Marcus Landin Larsson, mentor och Business area manager på Retune AB, om omvänt mentorskap, om att äldre lär sig av yngre. Digitaliseringen är en viktig del av detta, det handlar om att utbilda, förändra och förbättra med olika verktyg och metoder. I det traditionella mentorskapet lär det en äldre person som tar sig an en mer junior person. Omvänt mentorskap så är det tvärtom. Den yngre generationen som stöttar och fungerar som ett bollplank gentemot en äldre person. Detta fungerar oftast i symbios där man stöttar och drar lärdom från den yngre generationen. Ibland kan man tänka att omvänt mentorskap bara handlar om digital kompetens. Det är också om att stötta och lära med hjälp av olika plattformar, applikationer och det fysiska med det digitala i möten. Det är en viktig del av att öka digital mognad och hjälpa äldre att hänga med i utvecklingen. Om avsnittet: Målgrupp: seniorer, yngre generationen, mentorer, chefer, affärsmän/kvinnor, digitaliseringsexperter Lär dig: omvänt mentorskap, digitalisering, utbilda, förändra, förbättra, verktyg, metoder, traditionellt mentorskap, digital kompetens, plattformar I mentorskapet är sig den yngre generationen mycket av att stötta och vara ett bollplank för äldre. Det är ett givande och tagande från båda sidor och att det är viktigt att ha en öppen dialog. Dessutom har den yngre generationen andra ämnen som viktiga för dem. Ett exempel är hållbarhet och där finns det det nya saker att lära sig och få nya perspektiv. För att komma igång med omvänt mentorskap rekommenderar Marcus att börja enkelt, identifiera utmaningar och börja dialogen där. Ge det tid och låt det utvecklas till en öppen och ärlig dialog. Marcus Landin Larsson, Jonas Jaani (26:32) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/K_a-45ppRzM Länkar / mer information Marcus - mentorskap: https://mentorerna.se/mentor/marcus-landin Ta hjälp av professionella mentorer: https://mentorerna.se/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vill du att vi tar upp ett specifikt ämne eller intervjuar en person inom digitalisering? Maila oss på info(a)effekten.se
27:21 2023-01-15
TEMA: AI, Innovation och Cyberattack ( # 194)
Året 2022 var ett år som förändrade världen på många sätt. I dessa mest avlyssnade avsnitten får du en inblick i hur vi har påverkats av artificiell intelligens (AI) och hur innovation har spelat en viktig roll. Avslutningsvis berättar vi om en intressant historia om en riktig cyberattack. Missa inte detta avsnitt med nästan 100 minuter av spännande information om digitalisering och teknikutveckling. Avsnitten finns även som podd 188, 186 och 183. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it, ledare, projektledare, management, data science, säkerhetsansvariga Lär dig: digitalisering, AI, innovation, verksamhetsutveckling, cybersäkerhet Magnus Carling tycker att vi accelererar i digitaliseringen men inte reflekterat över om vi behöver sakta ner. När vi utsätts för chatbots som blir rasistiska och förfalskningar som används för propaganda är detta bara början. Många vet inte hur detta kommer att påverka oss. Andreas Sjöström pratar om att innovationsförmågan blir viktigare nu när vi kan göra allt med teknik. Innovation ger svar på svåra frågor som du ställs inför som individ, samhälle eller i den globala utvecklingen. Har du någonsin hamnat mitt i en cyberattack? Vet du hur det känns att hantera den inifrån? Vi intervjuar Jonas Hansson om en riktig händelse och tar reda på vad han har lärt sig. Magnus Carling, Andreas Sjöström, Jonas Hansson, Micke Norbäck, Jonas Jaani (1:38:03) Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Vilket ämne vill du att vi tar upp i podden och/eller vill du att vi intervjuvar en person som du tycker har intressanta saker att säga om den pågående digitaliseringen? Maila oss på info(a)effekten.se
98:04 2022-12-30
ChatGPT. Joakim Wahlquist, Henrik Rendahl (# 193)
Vi börjar med att logga in och fråga ChatGPT vad ChatGPT är. Svaret tickar fram på skärmen:“ChatGPT är en förkortning av "chat-based generative pretrained transformer". Det är en typ av maskininlärningsmodell som används för att generera svar på frågor och föra samtal. Modellen är tränad på en stor mängd textdata för att förstå språket och kan sedan användas för att ge realistiska svar på frågor som ställs till den. Chat GPT används ofta i olika typer av chattbotar och andra språkanalysverktyg.” Om avsnittet: Målgrupp: allmänheten, tjänstemän, utvecklare, studenter, ledare, beslutsfattare Lär dig: Instruct GPT, OpenAI, ChatGPT, chatbot, AI, tekniksprång ChatGPT är en tillämpning av AI, som har blivit populär nu. En utveckling av textgeneratorer från OpenAI, vid första anblicken en vanlig chatbot: ställ en fråga och få ett svar. Skillnaden nu är att svaren är mindblowing bra formulerade! Anledningen är att man har använt nya sätt att träna neurala nätverk; testat sig fram med algoritmer, tills det blir riktigt bra. Denna gång i form av en dialog, alltså mänsklig kommunikation - där människor rejtat svaren. Tidigare versioner som Instruct GPT fick kritik eftersom den saknade bl a moraliska ramar och vara rasistisk. Mind-blowing Den ifrågasatte aldrig frågan, men det gör Chat GPT. AI:n försöker att bevisa den tes du ställer framför den. Är frågan rimligt ställd? AI:n kommer ihåg vad du sagt tidigare, så du kan ställa preciserande följdfrågor.Vill du ha svaret så som en specifik författare (Hemingway, Shakespeare) skulle ha formulerat det? Skriv det! Naturligtvis är den engelska versionen klockren, men även den svenska är bra. Redan nu kan den skriva artiklar, skoluppsatser eller skapa kod (med tillägget att “du behöver de här verktygen för att kunna exekvera koden”!). I förlängningen kan den skriva en bok med den twist du önskar! Röster har höjts att AI:n kan användas för att fuska med examensarbeten och rapporter. I framtiden kan vi inte skilja på en forskares arbete och en students. Men är det fel? Förr var det fusk att använda datorer, sen internet, nu AI. Ett problem i teknikskiftet, men över tid ett naturligt verktyg. Välj att anamma demokratiseringen av ny teknik; tillgängligheten av AI-skriven text kommer att skapa en våg av innovationer. Ett tekniksprång!Vem behöver vara orolig för sitt jobb? Människor som skriver, men inte bidrar med egen kreativitet. Eller så blir de språkliga programmerare och bygger upp AI:n! Hur ska jag tänka runt AI i dagligt arbete? Henrik och Joakim ger oss två svar: Mindsetet är att automatisera allt vi gör på jobbet. Vi frigör tid för att slippa formalia, administration. Istället kan vi människor designa, kolla kvalitet och moral. Testa själv, utforska OpenAI. De har mängder av intressanta verktyg. Henrik Rendahl, Joakim Wahlqvist, Jonas Jaani (23:24) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/SsKUiIWnUpQ https://youtu.be/SsKUiIWnUpQ Länkar / mer information: ChatGPT OpenAI Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Effekten på Spotify
23:24 2022-12-14
Hur man lyckas med systemutveckling. Christian Forsberg (# 192)
Att programmera, systemutveckla eller bara koda! Christian Forsberg är CTO på Sogeti och har kodat i 45 år. Om hur man lyckas med systemutveckling. Lyssna till hans erfarenheter och exempel. Ja, vi pratar Javascript, Node, Typescript, Svelte, C#, Java, Rust och Python men det är inte det viktigaste som kommer fram i de konkreta exempel. Christian pratar om val av ramverk, arkitektur och tjänster. Goda exempel och erfarenhet som konsult och systemutvecklare för kunder inom flera olika branscher. Om avsnittet: Målgrupp: agila team, ledning, it-folk, scrum master, projektledare, management, systemutvecklare, programmerare, konsult Lär dig: autonoma team, arbetssätt, systemutveckling, tankesätt, kodspråk. Tips till dig som är bra på frontend, backend och fullstack. Hur du "surfar på din våg" och varför det är viktigt så att du känna att du hela tiden är hungrig på att lära dig nytt. Den mänskliga kommunikationen och hur ledarskap i team kan leda till att man övertygar snabbt tillsammans med värde. Krossfunktionella team löser oftast bra saker i iterationer med ett agilt tänk. Vidare pratar vi om cloudverktyg. Där tjänster är viktigt nu och framtiden men det kommer bli mindre viktigt vilket moln du använder. I Sverige använder vi mycket Microsofts moln (Azure) och produkter Christians lista på för framgångsrika utvecklingsprojekt och hur man lyckas med systemutveckling: Arkitektur. Skissa på hur det ska byggas. Planera inte för mycket. Agilt tänk även i planering Bygg snabbt. Visa resultat och iterera tillsammans med kund/produktägare Christian Forsberg, Jonas Jaani (22:08) Videoversion av avnittet https://youtu.be/gI-o0r84HYY Länkar / mer information: Project Aristotle  - vad är viktigt för ett team? Att jobba med autonoma team - video Beautiful Delivery Beautiful Delivery - video Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Prenumerera: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm
22:08 2022-11-30