Show cover of המלחמה

המלחמה

פרויקט מיוחד לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים

Tracks

צלקת כואבת בת 50
ניסים משעל, שלחם במלחמת יום הכיפורים כצנחן, מביא את סיפור ימי המאבק הקיומי והמציאות המדממת• פרויקט מיוחד של 103fm לציון יובל למלחמה
52:35 9/24/23