Show cover of גולשות על החיים

גולשות על החיים

עם ורוניקה קזנצב ומאיה עמיאל

Tracks

גולשות על החיים 5.9.23
ורוניקה קזנצב ומאיה עמיאל בתוכנית בכורה
48:12 9/5/23
גולשות על החיים 19.9.23
ורוניקה קזנצב ומאיה עמיאל מדברות על נקודות שבירה ואיך להתמודד איתן
47:44 9/19/23
גולשות על החיים 21.11.23
ורוניקה קזנצב ומאיה עמיאל על שגרת חיים ואם בכלל אפשר לחזור אליה
54:32 11/21/23
גולשות על החיים 5.12.23
מאיה עמיאל ונועה אריאלי מתחשבנות עם המצב
55:08 12/5/23
גולשות על החיים 26.12.23
ורוניקה קזנצב ומאיה עמיאל בשיחה עם בכל בוסקילה על אהבה וזוגיות ראשונה
55:37 12/26/23
גולשות על החיים 9.1.24
מכינה, שנת שירות וההתלבטות ביניהן
49:29 1/9/24
גולשות על החיים 30.1.24
שיחה אישית על דימוי גוף
54:47 1/30/24
גולשות על החיים 26.3.24
ורוניקה קזנצב ומאיה עמיאל נותנות בראש
52:33 3/26/24
גולשות על החיים 09.04.24
מאיה עמיאל במונולוג לפני פסח
53:07 4/9/24