Show cover of Geloof je dat ook?

Geloof je dat ook?

Ontdek de wereld van geloof en overtuiging met Koos en Raphael. In deze boeiende podcastserie delen deze twee gelovigen hun perspectieve op zowel alom geaccepteerde als controversiële overtuigingen. Luister mee terwijl zij diepgaande discussies voeren over wat zij geloven, betwijfelen, en waarom. Elk gesprek belooft nieuwe inzichten en boeiende debatten, perfect voor iedereen die geïnteresseerd is in de complexiteit van geloof en persoonlijke overtuigingen.

Tracks

Gods gezin door een overzichtslens bekijken
Introductie: In deze aflevering duiken we diep in het concept van het “Godsgezin” en bekijken we dit door een “overzichtslens”. Dit idee is geïnspireerd door het “overview effect”, een term gebruikt door astronauten om de emotionele en mentale verandering te beschrijven die ze ervaren bij het zien van de aarde vanuit de ruimte. We verbinden deze perspectiefverandering met hoe we naar ons gezin en ons leven kunnen kijken. Hoofdpunten van de Aflevering: Inspiratiebron: De term “overzichtslens” komt voort uit toespraken die onze host beluistert tijdens het hardlopen, specifiek een lezing van een Engelse spreker over het overzichtseffect. Het Overzichtseffect: Astronauten ervaren een diepe verandering in perspectief wanneer ze de aarde vanuit de ruimte zien. Deze verandering inspireert hen tot een gevoel van eenheid en vrede. Het idee is om deze brede kijk te gebruiken om ons eigen leven en gezin beter te begrijpen. Godsgezin en Het Overzichtseffect: Door vanuit een afstandje naar ons leven te kijken, kunnen we beter omgaan met dagelijkse problemen en conflicten. Dit geldt zowel voor persoonlijke situaties als voor bredere familiebanden. Het besef dat we allemaal kinderen van God zijn kan helpen bij het waarderen van de verschillen tussen mensen en vermindert vooroordelen en racisme. Eeuwige Perspectieven: Het geloof dat relaties, zoals het huwelijk, voortduren in het hiernamaals kan helpen om huidige conflicten in perspectief te plaatsen. De gedachte aan een eeuwig leven kan ons gedrag en onze houding ten opzichte van anderen positief beïnvloeden. Opbouwende Communicatie: De spreker benadrukt het belang van opbouwende communicatie binnen het gezin. Hoewel kritiek soms noodzakelijk is, moet het altijd op een liefdevolle en constructieve manier worden gebracht. Positieve bekrachtiging en onvoorwaardelijke liefde zijn cruciaal voor een sterk en liefdevol gezin. Persoonlijke Ervaringen: Onze host deelt persoonlijke ervaringen en inzichten, zoals het plaatsen van ziektes en tegenslagen binnen het grotere plan van God. Het verhaal van een zware klim op slippers illustreert hoe uitdagingen onderdeel zijn van het leven en hoe we ze kunnen waarderen als leerervaringen. Bijbelse en Christelijke Waarden: De host bespreekt de belangrijke rol van Bijbelse en christelijke waarden zoals liefde, dankbaarheid, geduld, en vergeving in het opbouwen en onderhouden van een sterk gezin. Het belang van studie in de heilige schriften en gebed voor het verkrijgen van inzicht en perspectief wordt benadrukt. Toekomstgerichte Benadering: De aflevering eindigt met een hoopvolle boodschap dat geen enkel gezin een mislukking is, tenzij we de moed opgeven. Degenen die het meest en langst liefhebben, zullen zeker overwinnen. Conclusie: Deze aflevering biedt een inspirerende kijk op hoe we, door het aannemen van een breder perspectief vergelijkbaar met het overzichtseffect, ons gezin en leven kunnen verbeteren. Door liefde, begrip en geduld centraal te stellen, kunnen we sterker uit elke situatie komen. Volgende Aflevering: Vergeet niet af te stemmen op onze volgende aflevering, waarin we verder ingaan op het toepassen van deze inzichten in ons dagelijks leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!
19:39 5/26/24
Pinksteren
Intro: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast! Vandaag duiken we diep in het onderwerp Pinksteren. Wat is Pinksteren? Waarom wordt het gevierd en wat is de betekenis ervan binnen het christelijk geloof? Dit en meer bespreken we in deze aflevering. Wat is Pinksteren? Pinksteren valt tien dagen na Hemelvaart, het moment waarop Christus naar de hemel is gegaan. Pinksteren markeert de komst van de Heilige Geest naar de discipelen, zoals Christus had beloofd. Dit wordt gezien als een vervulling van Christus’ belofte om een Trooster te sturen, iemand die de waarheid zou bevestigen en hen zou helpen. Nederlandse Feestdagen: In Nederland zijn veel feestdagen gebaseerd op het christelijk geloof, zoals Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze feestdagen hebben grote invloed op de Nederlandse cultuur en tradities, ondanks de secularisatie van de maatschappij. De Betekenis van de Heilige Geest: De Heilige Geest was niet nieuw met Pinksteren, zijn invloed was al eerder aanwezig in de wereld. Voor Pinksteren was de Heilige Geest ook actief, bijvoorbeeld tijdens de doop van Christus toen de Heilige Geest neerdaalde in de vorm van een duif. Het Verschil tussen de Heilige Geest en het Licht van Christus: Het Licht van Christus is een intern kompas dat iedereen bij de geboorte krijgt. Het helpt mensen om goed van kwaad te onderscheiden. De Heilige Geest heeft twee vormen van invloed: de algemene invloed die iedereen kan ervaren en de gave van de Heilige Geest die men kan ontvangen door priesterschapsmacht na de doop. De Rol van de Heilige Geest: De Heilige Geest helpt gelovigen om te voelen wat waar is en wat van God komt. Wanneer de invloed van de Heilige Geest samenkomt met het Licht van Christus in een persoon, ontstaat er een diepe bevestiging van goddelijke waarheden. De Gave van de Heilige Geest: De gave van de Heilige Geest kan alleen worden gegeven door iemand met het juiste priesterschap en de autoriteit van God. Dit gebeurt vaak na de doop, wat een reinigende werking heeft en een persoon helpt zich te heiligen en dichter bij God te komen. Het Verbond van de Doop: Bij de doop belooft een persoon om Christus altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. In ruil daarvoor belooft God dat de Heilige Geest altijd bij hen zal zijn, wat cruciaal is voor geestelijke groei en begeleiding. Praktische Voorbeelden en Discussie: De hosts delen persoonlijke ervaringen en voorbeelden van hoe de Heilige Geest hen in het dagelijks leven helpt. Ze bespreken ook de uitdaging van het herkennen van de Heilige Geest en hoe dit een leerproces is, vooral voor kinderen. Afsluiting: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over Pinksteren en de Heilige Geest. We hopen dat je iets nieuws hebt geleerd en dat je geïnspireerd bent geraakt. Vergeet niet om te luisteren naar onze andere afleveringen, zoals die over het plan van zaligheid. Contact en Social Media: Volg ons op social media en laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een berichtje, we horen graag van je! Tot de volgende keer!
20:51 5/19/24
Wat is de natuurlijke mens
Introductie: De podcast begint met de introductie van het onderwerp: de natuurlijke mens en waarom deze als vijand van God wordt beschouwd. De Natuurlijke Mens: De natuurlijke mens wordt gekenmerkt door egoïsme en een focus op materiële en lichamelijke behoeftes. Hij denkt voornamelijk aan zichzelf, wat ten koste kan gaan van anderen en hem afleidt van geestelijke zaken. Invloed van Satan: Het verschil tussen de natuurlijke mens en de invloeden van Satan wordt besproken. Satan speelt in op de zwakheden van de natuurlijke mens door verleidingen aan te bieden, zoals geuren, beelden, en andere zintuiglijke prikkels. Test op Aarde: Het leven op aarde wordt gezien als een test waarbij mensen zowel de natuurlijke mens als het goddelijke in zich hebben. Deze twee kanten strijden voortdurend met elkaar, en de natuurlijke mens trekt ons vaak weg van spirituele groei. Dagelijkse Strijd: De strijd met de natuurlijke mens is een dagelijkse uitdaging die vraagt om bewustzijn en actie. Praktische manieren om de natuurlijke mens te beheersen zijn gebed, schriftenstudie, vasten, en regelmatig deelnemen aan het avondmaal. Hedendaagse Openbaring: Naast oude schriften is hedendaagse openbaring essentieel om te begrijpen hoe we nu de verleidingen en uitdagingen kunnen weerstaan. De hedendaagse openbaring biedt specifieke, actuele richtlijnen en inspiratie. Visuele Herinneringen: Het hebben van visuele herinneringen zoals schilderijen of afbeeldingen van Christus in huis kan helpen om gefocust te blijven op het goddelijke. Deze visuele reminders dienen als dagelijkse triggers om aan geestelijke zaken te denken. Praktische Voorbeelden: Voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals de vergelijking met een virusscanner, benadrukken het belang van voortdurende geestelijke updates en alertheid. Net zoals een virusscanner up-to-date moet blijven om effectief te zijn, moeten wij ook voortdurend onze geestelijke staat bijwerken door gebed en andere spirituele praktijken. Conclusie: Bewustzijn van de natuurlijke mens en het voortdurend streven naar een focus op Christus helpt om deze innerlijke strijd te winnen. Het dagelijks updaten van je geestelijke “virusscanner” door gebed, studie, en andere geestelijke praktijken is cruciaal om weerstand te bieden aan verleidingen en spiritueel te groeien.
22:46 5/12/24
Uw naaste liefhebben
Wij bespreken het tweede grote gebod: je naaste liefhebben. Wie zijn je naaste en hoe kunnen we al onze naaste liefhebben.
25:28 5/5/24
Bidden
Onze kijk op bidden. Hoe belangrijk is het en wat praktische zaken.
19:43 4/28/24
Plan van zaligheid
Waar komen wij vandaan, wat doen wij hier en waar gaan wij heen. Basis uitleg.
20:00 4/21/24
Doe je best en Christus doet de rest
Geloof je dat als jij je best doet, Christus de rest doet?
21:36 4/12/24
Is Christus voor onze zonden gestorven
In deze aflevering bespreken we het misverstand dat Christus voor onze zonden is gestorven.
43:09 4/4/24