Show cover of על המשמעות

על המשמעות

הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו https://t.me/alhamashmaut — הפודקאסט עוסק ברעיונות ובהוגים שמעצבים את פני החברה. 💰 https://mashmaut.wixsite.com/podcast/donate-page 💰💰 לביצוע מנוי בפרקים השונים אנחנו בוחנים את ההיקף הראוי של חירות הפרט, אחריות אישית ומעורבות אזרחית. --- ---הפודקאסט עוסק בנושאים רבים שעל סדר היום הישראלי בניהם: המסורת היהודית בחיים המודרניים, היהודים ושמרנות ליברלית, עתיד המשפחה המודרנית, עתיד מדינת הרווחה, ביטחון, לאומיות, מסורת וחופש, דת ומדינה, משבר אירופה המודרנית, הקפיטליזם הדמוקרטי, משילות, משפט ודמוקרטיה, אקטיביזם שיפוטי, המזרח התיכון, תרבות האיסלאם ועודרשימת ההמלצות שנאמרו במהלך הפרקים - קריאה סרטים פודקאסטים וכו'https://docs.google.com/document/d/1mOoUK69TwMq1n7moVJP5BASgwuNq6xwBFXy3KQmQSn4/edit?usp=drivesdkמוזיקת הפתיח באדיבות - yairhochner@gmail.com יאיר הוכנר

Tracks

ד"ר רן ברץ - אויביה של הציונות ומדינת ישראל - מאה עברה ושום דבר לא השתנה 55:58 04/07/2019
הרב חיים נבון - הימין משאיר את הצדק הקוסמי לאלוהים 53:45 04/09/2019
ד"ר יגיל הנקין - צבא מקצועי איננו מתאים לישראל 69:09 04/14/2019
פרופ' עוז אלמוג וד"ר תמר אלמוג - כל שקרי האקמדיה -מה התקלקל במודל האוניברסיטאי ומה יחליף אותו 79:42 04/16/2019
מקורות העימות בין הימין לשמאל. בעקבות הספר עימות בין השקפות 67:35 05/08/2019
תמיר דורטל - האם שיטת הבחירות בישראל מאפשרת קיום דמוקרטיה בריאה? 78:51 06/12/2019
עו"ד תמיר דורטל - לאיזה פוליטיקאי ניקולו מקיאוולי היה מצביע? 44:13 07/09/2019
ד"ר מרדכי קידר: המדריך הלא פוליטיקלי קורקט למזרח התיכון והאיסלאם 73:02 07/31/2019
עקיבא ביגמן: האם נתניהו הפך את ישראל לאימפריה?! 62:14 08/13/2019
ענבר פינקלשטיין - מבוא לכלכלת ישראל 78:15 09/18/2019
רותם סלע: המו"ל שהטריף את השמאל: "שיבולת היא המהפכה שחיכינו לה" 54:21 10/27/2019
עו"ד זיו מאור: וודרו ווילסון האב המייסד של המדינה הפלסטינית. על הסכמי ורסאי, הסכמי אוסלו ומשפטי נירנברג - חלק ב' 61:42 12/04/2019
עו"ד זיו מאור: געגועי לקיסינג'ר, להבין את הפוליטיקה הבינלאומית - חלק א 44:33 12/04/2019
עו"ד שמחה רוטמן - מפלגת בג"ץ - כיצד כבשו המשפטנים את השלטון בישראל 68:13 12/21/2019
הרב עו"ד יהושע פפר - מתחת למגבעת - על חרדיות וליברליזם 42:20 01/02/2020
ד"ר שגיא ברמק - הפדרליסט - מאחורי הקלעים של יצירת החוקה האמריקאית 54:16 01/09/2020
הרב אורי שרקי - הרב של הגויים - על תורת בני נח 34:16 01/11/2020
ד"ר מרדכי קידר - ככה לא בונים שלום – על יחסי ישראל ערב 89:15 01/23/2020
עו"ד דוד ברלינר - מורה הנבוכים לסיפוח יו"ש ועסקת ה-100 70:04 01/30/2020
עו"ד גיא מור - ארץ האפשרויות המוגבלות - על רגולציה ורגולציה מוגזמת 94:36 02/13/2020
עו"ד דוד ברלינר - הכל על סרבנות הגט – שקרים, מניפולציות וסטטיסטיקות 65:42 02/24/2020
ד"ר רונן שובל - עושר העמים - על הקשר בין תרבות לכלכלה 45:47 03/12/2020
הרב אורי שרקי - מדינת הלכה הלכה המדינה?! 38:26 03/16/2020
דלית סאוטר - צדק חברתי - הונאה מוסרית - תומס סואל והשאיפה העקרה לצדק קוסמי גלי בת חורין 86:41 03/27/2020
ריקי ממן - עלייתה של אשת הברזל - תאצ'ר בדרך לשלטון - בסדרה האשה ששינתה את בריטניה 37:54 03/29/2020
ריקי ממן - המדיניות הכלכלית ששינתה את בריטניה - הרצאה 2 בסדרה האשה ששינתה את בריטניה 48:00 04/01/2020
ריקי ממן - בריטניה בחזרה על המפה העולמית - יחסי החוץ של מרגרט תאצ'ר 67:51 04/05/2020
עו"ד שמחה רוטמן - מפלגת בג"ץ - פטיש גלימה וחוסר יושרה - על המהפכה החוקתית 102:47 04/26/2020
ד"ר ערן לרמן - עם לבדד ישכון הבריתות האסטרטגיות של ישראל- פרק 1 63:58 05/04/2020
ד"ר ערן לרמן - השאלה ההאשמית - נקודות ציון בהתפתחות היחסים עם ירדן - יחסי ישראל והעולם - פרק 2 67:50 05/07/2020