Show cover of CME.ba

CME.ba

Podcast naslonjen na Portal CME.ba - Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Donosimo Vam audio zapise akreditovanih i certificiranih CME aktivnosti za stručno usavršavanje svih profila zdravstvenih djelatnika. Za dobijanje certifikata za obavljenu CME aktivnost potrebna je prijava na naš portal i polaganje završnog testa. Sve CME aktivnosti su besplatne za naše registrovane korisnike, a registracija je takođe besplatna. Podcast i portal su namijenjeni zdravstvenim djelatnicima - ljekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i studentima medicine i ostalih zdravstvenih struka. Kliknite za znanje. https://cme.ba

Tracks

Anafilaksa u preporukama 2021 17:26 09/22/2021
COVID-19: integralni pristup 42:12 09/15/2021
Hormon rasta 57:18 09/08/2021
Hidradenitis suppurativa 18:44 08/25/2021
Spondiloartritisi - bolest s više lica 24:40 08/11/2021
Poboljšanje fertiliteta kod žena sa policističnim sindromom ovarija 25:10 07/28/2021
Hronična nemaligna bol 19:04 07/21/2021
Stabilizacija pacijenta u akutnoj epizodi srčanog popuštanja: prikaz slučaja 21:23 07/07/2021
Budesonid u tretmanu gastrointestinalnih oboljenja 28:39 06/23/2021
Klasifikacija i karakteristike podtipova juvenilnog idiopatskog artritisa 18:11 06/18/2021
Liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva 21:27 06/12/2021
ESC/EAS vodiči za terapiju dislipidemija 39:26 06/02/2021
Optimizacija sekvencioniranja terapije u ALK-pozitivnom nemikrocelularnom karcinomu pluća 23:34 05/26/2021
Neovaskularna makularna degeneracija 18:18 05/19/2021
Uloga B-stanica u patofiziologiji multiple skleroze 17:40 05/12/2021
Imunizacija: integralni pristup 18:06 05/04/2021
Hemoragijska bolest novorođenčeta 35:58 04/27/2021
Laparoskopska sleeve (rukavna) resekcija želuca 18:38 04/20/2021
Kako se boriti protiv pretilošću induciranih metaboličkih bolesti? 24:44 04/14/2021
Koagulacijska kaskada u hirurškog pacijenta 19:48 04/07/2021
Barijatrijska hirurgija: jučer, danas, sutra 16:04 03/30/2021
Takeda IBD virtualni simpozij 37:18 03/23/2021
Dekslansoprazol u terapiji GERB-a 22:29 03/17/2021
Inhibitori protonske pumpe i Clostridium difficile 23:25 03/10/2021
Farmakoterapija upale vanjskog uha 17:53 03/03/2021
Hronično srčano zatajenje i sakubitril/valsartan: PARADIGM-HF studija 26:17 02/24/2021
Enteralna ishrana kod djece 34:33 02/17/2021
Radioterapija u kliničkoj praksi 20:02 02/10/2021
Holelitijaza i holedoholitijaza: dijagnostika i tretman 18:13 02/02/2021
Multimodalna terapija bola 15:16 01/27/2021