Show cover of Achter de Duinen

Achter de Duinen

We nemen je mee door Den Haag en gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer, en inclusiever maken. GroenLinksers praten in deze podcast met mensen van diverse achtergronden die op hun eigen manier bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen die Den Haag ons biedt.Abonneer je op de podcast via je favoriete app om geen afleveringen te missen, en volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven.GroenLinks Den Haag is de afdeling van GroenLinks voor de gemeente Den Haag. Wij staan voor een duurzaam, sociaal en betrokken Den Haag. Waar iedereen schone lucht kan ademen, eerlijke kansen krijgt, en waar je kan zijn wie je bent. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Tracks

Mariëlle Vavier, GroenLinks Den Haag, over campagne voeren, betaalbaar wonen, successen van GroenLinks Den Haag
Mariëlle vertelt als eerste over de campagne, die is anders dan normaal. De oorlog in Oekraïne brak uit, daardoor is het minder uitbundig. Maar ze heeft veel werkbezoeken gedaan met kandidaat-raadsleden, onder andere met de boswachter van het Haagse Bos, het Jongeren InformatiePunt JIP en stichting Yasmin die zich bezighoudt met vrouwenemancipatie.Er zijn een aantal redenen om GroenLinks te stemmen. GroenLinks heeft in Den Haag veel verschillende kandidaten met verschillende expertises op de lijst, uit alle hoeken van Den Haag. Bovendien zijn dit de woonverkiezingen—de wooncrisis is het grootste thema van deze verkiezingen. GroenLinks heeft de beste oplossingen voor de wooncrisis, waarvan de meeste mensen voordeel hebben.GroenLinks heeft veel bereikt voor groen in de stad. Onder andere met een gratis boom voor iedereen. Mariëlle wil door met vergroening en verduurzaming. Met name in kwetsbare wijken waar veel mensen de energierekening niet kunnen betalen.De afgelopen jaren heeft GroenLinks veel bereikt op het gebied van werk en inkomen en armoedebeleid. Den Haag heeft meteen ouders getroffen in de toeslagenaffaire geholpen. Zo hebben we laten zien dat we mensen centraal hebben gesteld, niet het systeem of de regels. Daarnaast heeft onze wethouder recentelijk een plan gemaakt om kostendelersnorm te schrappen. En de Haagse Sinterklaasintocht zonder Zwarte Piet is er voor een groot deel dankzij GroenLinks-raadslid Serpil Ates.Jarre en Lisa vragen naar verschillen met andere partijen, bijvoorbeeld D66. Mariëlle vertelt dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. GroenLinks en D66 willen allebei de klimaatcrisis en wooncrisis aanpakken. Maar een verschil is dat volgens D66 een betaalbare woning €450.000 kost en betaalbare huur is voor hen €1.200 per maand. GroenLinks vindt dat niet betaalbaar. In het verkiezingsprogramma D66 wil men de klimaatcrisis aanpakken door woningeigenaren te stimuleren te verduurzamen. Maar met alleen stimuleren red je het niet. Dan laat je huisjesmelkers vrij en mensen in energiearmoede en slechte woningen vallen.Een verschil met Partij voor de Dieren is dat GroenLinks de afgelopen vier jaar veel voor elkaar heeeft gekregen op het vlak van duurzaamheid. PvdD vraagt vaak naar meetbare doelen, maar voor GroenLinks tellen vooral de resultaten.Het grote doel van Mariëlle, over vier jaar: een klimaatneutraal Den Haag in 2030 binnen handbereik. Het moet en het kan. Mariëlle wil daarnaast meer de mens centraal stellen en minder de regels of het systeem.Bekijk ook ons actieplan voor betaalbare woningen in Den Haag. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
14:37 3/14/22
Neele Boelens, Jongeren Milieu Actief, over jongeren in de klimaatbeweging, kritisch zijn op duurzaamheidsplannen en actief worden voor het klimaat
In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Neele Boelens van Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Wat doen jongeren in de strijd tegen de klimaatcrisis? Waar moeten we kritisch op zijn als het gaat om klimaatplannen? Hoe kan je zelf actief worden in de klimaatbeweging? Je hoort het in Achter de Duinen.Jongeren Milieu Actief voert campagne voor klimaatrechtvaardigheid. Het gaat hen daarbij om een systeemverandering waarbij klimaatverandering zo eerlijk mogelijk wordt opgelost. Ze kijken daarbij naar hoe de klimaatcrisis verschillende groepen mensen raakt—dat is namelijk niet voor iedereen gelijk. En niet iedereen heeft dezelfde verantwoordelijkheid. Grote bedrijven hebben namelijk een extra grote verantwoordelijkheid. Daarom stuurde Milieudefensie dit jaar een brief naar 29 bedrijven met als eis dat ze concrete plannen maken tegen klimaatverandering.Neele groeide op op Schiermonnikoog, een waddeneiland. Daar bepaalt de zee het leven en zie je direct hoe klimaatverandering het eiland bedreigt, bijvoorbeeld door zeespiegelstijging.Als we kijken naar de nieuwe regering kan Neele positief zijn over het feit dat er meer aandacht is voor het klimaat. Maar het blijft vaak bij ambities zonder concrete plannen, net als bij de doelstellingen van bedrijven. Geld dat bedoeld is als subsidies voor bedrijven voor duurzaamheid, gaat vaak toch naar fossiele energie of bonussen voor CEO’s. Daarom moeten we kritisch blijven.In Nederland staan we vaak nog niet stil bij de gevolgen van de klimaatcrisis, maar die zijn nu al merkbaar. JMA probeert de stemmen van de mensen die nu al worden getroffen te versterken. Mensen in sommige, veelal armere, landen moeten nu al hun huizen verlaten. Daarom is klimaatrechtvaardigheid belangrijk. Die landen kunnen geen dure maatregelen betalen, wij wel. En historisch gezien zijn wij relatief grotere veroorzakers van klimaatverandering.Er zijn meerdere manieren om aandacht te vragen voor het klimaat. Zo vinden sommige klimaatactivisten dat burgerlijke ongehoorzaamheid nodig is om je stem te laten horen. Zo deden we eerder een podcast met Casper van Extinction Rebellion en Rozemarijn van ’t Einde van de Klimaatwakers. JMA voert op een andere manier actie, die zo laagdrempelig mogelijk is.Neele vertelt ook dat het belangrijk is om niet de hoop te verliezen en niet te verwachten dat je zelf alles perfect kan doen. Als je 100% duurzaam wil leven, zou je er een 40-urige werkweek aan hebben. De overheid zou de duurzame keuzes juist gemakkelijker moeten maken.De grote droom van Neele: over vijf jaar veel meer duinen en grote stappen gemaakt met vergroening op een manier die voor iedereen werkt. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
20:37 3/1/22
Frank Mechielsen, Ons Eten, over een gezond, duurzaam en lokaal voedselsysteem in Den Haag
In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Frank Mechielsen van Ons Eten, een organisatie die zich bezighoudt met het Haagse voedselsysteem. Hoe zorgen we voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel in Den Haag? Je hoort het in Achter de Duinen.Ons Eten is een organisatie die een groot aantal initiatieven in Den Haag met elkaar verbindt en ondersteunt. Misschien heb je wel van ze gehoord, denk bijvoorbeeld aan:Eetbaar parkLekker Nassuh, winnaar van een Groen LintjeHaagse Zwam, ook winnaar van een Groen LintjeStadsoase SpinozahofParticipatiekeuken in MoerwijkOns Eten heeft deze initiatieven niet gestart, maar brengt ze samen, onder andere met een gemeenschappelijk overleg. En als mensen iets willen doen, maar ergens tegenaan lopen, heeft Ons Eten het “Kan Wel”-gesprek, waarin wordt uitgegaan van wat er wel kan.Den Haag is best een groene stad, vertelt Frank, maar dat groen is ongelijk verdeeld. Ook hier zijn veel initiatieven, maar de gemeente zou die beter kunnen helpen.Een initiatief dat Ons Eten wil opstarten is voedselraad. De vorm is nog open, maar een voedselraad kan de gemeente adviseren op het gebied van voedsel. Er is in Den Haag veel voedsel in de buurt, bijvoorbeeld groente en fruit in de kassen van het Westland en vis in de haven van Scheveningen, maar veel mensen weten dit niet.GroenLinks Den Haag zet zich ook in voor een gezonde voedselomgeving. Wij willen het het aanbod vergroten de vraag stimuleren naar regionaal, duurzaam geproduceerd voedsel. GroenLinks wil experimenteren samen met wijk- en buurtinitiatieven met voedseltuinen en fruitparken. Natuur- en milieueducatie voor de jongste inwoners van Den Haag willen we uitbreiden met lessen over het verbouwen, klaarmaken en eten van voedsel.De grote droom van Frank? Over vijf jaar komt minstens 30% van ons eten uit de Haagse regio!Lees hier meer over onze plannen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
21:49 2/15/22
Dani Morera Trettin, The Hague Union for Students, over invloed van studenten en obstakels die ze tegenkomen (Engelstalig)
(English below)In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Dani Morera Trettin, in het Engels. Dani is oprichter van The Hague Union of Students, een organisatie die opkomt voor studenten in Den Haag.The Hague Union of Students (THUS) begon bij de Universiteit Leiden als een grassroots beweging om studenten meer invloed te geven in beslissingen in het onderwijs. Een eerste voorzichtig succes is al geboekt met een protest tegen een beslissing van de universiteit om geen geld meer te geven aan een groep die hulp biedt aan slachtoffers van seksueel geweld.Voor veel studenten is de coronacrisis een moeilijke tijd, dat zien ze bij The Hague Union of Students ook. Er is soms sprake van eenzaamheid en stress. Dani vertelt hoe THUS hierbij probeert te helpen.Dani vertelt ook over de obstakels die studenten—met name internationale studenten—in Den Haag tegenkomen, zoals het vinden van betaalbare woonruimte. Daar is er niet veel van en Dani zat zelf op een gegeven moment twee maanden zonder vast onderdak. Er komen steeds meer internationale studenten in Den Haag. GroenLinks vindt dat onderwijsinstellingen die internationale studenten aannemen moeten zorgen voor huisvesting voor deze studenten. En de gemeente moet hen ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld met goede voorlichting over hun rechten als huurders.EnglishIn this episode of our podcast Jarre and Lisa speak with Dani Morera Trettin. Dani is the founder of The Hague Union for Students, an organization that advocates for students in The Hague.The Hague Union of Students (THUS) began at Leiden University as a grassroots movement to give students more influence in decisions in education. A first preliminary success has already been achieved with a protest against a decision by the university to stop giving money to a group that offers help to victims of sexual violence.For many students the corona crisis is a difficult time, as they see at The Hague Union of Students. There is sometimes loneliness and stress. Dani tells us how THUS tries to help them.Dani also talks about the obstacles that students-particularly international students-in The Hague face, such as finding affordable housing. The demand exceeds supply and Dani themselves were at one point unhoused for two months. There are more and more international students in The Hague. GroenLinks believes that educational institutions that take in international students should provide housing for these students. And the municipality should support them where necessary, for example with good information about their rights as tenants. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
16:35 2/1/22
Alerk Ablikim, Free Uyghur, over de Oeigoeren, mensenrechten en de impact van activisme
Onze podcast Achter de Duinen is terug! Ben jij al geabboneerd? In Achter de Duinen nemen we je mee door Den Haag en gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer, en inclusiever maken. In de eerste aflevering van 2022 praten Jarre en Lisa met Alerk, die op jonge leeftijd naar Nederland kwam en zich inzet voor de Oeigoeren.De Oeigoeren worden al decennia lang zeer slecht behandeld door China: van verplichte sterilisaties tot strafkampen waar martelingen plaatsvinden. En hoewel de Tweede Kamer vlak voor de verkiezingen een motie aannam waarin werd gesteld dat er in China een genocide plaatsvindt tegen de Oeigoerse minderheid, blijven concrete stappen vanuit Nederland vooralsnog uit. Eind 2020 presenteerde GroenLinks samen met de PvdA, D66 en de ChristenUnie een vijfpuntenplan tegen Oeigoerse dwangarbeid.Met Alerk praten we over de huidige situatie in het Oeigoerse gebied en Alerk neemt ons mee in de geschiedenis van het Oeigoerse volk. Ook vertelt hij over zijn activisme: hoe hij is begonnen en wat voor invloed het heeft gehad op zijn leven. Wat zouden we in Nederland moeten doen voor mensenrechten in het buitenland? Hoe kan de stad Den Haag bijdragen? En wat moeten we als GroenLinks hiervan leren? Je hoort het in Achter de Duinen.“We moeten wat breder gaan nadenken, wat geopolitieker gaan nadenken, wat minder naïef gaan nadenken. En onze idealen daadwerkelijk waarmaken.” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
23:17 1/5/22
Rozemarijn van ‘t Einde, Klimaatwaker. Over de noodzaak om het klimaat prioriteit te geven in het nieuwe regeerakkoord en klimaatactivisme
In deze aflevering van onze podcast Achter de Duinen spreken Jarre en Lisa met Rozemarijn van ’t Einde. Zij is één van de initiatiefnemers van de Klimaatwake. Tijdens de gehele kabinetsformatie waken de Klimaatwakers voor het Catshuis in Den Haag, dag en nacht. Met deze actie vragen zij aandacht voor de klimaatcrisis en proberen ze onze politieke leiders aan te sporen het klimaat een belangrijke rol te laten spelen in de formatie.Met Rozemarijn praten we over hoe deze actie is ontstaan en waarom het klimaat de hoofdrol moet spelen in het volgende regeerakkoord. Volgens de Klimaatwakers moet er nú iets veranderen. Daar sluiten wij ons als GroenLinks natuurlijk helemaal bij aan.Rozemarijn vertelt hoe zij de stap heeft gezet om activist te worden en hoe anderen dat ook zouden kunnen doen. Haar eigen achtergrond als Christen en geestelijk verzorger gaf de inspiratie voor de klimaatwake.Je kijkt welk ritueel passend is. Mensen hebben behoefte aan een plek om stil te staan bij wat er gebeurt met de aarde.Een heel divers gezelschap neemt deel aan de Klimaatwake, niet alleen organisaties maar ook mensen zelf. Op deze manier is er 24 uur per dag altijd iemand aan het waken, digitaal of fysiek. Dat leidt soms tot hele leuke gesprekken, als twee onbekenden ’s nachts de wacht houden.Ook op lokaal niveau zet GroenLinks zich in voor het klimaat. GroenLinks wil van Den Haag in 2030 een neutrale stad maken. Om dat te bereiken zetten we in op duurzame energie, het recyclen van zoveel mogelijk materialen en het opzetten van een klimaatfonds.In de afgelopen raadsperiode heeft GroenLinks een successen kunnen boeken voor het klimaat. Een algemeen aangenomen GroenLinks-motie regelde dat lokale warmte-initiatieven van bewoners voorrang en financiële steun krijgen. Zo kunnen we als stad sneller van het gas af. Wethouder Liesbeth van Tongeren zorgde er voor dat er heel veel zonnepanelen op Haagse daken kwamen, onder andere op de Haagse Markt. Een plan van GroenLinks om alle bewoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een gratis boom te geven zorgt voor een eerste stap in het groener maken van de stad.Maak jij je als GroenLinkser ook zorgen om het klimaat? Doe mee met de Klimaatwake! Geef je hier op voor om tijdens de nacht van 9 op 10 juni te waken. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
22:31 6/4/21
Niels van den Berge, kamerlid. Over het mbo, stagediscriminatie en kansengelijkheid in het onderwijs
Jarre en Lisa spreken met Niels van den Berge, nummer 12 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamer. Niels strijdt voor kansengelijkheid, onder andere in het onderwijs. Hij is met recht een politiek dier te noemen. Hij werd op zijn twaalfde al lid van DWARS en zette zich sindsdien in voor GroenLinks in Wageningen, in Europa en in Den Haag. In deze drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebron.Niels is op dit moment al Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eén van de onderwerpen waarop hij het woord voert is het MBO. Hij bereikte de afgelopen jaren al veel resultaten.MBO-studenten moeten net als alle andere studenten, studenten heten voor de wet. Eerder heetten ze leerlingen of deelnemers aan het MBO en wij vinden dat ze gewoon studenten zijn. Die waardering verdienen ze vanuit de politiek.Niels zorgde ervoor dat:MBO-studenten nu ook echt student heten;Er stappen worden gezet tegen het tekort aan stages;Er een brigade komt tegen stagediscriminatie; enMbo-studentenraden worden versterkt.Maar we zijn er nog niet. In de podcast praten we met Niels over wat we nog meer moeten doen om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.We praten ook over Niels zijn inspiratie. Eén van zijn inspiratiebronnen is Noah Haji.De Gelderlander sprak al van een toekomstig kabinet Haji-1. Noah is voorzitter van JOB, de jongerenorganisatie voor het beroepsonderwijs. Hij maakt zich hard voor het tegengaan van stagediscriminatie en zet zich in voor een betere vertegenwoordiging van het mbo in politiek Den Haag.Lees meer over de plannen van GroenLinks over het mbo:Geef mbo-studenten de waardering waar ze recht op hebbenVVD en GroenLinks willen extra inzet op stages Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
40:18 3/16/21
Serpil Ates, raadslid en kandidaat-kamerlid. Over activisme, feminisme, en hoe die samen komen met de politiek
Jarre en Lisa spreken met Serpil Ates, nummer 24 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Serpil kennen we als activistisch gemeenteraadslid uit Den Haag waar zij zich inzet voor rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.In deze drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebronnen.We praten deze keer met Serpil Ates, gemeenteraadslid voor GroenLinks Den Haag. Voor ze de politiek in ging, werkte Serpil veel in achterstandswijken in Den Haag. Mensen met wie ze daar sprak overtuigden haar om de politiek in te gaan.Die geluiden, die stemmen, die ervaringen die je opdoet, die wil je brengen naar de politiek. Daarvan wil je zeggen: Luister, de besluiten die jullie hier zo gemakkelijk hebben genomen, hebben ervoor gezorgd dat 25% van de kinderen in Den Haag in armoede leven.Serpil is kind van Koerdisch-Alevitische vluchtelingen. Ze zet zich al jaren in voor gelijke kansen en een rechtvaardige samenleving. Daarbij kijkt ze verder dan de grenzen van ons land. Ze zet zich gepassioneerd in voor het zelfbeschikkingsrecht van de Koerden en streeft naar internationale solidariteit.Serpil spreekt zich uit tegen onrecht, waar dan ook ter wereld. Maar dat heeft soms vervelende consequenties voor haar. Onlangs kreeg zij een lading haat en bedreigingen over haar heen. Daarover schreef ze samen met kamerlid Bram van Ojik dit artikel, gepubliceerd in het NRC. Ook in de Haagse raad heeft Serpil dit meegemaakt. Ze vertelt over haar portefeuilles, die niet het vaakst ter discussie staan in de gemeenteraad, maar die wel vaak de heftigste reacties oproepen.In de Haagse gemeenteraad boekte ze verschillende successen, onder andere op het gebied van:afschaffing van zwarte piet;herdenking van het koloniale- en slavernijverleden; ende opvang van vluchtelingenkinderen uit Moria.In de podcast spreken we met Serpil en haar inspiratiebron Serda Nehirci over de relatie tussen activisme en politiek. Hoe verschilt activisme van de politiek en hoe lijkt het op elkaar?Als laatste vragen we Serpil om te dromen. Waar is ze over vijf jaar en wat wil ze bereiken? Ze deelt haar doel met ons: “Het is mijn taak om het pad vrij te maken voor meer vrouwen die durven. Die durven hun nek uit te steken. Die vrouwen moeten we binnenhalen.” Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
41:53 3/4/21
Jaswina Elahi, kandidaat-kamerlid. Over basisinkomen, armoede, en waardigheid.
Jarre en Lisa maken kennis met Jaswina Elahi, nummer 38 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Jaswina groeide op in de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag en weet uit eigen ervaring hoe het is om op te groeien met armoede. Ze neemt ons mee naar Laak en vertelt over hoe armoede meer is dan financiële waarde, en wat we er tegen kunnen en moeten doen.In de komende drie afleveringen van Achter de Duinen stellen we je voor aan de Haagse kandidaten op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. We praten met hen over hun idealen, hun motivatie om voor GroenLinks de Kamer in te willen en hun inspiratiebronnen.Als eerste praten we met Jaswina Elahi. Ze deed onderzoek naar onder andere armoedevraagstukken en de versterking van de positie van kwetsbare groepen, zoals migranten. Daarbij is het voor Jaswina van belang om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook naar de verhalen van deze mensen zelf te luisteren. Voor Jaswina was het niet gemakkelijk om haar eigen verhaal over opgroeien in armoede te vertellen.“ Ik voelde gewoon hoe het was op dat moment. Als je thuiskomt en je moet leren en je hebt geen gas, licht of water. Het is ijskoud. Ik voel gewoon de wanhoop van mijn moeder op dat moment. ”We praten niet alleen met Jaswina, maar ook met twee mensen die haar inspireren. Eén van hen is Denise Harleman. Denise is overtuigd van de positieve effecten van het basisinkomen. De overheid durft het nog niet aan, maar wachten zag Denise niet zitten. Ze richtte Collectief Kapitaal op, een initiatief waarbij honderd mensen geld doneren om zo vijf gezinnen te kunnen voorzien van een basisinkomen.Ook praten we met Ivan Poornomassy. Ivan nodigde dakloze mensen bij hem thuis uit voor een maaltijd of een kopje koffie. Dit initiatief van Ivan en zijn huisgenoten groeide uiteindelijk uit tot Zout der Aarde—een ontmoetingsplek waar iedereen kan binnenlopen en terecht kan voor een kop koffie of een warme maaltijd. Zowel Denise als Ivan maken zich sterk voor minderbedeelden in onze samenleving. Zij doen dat door uit te gaan van de eigen kracht van mensen en vanuit waardigheid en wederzijds respect. Dat is ook precies waar Jaswina zich voor wil inzetten in de Tweede Kamer.“En wat me heel erg opviel bij Iwan was dat ze in hun interacties heel erg het gevoel geven van gelijkwaardigheid. En dus waardigheid. Wat je ziet is dat armoede meer is dan financiële waarde. Het gaat ook om die menselijke waardigheid,” aldus Jaswina. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
67:30 2/9/21
Raki Ap, Free West Papua Campaign. Over het bestrijden van de klimaatcrisis, racisme en het beschermen van inheemse volken
In deze aflevering van onze podcast praten Jarre en Lisa met Raki Ap. Raki werd geboren in West-Papoea en kwam heel jong naar Nederland als politieke vluchteling. Nu strijdt hij vanuit Den Haag voor het recht op zelfbeschikking voor de Papoea’s.West-Papoea, gelegen op het eiland Nieuw-Guinea is een oude kolonie van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië werd West-Papoea door de Indonesische regering geannexeerd.Nederland onderhield nauwe banden met de Papoea’s en beloofde hen zelfbeschikking en onafhankelijkheid. In 1961 gaf Nederland West-Papoea een vlag en een volkslied. Er werd een interim-regering gevormd, een rechtelijke macht en een grondwet. Drie maanden later viel Indonesië West-Papoea binnen. Onder druk van de Verenigde Staten koos de internationale gemeenschap ervoor deze bezetting te accepteren. We zijn inmiddels zestig jaar verder, maar voor de Papoea’s is er vrijwel niets veranderd.Het gebied wordt nog steeds gezien als provincie van Indonesië. De Papoea’s worden behandeld als tweederangs burgers. NGO’s spreken van een langzame genocide op de Papoea’s en een ecocide op het grote regenwoud op het eiland. West-Papoea is namelijk rijk aan grondstoffen, waaronder koper en goud. Daarvoor, en ook voor palmolie, wordt veel oerwoud gekapt.Met Raki praten we over deze problematiek. In de podcast spreken we onder andere over de verantwoordelijkheid van Nederland als voormalig kolonisator en wat Nederland zou kunnen doen voor West-Papoea. Raki maakt de samenhang tussen racisme en klimaat duidelijk en onderstreept het belang van het beschermen van inheemse volken in de strijd tegen de klimaatcrisis.Raki vertelt ons over hoe hij is begonnen met zijn activisme en wat hij hoopt te bereiken. Hoe zou West-Papoea er over vijf jaar uit kunnen zien en wat kunnen we leren van Portugal en Oost-Timor? Je hoort het in Achter de Duinen.Wil je meer weten over Raki en over de Free West Papua Campaign? Kijk dan deze serie video’s: Raki Ap - The Making of an Activist. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
40:19 1/5/21
Erlijn Wenink en Mariëlle Vavier, raadsleden voor GroenLinks Den Haag. Een terugblik op 2020.
In deze speciale eindejaarsaflevering blikken Jarre en Lisa terug op het afgelopen jaar met raadsleden Mariëlle Vavier en Erlijn Wenink.2020 was het jaar waarin Den Haag een nieuwe burgemeester kreeg, het jaar waarin de partijen aan de slag gingen met het uitvoeren van het nieuwe coalitieakkoord dat in december 2019 werd gesloten, en natuurlijk het jaar waarin door het coronavirus alles anders ging dan gepland.Met raadsleden Mariëlle en Erlijn blikken we terug op dit jaar. Op welke momenten kijken zij met trots terug, welke beslissingen waren moeilijk om te nemen en hoe houd je als raadslid contact met de mensen in de stad als je elkaar nog nauwelijks kunt ontmoeten? Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Achter de Duinen.Wil je meer weten over wat GroenLinks het afgelopen jaar bereikt heeft? Check ook dit overzicht op onze website: https://denhaag.groenlinks.nl/resultaten-van-groenlinks-den-haag-sinds-het-coalitieakkoord. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
33:37 12/21/20
Ania Paszak, IDHEM / XTRA. Over Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag.
In deze aflevering van Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met Ania Paszak. Ania zet zich vanuit IDHEM/Xtra in voor een betere positie voor Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag.In Den Haag wonen ongeveer 50.000 Oost-Europese arbeidsmigranten. Dat is ongeveer tien procent van de Haagse bevolking. Arbeidsmigranten worden vaak door uitzendbureaus in Oost-Europa geworven om in Nederland te werken in bijvoorbeeld de bouw, als chauffeur, of in de kassen van het Westland. Hun leefomstandigheden van deze groep zijn helaas lang niet zo goed als ze zouden moeten zijn.De gemeente Den Haag moet zorgen voor leefbare, veilige en menswaardige omstandigheden voor arbeidsmigranten. Hier zet GroenLinks zich in de gemeenteraad voor in. Zo vroeg fractievoorzitter Arjen Kapteijns direct na het uitbreken van de eerste golf aandacht voor de effecten van de coronacrisis op arbeidsmigranten. Tijdens de stadsconferentie die GroenLinks Den Haag organiseerde in november 2019 werd ook uitgebreid stilgestaan bij dit thema.In het onlangs uitgebrachte onderzoek Geen Tweederangs Burgers doen Emile Roemer en zijn onderzoeksteam een aantal aanbevelingen om de “sociale kwestie van de 21ste eeuw”, zoals zij die noemen, aan te pakken. Het rapport pleit voor meer plichten voor uitzendbureaus, meer zicht op arbeidsmigranten, verhuurdersvergunningen, beter toezicht, en het scheiden van wonen en werk zodat mensen niet op straat staan zodra het werk ophoudt.Maar zijn dit nou de goede oplossingen? Worden arbeidsmigranten hier echt mee geholpen? Daarover praten Jarre en Lisa met Ania Pasziak. Ania zet zich al dertig jaar in voor de Poolse en Oost-Europese gemeenschap in Nederland. Na het toetreden van (onder andere) Polen tot de Europese Unie is Ania zich bezig gaan houden met Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag. Dat doet zij bij de stichting IDHEM, die nu onderdeel is van de grotere welzijnsorganisatie Xtra. Daar zet zij zich als vrijwilligerscoördinator in voor goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten, ook als zij het Nederlands niet machtig zijn. IDHEM/Xtra helpt hen ook met het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast ondersteunt Ania arbeidsmigranten die in een arbeidsconflict zijn beland en heeft ze een adviserende rol richting de gemeente.Bekijk ook de resultaten die GroenLinks heeft behaald sinds het nieuwe coalitieakkoord. Zo heeft GroenLinks ervoor gezorgd dat arbeidsmigranten beter beschermd worden tijdens de coronacrisis. Dankzij informatie van IDHEM en FNV en vragen van fractievoorzitter Arjen Kapteijns heeft de gemeente namelijk extra gehandhaafd op werkgevers die arbeidsmigranten dwingen om in krappe busjes naar het Westland te gaan. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
33:40 12/1/20
Maaike Graaff, Justice & Peace. Over een warm welkom voor vluchtelingen met Samen Hier.
In de derde aflevering van Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met Maaike Graaff. Zij is programmacoördinator voor mensenrechten en migratie bij Justice & Peace. Justice & Peace is een Haagse organisatie (NGO) die zich met hun programma Samen Hier inzet voor een veilige route voor vluchtelingen naar Europa en een warm welkom voor nieuwkomers in Nederland.Als je nieuwkomer bent, kan het lastig zijn om je weg te vinden. Dat gaat een stuk gemakkelijker als je mensen hebt die je kunnen hulpen. Daarom koppelt Samen Hier groepen mensen die al hier wonen aan vluchtelingen. Dat biedt hen een sociaal netwerk, voor informatieve ontmoetingen en vriendschappen.Eén op de drie Canadezen is direct of indirect betrokken geweest bij het verwelkomen van een vluchteling op deze manier. Maaike vertelt hoe de aanpak van Samen Hier is geïnspireerd door vergelijkbare initiatieven in Canada en Italië. Toen Maaike in Rome woonde, merkte ze hoe veel steun nieuwkomers hadden aan de hulp van mensen.Samen Hier werkt door burgers te activeren en samen te werken met de (lokale) overheid. Samen Hier gaat uit van publiek-private samenwerking als succesfactor voor een humaner asielbeleid.De overheid moet volgens hen de juiste voorwaarden scheppen om vluchtelingen op te kunnen vangen en burgers kunnen een steentje bijdragen aan de praktische zaken zoals het gereedmaken van geschikte huisvesting en het informeel welkom heten van nieuwkomers. Het blijkt dat er met deze aanpak veel draagvlak is voor het opvangen van vluchtelingen en dat burgers de ervaring als zeer waardevol beschouwen.Op deze thema’s zit GroenLinks uiteraard ook niet stil. Deze zomer kreeg raadslid Serpil Ates een meerderheid van de Haagse gemeenteraad en het stadsbestuur achter zich en zorgde ervoor dat Den Haag zich bereid verklaarde vluchtelingen op te vangen.Den Haag is niet de enige stad die bereid is vluchtelingen op te vangen. Meer dan 150 gemeenten hebben aangegeven dat zij meer vluchtelingen van de Griekse eilanden kunnen opvangen. Het draagvlak in de samenleving hiervoor is groot.Bram van Ojik, kamerlid voor GroenLinks, wil dat de gehele asielketen wordt herzien om zo een tweede Moria te voorkomen. Met een vijf-stappenplan kan een doorbraak in het asielbeleid worden bereikt. Lees op onze website meer over het plan van Bram en over gemeente Den Haag die bereid is vluchtelingen op te vangen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
30:12 10/1/20
Ilya Shcharbitski, Belarus. Over de democratische burgerbeweging.
In de tweede aflevering van onze podcast Achter de Duinen praten Jarre en Lisa met met Ilya Shcharbitski. Hij komst oorspronkelijk uit Belarus en hij is betrokken bij de democratische burgerbeweging. Hij is één van de organisatoren van de demonstraties tegen het huidige regime. Wat is de huidige situatie in Belarus, waarom is het belangrijk om ook in Nederland te demonstreren, en hoe zet je binnen een maand een krachtige oppositiebeweging op? Je hoort het in de podcast van GroenLinks Den Haag: Achter de Duinen.Wil je doneren aan de beweging in Belarus? Bijdragen kan via deze paypal-account: https://www.paypal.com/pools/c/8qk6aQYmmt. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
21:33 9/5/20