Show cover of Feminism - LIGESTILLING:NU

Feminism - LIGESTILLING:NU

En podcast om ligestilling og feminisme. Vi belyser strukturer, kulturer, normer m.m. der forhindrer eller fremmer ligestilling på forskellige områder i samfundet. Episoderne består af fortællinger og samtaler om ligestilling. Se mere på https://ligestilling.nu/

Tracks

The Queenmaker - en samtale med Sine Barrett-Madsen
Sine Barrett-Madsen er journalist og kvindelig iværksætter, hun fortæller her om at følge sine drømme. Sine arbejder med SoMe for større og mindre virksomheder med The Queenmaker strategien, som handler om at promovere personer og organisationer - skabe synlighed og okestrere dem der skal frem på scenen.Vi taler  om at skabe det liv man drømmer om og hvordan det er at være selvstændig erhvervsdrivende og have muligheden for at skabe sin egen hverdag, udvikle sig fagligt og personligt. Sine beskriver, at livet som selvstændig ofte kan passe rigtig godt sammen med familielivet, med både små og store børn. 
37:24 3/11/24
Økofeminisme, patriarkatet og omsorg for naturen - med Karoline Lindgaard
Behovet for politisk at forandre de grundlæggende patriarkalske strukturer står højt på dagsordenen hos Karoline Lindgaard. Hun er 22 år og kandidat til EU parlamentet for Alternativet. Her fortæller hun om den unge generations syn på ligestilling og feminisme. Om Økofeminsime - behovet for mere omsorg for hinanden og for naturen. Hvordan kan EU politik gavne  ligestillingen, for et grønt og retfærdigt Europa. Kandidat til EP24 for Alternativets Unge København og AlternativetFacebook: https://www.facebook.com/karoline.alternativetInstagram: https://www.instagram.com/karolinelindgaard/Twitter: https://twitter.com/KaroLindgaard
48:03 2/11/24
Omprioriteringer - Livet efter Brystkræft og Stress
Mange kvinder må efter de bliver ramt af stress, kræft eller anden alvorlig sygdom omprioritere deres liv. Lova fortæller her om sin rejse, hvordan det har hjulpet hende at komme ned i kroppen gennem meditation, yoga og coaching. Hun hjælper nu andre med at håndtere livet. Lova Lenora tilbyder stress-forløb, coaching, yoga og kakao-ceremonier. Læs mere på hendes hjemmeside her: https://dansmedlivet.dk/ 
30:33 3/1/23
Er Ligestilling det samme som Ligeværd? - med Birgitte Baadegaard, 2. samtale
Ifølge Birgitte Baadegaard er Ligestilling og Ligeværd ikke det samme. Vores samfund er grundlæggende skabt til mænd og på mændenes præmisser. Målet er ikke ligestilling, men ligeværd, for at få det, er vi nødt til at indrette samfundet på ny. Lyt med når jeg taler med Birgitte Baadegaard om mænd, kvinder, livet og hendes nyeste bog "Lige er ikke det samme som ens".Birgitte har i mere end 20 år arbejdet med ambitiøse kvinder i liv og ledelse, der oplever udmattelse og frustration, oftest uden at de selv kan forklare eller sætte ord på årsagen til deres oplevelse af meningsløshed. Mange vælger at gøre op med den traditionelle måde at leve på og finder nye veje i deres liv.Bogen "Lige er ikke det samme som ens", handler om ligeværd – ikke ligestilling – mellem de to traditionelle biologiske køn: mand og kvinde. Ordet ligeværd stikker nemlig mange lag dybere end ordet ligestilling, der handler om at give kvinder lige muligheder i en ramme, som mænd i århundreder har defineret og værdisat. Det udgangspunkt er snarere tilpasning end reel ligestilling og har derfor intet med ligeværd at gøre. Bogens mission er at skabe øget bevidsthed om statistiske kønsforskelle mellem mænd og kvinder. Den usunde dynamik, der udspiller sig mellem de to biologiske køn påvirker også minoritetsgrupper. Og dermed os alle. 
58:05 11/30/22
En blandt os – om Mod, Magt og Metoo i dansk politik - Maria Gudme og Camilla Søe
Der er strukturer som er med til at give gunstige vilkår til dem der ikke kan overholde andre folks grænser. Maria Gudme og Camilla Søe har skrevet bogen Feministisk Kampskrift om sexisme og sexistiske kommentarer i det politiske rum. Camilla og Maria samlede fortællinger fra kvinder på tværs af partierne, som alle havde oplevet grænseoverskridende adfærd og nogle deciderede overgreb. Det førte til en bevægelse #enblandtos som rakte langt ud over Christiansborg og satte en bølge i gang i dansk politik. Camilla Søe er debattør og konsulent og har været medlem af Venstre siden 2013. Maria Gudme er politiker fra Socialdemokratiet, regionalt og i Folketinget. #enblandtos #metoo #sexisme #ligestilling #politik #hverdagssexisme
40:47 10/30/22
Rugemødre - skal vi lempe lovgivningen? - en samtale med Amalie Lyngbo
Debatten om rugemødre har varet i mange år. Der har været mange borgerforslag om at gøre det lovligt at være rugemor eller endda at modtage penge for at være rugemor.I begyndelsen af 2022, fik et borgerforslag om medfaderskab, på rekordtid 50.000 medunderskrifter. På overfladen ligner forslaget et ligestillingsforslag, men det har skabt en debat om hvor børnene skal komme fra – en debat om rugemødre. Dette har medført en opblussen i debatten om rugemødre og hvorvidt man kan modtage betaling for at bære barnet.I dette afsnit taler jeg med jordemoder Amalie Lyngbo om rugemødre og hvilke hensyn vi må tage til barnet, rugemoderen og de der ønsker et barn.
51:52 5/30/22
Solidaritetsmarch for Ligeløn - en live demonstrations-podcast
Dansk Kvindesamfund arrangerede d. 8. august 2021 en tværfaglig solidaritetsmarch for ligeløn. Solidaritetsmarchen er et ønske om at gøre op med Tjenestemandsreformen fra 1969 der indplacerede kvinder på det offentlige arbejdsmarked lavere end mænd. Demonstrationen er samtidig midt i sygeplejerskernes lange strejke i kølvandet på overenskomstforhandlingerne fra foråret 2021. Mere end 400 deltog i demonstrationen til fordel for ligeløn i de kvindedominerede fag. Der var deltagere fra mange forskellige faggrupper, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, sygeplejersker, murerne og mange flere. Flere organisationer var til stede Dansk Sygeplejeråd, Kvinderådet, BUPL, Kvinderådet m.fl.Pressen var ikke til stede.Podcasten er en live-optagelse og derfor er lydkvaliteten ikke optimal. Der er uddrag fra marchen, uddrag fra nogle af talerne og samtaler med demonstranter fra forskellige faggrupper og organisationer. I løbet af podcasten hører man blandt andre:Harun Demirtas fra Dansk Kvindesamfund der har arrangeret demonstrationen.Tjenestemandsrap af Vibeke Kline Lange Frost del af gruppen omkring Tjenestemandstirsdage, #slutmed1969 og ligelønsbevægelsen.Talere fra Dansk Kvindesamfund, BUPL, Socialrådgiverforeningen, Dansk Sygeplejeråd fra SF og Enhedslisten. Kristina Robins formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds HovedstadenDesuden pædagoger fra BUPL og Christa Thestrup fra BUPL NordsjællandSonny Andersen murerarbejdsmand Der er musik afspillet under marchen af flere kunstnere undervejs, bl.a. ABBA, Aretha Franklin m.fl. Der er flere podcast-episoder der omhandler ligeløn og vilkårene på det offentlige arbejdsmarked, lyt med på:Mandeløn, kvindeløn - hvorfor har vi ikke Ligeløn? – med Astrid Elkjær Sørensen https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/6209074-mandelon-kvindelon-hvorfor-har-vi-ikke-ligelon-med-astrid-elkjaer-sorensenEt feministisk opgør med den kønsopdelte lønindplacering i Tjenestemandsreformen af 1969 – med Vibeke Kline Frost https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8135699-et-feministisk-opgor-med-den-konsopdelte-lonindplacering-i-tjenestemandsreformen-af-1969-samtale-med-vibeke-frost Graviditet, fødsler og fødekultur – hvordan skaber vi en god begyndelse for familierne – med Amalie Lyngbo https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8012200-graviditet-fodsler-og-fodekultur-hvordan-skaber-vi-en-god-begyndelse-for-familierne-med-jordemoder-amalie-lyngbo-henningsen Kvindefrigørelse, Kønsforskning og Lønkommissionen – samtale med Karen Sjørup https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8591282-kvindefrigorelse-konsforskning-og-lonkommissionen-samtale-med-karen-sjorup  Kvindekamp og Lønkamp i Omsorgsfagene – en samtale med pædagogernes formand Elisa Rimpler https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/8726865-kvindekamp-og-lonkamp-i-omsorgsfagene-en-samtale-med-paedagogernes-formand-elisa-rimpler  
45:18 8/19/21
Kvindevold og Kvindedrab - en live talk på Folkemødet med Mette Marie Yde fra Danner
Både i Danmark og i Europa lever kvinder i voldelige forhold, det nogle gange ender med drab. Især under Covid19 lockdown har denne vold problematik været stigende. Det er af FN blevet betegnet som en pandemi i pandemien. Dette er en podcast optaget live under en talk på Folkemødet 2021 i Allinge. Den er arrangeret af Danner. I panelet er Mette Marie Yde Vicedirektør fra Danner som er ekspert på området og Line Gessø som gennem sit arbejde i den Europæiske Kvindelobby kender til den europæiske situation på området. Debatten styres af Cyrillia Sabroe. 
43:36 6/19/21
Feministisk udenrigs- og udviklingspolitik - med Emma Holten fra Kvinderådet. Live fra Folkemødet
Feministisk udenrigspolitik med Emma Holten fra Kvinderådet.- Live podcast fra Allinge havn Folkemødet 2021 transmitteret fra CISUs båd Anton.Feministisk udenrigs- og udviklingspolitik er til forskel fra den eksisterende, en systematisk tænkning hvor alle mennesker og grupper er lige. Det kræver at de nuværende systemer ændres. Sverige fik en feministisk udenrigspolitik allerede i 2014, Canada i 2017 og Frankrig i 2019. Flere andre lande har fulgt trop og Mexico er i øjeblikket ved at implementere en feministisk udenrigspolitik, der også dækker sikkerhedspolitik, udviklingssamarbejde, handel og diplomati. Kvinder inddrages i fredsopbygning og konflikthåndtering. Magten skal uddelegeres ved at empower lokale kræfter i krisetider. Uligheden mellem mænd og kvinder er for eksempel indbygget i samfundsforholdene. Patriarkatet er ofte indarbejdet i samfundet og det kræver et systemskifte at se anderledes på dette. For at skabe varige forandringer, skal magten gives tilbage til lokale civilsamfundsorganisationer ved at støtte det lokale organisationer i kampen for ligestilling og social retfærdighed. Den skal forankres i en lokal kontekst for at forandringerne skal blive varige.I feministisk udenrigspolitik bør der tænkes intersektionelt, hvor ikke kun køn tænkes ind, men også alder, geografi, socioøkonomi, kønsidentitet, religion, uddannelse m.m.  
36:26 6/19/21
Kvindekamp og Lønkamp i Omsorgsfagene – en samtale med pædagogernes formand Elisa Rimpler
Det tager 750 år at får ligeløn gennem forhandlingssystemet. Vi har brug for en anden løsning der retter op på omsorgsfagenens lønefterslæb. Det er vigtigt med en samlet fagbevægelsen, med opbakning fra traditionelle mandefag - også fra det private. Lyt med når jeg taler med BUPLs formand Elisa Rimpler.Måske sidder pædagogerne med nøglen til ligeløn. De har en unik adgang til opdragelsen af den næste generation. Gennem normkritisk adfærd i børnehøjde, kan pædagogerne hjælpe med at næste generation ser mere nuanceret på de traditionelle kønsroller.
18:16 6/18/21
Folkemøde Teaser 2021
Transmission direkte fra Folkemødet i Allinge 2021. Om feministisk udenrigspolitik, kvinder og ligeløn, følgerne af Covid19 og lockdown. Vold mod kvinder er en pandemi i pandemien under lockdown.
01:52 6/18/21
Hvordan kvinder kan maniFESTere sig som hele i et halvt samfund - samtale med Birgitte Baadegaard
’Lige er ikke det samme som ens’ ’At have stemmeret er ikke det samme som at have en stemme’’100 års forsøg på ligestilling får ikke 5000 års paradigme til at forsvinde’Rammen vi har sat som samfund skal gentænkes. Ligestilling bør tænkes ind i en anden kontekst, et andet paradigme end den der er i dag. Lyt med på denne vigtige samtale med Birgitte Baadegaard om det feminine, maskuline og hvordan vi hver især kan udtrykke det og finde bevidstheden som kvinder og få et stærkere, mere balanceret ståsted som kvinder i verden. Som hel kvinde i et halvt samfund. Birgitte vil gerne starte en helt ny bevægelse af kvindebevidstheden i samfundet, frem for at tale om ligestilling som måltal med en 50-50 fordeling. Et paradigmeskifte.Vi taler om det feminine som det cykliske, fasiske, kroppen og jorden. Om feministisk lederskab, Jung, empati og selvindsigt. Om kønsidentitet, drømme, symboler og meget meget mere. Birgitte er kendt for sin bog "ManiFEST for kvinder" og udkommer med en ny bog først i det nye år. 
71:28 6/3/21
Kvindefrigørelse, Kønsforskning og Lønkommissionen - samtale med Karen Sjørup
Da Lønkommissionen blev nedsat i 2008 var Karen Sjørup leder af styregruppen om Ligeløn. Der blev gennemført et grundigt arbejde for at udvikle en metode til at sammenligne værdien af arbejde inden for det man kalder "kvindefag" og "mandefag" og herigennem finde ud af om der var forskel på lønnen. Karen Sjørup var dengang lektor, sociolog og kønsforsker. I dag er hun pensioneret, men fortæller her blandt andet om arbejdet i Lønkommissionen.Desuden taler vi om Kønspolitik, Kønsforskning og Kvindefrigørelse op gennem 1970'erne og 1980'erne.Lyt med på et spændende afsnit i Ligestilling:Nu
52:30 5/26/21
Social kontrol, vold og trusler. En samtale om Istanbul Konventionen - med Yildiz Akdogan
Tyrkiet har i marts 2021 undsagt Istanbul konventionen. Det er den konvention der beskytter kvinder mod vold og trusler. Jeg taler med Yildiz Agdogan der er tyrkisk født. Vi taler om social kontrol, ære, skam, vold, chikane og hvordan kvindebevægelser i Tyrkiet og Europa rejser sig i oprør for at sikre kvinders menneskerettigheder.
62:17 5/18/21
Øremærket barsel til begge forældre, hvordan implementerer vi EU's orlovs-direktiv? Samtale med Camilla Gregersen, formand for DM
I Danmark er det stadig mændene, der tjener mest, og det er stadig kvinderne, der tager langt hovedparten af barslen. Ligestillingen i Danmark er ikke blevet forbedret de seneste mange år - tværtimod. Øremærket barsel er et af de væsentligste redskaber til at opnå reel ligestilling på arbejdsmarkedet og på livsindkomsten. Som barslen ser ud i dag, har den store konsekvenser for kvinders livsløn, pension og karrieremuligheder. Hvis begge forældre tager nogenlunde ligelig del i barslen, vil forskellene udjævne sig. Hvis vi kigger på vores nordiske naboer, Island, Norge og Sverige, har de for længst overhalet os, i forhold til hvor stor en del af barslen fædrene tager. Med et nyt EU direktiv har vi en enestående mulighed for at få mere ligestilling mellem kønnene, men det kræver at vi griber chancen og at politikerne har modet til at ændre på den nuværende barselsorlov.Lyt med når jeg taler med Danske Magistres formand Camilla Gregersen og implementeringen af orlovs direktivet.Læs mere her:Link til artikel fra Akademikerbladet om ny dansk barselsmodel: Finland vil lave lige barselsregler for mor og far (akademikerbladet.dk)Link til debatindlæg om implementering af direktivet, som tidligere er bragt i Information (dec 2020): 11 organisationer i opråb: Øremærk lige meget barsel til far og mor | Information
40:47 5/6/21
Iceland strives toward closing the Gender Gap - with Brynhildur, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association
Iceland is the most gender equal country in the world – for the 12th time in a row they are number one – according to the Global Gender Gap report 2021 by World Economic Forum. Denmark has in comparison moved from a 14th place to number 29. What can we learn from Iceland and how can we move toward a more feministic and equal society? Iceland has made an equal I’m talking to Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, Secretary General of Icelandic Women's Rights Association.Island er for 12. Gang det mest ligestillede land i verden. Til sammenligning er Danmark flyttet fra en 14. plads til en 29. plads. Alle andre nordiske lande ligger i top fem på listen. Hvad kan vi lære af Island – jeg taler med Brynhildur, direktør for den islandske organisation for kvinders rettigheder. Link to information about the equal pay standard: https://kvenrettindafelag.is/en/resources/equal-pay-standard/And to the report of Global Gender Gap 2021: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 
55:18 4/21/21
Arvesynden, jomfrufødsler og feministisk teologi - med præst Mette Gramstrup Hansen
Arvesynden bør ikke forbindes med kvinders seksualitet og skam. De gamle kirkeskrifter er skabt i et patriarkalsk samfund og må moderniseres og genfortolkes i mere moderne sammenhænge. Lyt med når jeg taler med sognepræst i Kristkirken på Vesterbro - Mette Gramstrup Hansen. Hun blev i sin tid ansat som den første kvindelige præst i samme kirke.En fantastisk spændende fortælling om religion, kultur, sex, skilsmisser, livet og meget meget mere i en københavnsk folkekirke.
64:45 4/14/21
Spirituel aktivisme - det feminine og maskuline i det indre arbejde – samtale med Kristine Øjken
Balancen mellem det maskuline og feminine kan findes ved at arbejde med sig selv. Kristine Øjken beskriver det maskuline og feminine som to kosmiske kræfter. Hvis vi kan forstå og bruge dem mere balanceret, kan det give et mere nuanceret og meningsfuldt liv, udvide bevidstheden og sit eget perspektiv for at blive mere rummelig. Mere konkret betyder det, at vi kan ændre vores oplevelse af værdien ved livet fra at være primært ydrestyret – og i stedet lade den gro indefra, så lader vi også vores naturlige begejstring, nysgerrighed og kreative skabertrang bærer os frem.  Det er alkymi  og det skaber mening, tilfredshed – ja det vi kalder lykke.Kristine arbejder med oldtidens mysterier – væver magi og hellig visdom ind i en moderne hverdag, fordi kimen til alt det vi længes efter allerede findes indeni os. Kristine er mysterieformidler, energiarbejder, kunstner, healer, coacharbejder m.m. og arbejder blandt andet med cacao-ceremonier, foredrag, workshops og meget mere.Links til Kristine Øjken er som følger:   insta:https://www.instagram.com/kristineojken/ templet:https://templet.simplerosites.com/velkommen-til Fb: https://www.facebook.com/kristineojken/ 
91:16 4/8/21
A Feminist Struggle. The Importance of Humanism - with Professor Michelle Pace
There is a feminist struggle in our community. A humanitarian crisis. We need to create more respect for feelings, to recognize feelings and make room for diversity in humanity. We must beware not to give in to populism, but embrace humanism. I'm talking to professor Michelle Pace from Roskilde University, Denmark. Michelle grew up in Malta, in a strict catholic culture. She had to find her own way, lived in England for several years and is now living in Denmark teaching global studies at the university. Michelle has a profound understanding of different cultures and the importance of embracing diversity. This episode is in English, though most of the other episodes are in Danish. The title of the podcast is Ligestilling:nuAfter the intro we start talking about the Pope visiting Iraq. Here is an image of the visit: https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/pope-francis-baghdad-iraq-tour (the Pope with 3 “chaperones” escorting him. The Grand Ayatollah Sistani with no additional chaperones and in his humble home.
79:18 3/26/21
Når man vælger abort; en beslutning fuld af følelser og reaktioner - med Frejamay November
Frejamay valgte at få foretaget en medicinsk abort, da hun opdagede at hun var blevet gravid. Det var det logiske valg, men alligevel fuld af reaktioner, både følelsesmæssigt og kropsligt. Kvinder træffer disse valg hver eneste dag - om prævention, abort  eller graviditet. De livsomstændigheder vi befinder os i er afgørende for beslutningen.  Lyt med når jeg taler med blogger Frejamay November om hendes historie.Frejamay November er blogger og kan følges på Instagram eller på http://www.frejamaynovember.dk/ Om Ligestilling:nuPodcasten handler om ligestilling mellem kønnene. Den giver et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker der er og hvorfor der endnu ikke er ligestilling i Danmark. Hvilke udfordringer giver det i forskellige samfundslag og områder når der ikke er ligestilling. Der gives bud på hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling. Der er både forskere, aktivister, politikere, minoritetsdanskere, de unge og dem der har været med siden 1970’erne og mange flere.Kan høres på de fleste podcastplatforme eller her https://ligestilling.nu/  Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu Instagram: https://www.instagram.com/ligestilling_nu/Facebook: https://www.facebook.com/groups/953537958484452 
49:18 3/17/21
Et feministisk opgør med den kønsopdelte lønindplacering i Tjenestemandsreformen af 1969 - samtale med Vibeke Frost
Et fællesskab af kvinder ansat i den offentlige sektor fra traditionelle kvindefag er gået sammen om at lave et borgerforslag. De vil have en kønsneutral lønindplacering og ophævet Tjenestemandsreformen af 1969. På under en uge har forslaget fået 40.000 underskrifter og er godt på vej til at blive drøftet i Folketinget. Hør hvad forslagsstiller Vibeke Frost siger om emnet.Episoden kan med fordel høres i sammenhæng med episoden om Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke ligeløn - https://ligestillingnu.buzzsprout.com/1412443/6209074-mandelon-kvindelon-hvorfor-har-vi-ikke-ligelon-med-astrid-elkjaer-sorensen
27:51 3/14/21
Graviditet, Fødsler og Fødekultur - Hvordan skaber vi en god begyndelse for familierne - med jordemoder Amalie Lyngbo Henningsen
At føde et barn er en af de helt store omvæltninger i en kvindes liv. Der er over hele landet de seneste år vedtaget fødeplaner som skulle sikre ordentlige vilkår og forløb for de fødende kvinder. Alligevel ser vi mange steder at der er efterfølgende er nedskæringer, besparelser, effektiviseringer. Det er et område, som den seneste tid har været til stor debat i medierne. Vidnesbyrd fra fødende kvinder fortæller om et sundhedsvæsen der svigter de kommende mødre og i nogle tilfælde også børnene og familierne. Vi hører fra medierne at fødselsforberedelsen for førstegangsfødende er sparet væk eller reduceret til youtube-videoer og video-forelæsninger, hvor man selv må orientere sig. Hvad gør det ved fødslen og oplevelsen af at blive mor.  Vi taler om hvordan man kan styrke området og skabe gode rammer for kvinder der føder i Danmark. Jordemoderfaget er i høj grad et kvindefag, hvor klienterne primært er kvinder. Faget er derfor også underlagt de problematikker der er omkring kvindefag i Danmark, med nedprioriteringer og manglende ligeløn. Alt dette og mere, taler jeg med jordemoder Amalie Lyngbo Henningsen om. 
69:32 2/23/21
Er der en omsorgs-krise i Danmark? - Samtale med Lise Lotte Hansen
Vi bliver til som mennesker gennem relationer til andre mennesker og gennem den omsorg vi drager for hinanden. Omsorgsarbejdet er vigtigt, men desværre overset og bør værdisættes højere end det gør i dag. Det gælder både det ubetalte omsorgsarbejde og det betalte – altså pasning og pleje af vores børn, ældre og syge. Måske bør vi i højere grad se på omsorgen som drivkraften i samfundet og tænke omsorgsarbejdet ind i BNP.Når økonomen Adam Smith taler om den usynlige hånd, taler feministiske økonomer om det usynlige hjerte. De feministiske økonomer mener at et bæredygtigt samfund må baseres på omsorgsdemokrati, hvor social reproduktion værdisættes højere.Hvis du vil læse mere, så klik på linkene herunder: https://solidaritet.dk/1-maj-kaemp-for-ligeloen-og-anerkendelse-af-kvinderne-paa-frontlinjen/ https://solidaritet.dk/det-usynlige-hjerte/ LIGESTILLING:NUPodcasten giver den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker der er og hvorfor der endnu ikke er ligestilling i Danmark. Hvilke udfordringer giver det i forskellige samfundslag og områder når der ikke er ligestilling. Der gives bud på hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling. Der er både forskere, aktivister, politikere, minoritetsdanskere, de unge og dem der har været med siden 1970’erne og mange flere.Lyt til alle episoderne her: https://www.buzzsprout.com/1412443 Følg os på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu Instagram: https://www.instagram.com/ligestilling_nu/Facebook: https://www.facebook.com/groups/953537958484452 Denne podcast produceres af frivillige. Støt gerne med et valgfrit beløb på mobilepay 3408GV Line GessøPodcasterlinegesso@gmail.com    
56:28 1/14/21
Kvinder i kunst og kultur – med Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde
Ligestilling er på dagsordenen i Kulturlivet i København. Der er vedtaget en handlingsplan som fremover skal sikre at blandt andet kvindelige kunstnere og artister får mere plads på de københavnske scener. Jeg taler med Københavns Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde om ligestilling i kunst og kultur.https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/26730984-38456608-9.pdfhttps://www.kk.dk/artikel/franciska-rosenkilde-borgmester  Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker og løsningsmuligheder der er. Hvorfor der endnu ikke er ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling.  Se mere  på:https://www.instagram.com/ligestilling_nu/?hl=enhttps://www.linkedin.com/company/ligestilling-nu/?viewAsMember=truehttps://www.facebook.com/groups/953537958484452 Podcasten er frivilligt arbejde. Støt gerne Ligestilling:nu med et valgfrit beløb på mobilepay 3408GV
43:46 12/11/20
Kvindebevægelsen er en transformerende kraft i samfundet - samtale med direktør Lise Johansen Kvinderådet
Lønforskelle, barsel, samtykke, prostitution, trafficking, arabisk ligestilling - det er blot nogle af de emner vi berører i denne episode, hvor jeg taler med Direktør for Kvinderådet Lise Johansen.46 NGO’er er medlem af Kvinderådet, der er paraplyorganisationen for kvinders rettigheder i Danmark. Organisationen har eksisteret siden 1899 og her støttes op om de lange ligestillingskampe i ind- og udland. Sekretariatet laver kampagner op til kommunalvalg, mærkedage og debatarrangementer. Desuden leverer Kvinderådet materiale til skoletjenesten, høringssvar på loveforslag m.m. Kvinderådet repræsenterer Danmark i internationale sammenhænge omkring kvinders rettigheder, i FN, EU m.m. Kvinderådet arbejder for at sikre kvinders rettigheder inden for bla. Sociale, politiske faglige, kunstneriske eller humanitære formål.Kvinderådet skabte for nogle år siden en platform til at debattere ligestilling, køn og feminisme, den hedder Talk Town. Talk Town var oprindelig en årlig festival i København, men har nu vokset sig større og foregår i flere dele af landet, er også digital og har sin egen podcast – læs mere her https://www.talktown.dk/ #talktownOm Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen og de problematikker og løsningsmuligheder der er. Hvorfor der endnu ikke er ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste. Podcasten tegner et bredt billede af ligestillingsproblematikker, holdninger og med fokus på de lange kampe, gerne set i relation til samfundet og en drøftelse af individets egne muligheder i forhold til de strukturer og kulturer vi lever i. Episoderne er samtaler med forskellige mennesker som forholder sig til eller beskæftiger sig med ligestilling.  
53:00 12/2/20
Kvindekamp gennem 150 år - Dansk Kvindesamfund, en samtale med Helena G Hansen
Dansk KvindesamfundGennem tiderne har Dansk Kvindesamfund kæmpet nogle af de største ligestillingskampe for kvinders rettigheder. Dansk Kvindesamfund er den ældste danske organisation der kæmper for kvinders rettigheder. Den har eksisteret siden 1871. Jeg taler med forkvinde Helena G Hansen, der fortæller om kampene for ligestilling og hvilke udfordringer der er i samfundet.Kvinders valgret blev indført i 1915 og i 2015 arrangerede Dansk Kvindesamfund et stort optog ifm fejringen af 100 året for blandt andet kvinders valgret. Ved denne lejlighed talte både daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og Hendes Majestæt Dronning Margrethe.En af de seneste sejre er en lovændring af voldtægtslovgivningen, den såkaldet samtykkelov der er ved at blive vedtaget i Folketinget. Det er et stort skridt, som Dansk Kvindesamfund har kæmpet for i årevis.Lige nu fylder #MeToo debatten meget i Danmark, denne følger Dansk Kvindesamfund tæt og bakker op om de vidnesbyrder der kommer frem i medierne. Blandt andet uddeler Dansk Kvindesamfund Mathildeprisen og får dermed sat fokus på vigtige kvindekampe. https://da.wikipedia.org/wiki/Mathildeprisen Dansk Kvindesamfund https://danskkvindesamfund.dk/ 
62:52 11/26/20
Flere Kvinder i Politik - med Lea Friedberg
”Kvinders rettigheder er menneskerettigheder” Det er i år 25 år siden, at disse ord blev ytret af Hillary Clinton i Beijing til FNs kvindekonference. Her underskrev man den største aftale om at sikre kvinders rettigheder på verdensplan. Rettigheder omkring uddannelse, ligestilling, repræsentationer, retten til egen krop m.m. Det er nu 25 år siden og bliver fejret over hele verden. Alligevel har vi ikke lige mange kvinder og mænd i dansk politik, vi halter langt bagefter lande vi ellers ikke sammenligner os med.I denne episode taler jeg med Lea Friedberg, hun er 28 år og har været aktiv og arbejdet med ligestilling i årevis i Kvinderådet, Kvinfo, Nyt Europa, FN, fagbevægelsen, #Enblandtos og er aktiv i den offentlige debat. Nu er hun opstillet til kommunalvalget 2021 til borgerrepræsentationen i København. Lea fortæller om ligestilling i forhold til politik og kvinders repræsentation. Om sexisme og sexchikane i dansk politik. Om Ligestilling:nuFormålet med podcasten, er at give den almindelige dansker et indblik i ligestillingsverdenen. Hvorfor vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer det giver og hvordan vi kan nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.  
47:54 11/14/20
Unge, Sexisme og Aktivisme - sammen med Operation Dagsværk
Hvordan forholder de unge forholder sig til sexisme og ligestilling?Antonie og Johanne er 18 år og går i 3.G på HTX. De er begge aktive i Operation Dagsværk. Årets projekt handler om at skabe ligestilling og styrke kvinder i Peru. Johanne og Antonie fortæller om projektet og reflekterer over hvordan sexisme og ligestilling blandt unge er i Danmark. For eksempel arbejder de for at der kommer bedre seksualundervisning i skolerne og på ungdomsuddannelserne. Deltagere: Antonie Hørnø Mørch, Johanne Rüter Mørch og Signe Vahlun der er sekretariatsleder ved Operation Dagsværk. Interviewet foregår i Operation Dagsværks lokaler – se mere om organisationen og dens projekter på https://od.dk/ Podcasten Ligestilling:nu giver et indblik i ligestilling gennem samtaler med personer der beskæftiger sig med ligestilling. Den handler om hvorfor har vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer giver det og hvordan kan vi nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.Line Gessø
60:55 11/8/20
Mandeløn, Kvindeløn - hvorfor har vi ikke Ligeløn? - med Astrid Elkjær Sørensen
En af de væsentligste årsager til at vi ikke har ligeløn i Danmark er en lov indført i 1969 - den såkaldte tjenestemandsreform. Jeg taler med historiker Astrid Elkjær Sørensen. Hun forsker i ligeløn på arbejdsmarkedet.På det offentlige arbejdsmarked er der ikke ligeløn mellem traditionelle kvindefag og mandefag. Dette skyldes blandt andet, at der i 1969 ved lov blev vedtaget en såkaldt tjenestemandsreform. Denne klassificerede fagene som mandefag og kvindefag. Kvindefag blev dengang værdisat og indplaceret lavere end mandefag og den indplacering gælder stadig den dag i dag. Der findes derfor et hierarki som fortsat gælder og fylder ved de offentlige overenskomstforhandlinger. Derved er faggrupper såsom pædagoger og sygeplejersker lavere indplaceret end traditionelle mandefag såsom lærerne. 
63:09 11/3/20
Adfærd på arbejdspladsen - 2. Samtale med Rikke Voergård-Olesen
Ligestilling:nuSexisme, sexualitet, kønsopfattelse og krænkendes adfærd på arbejdspladsen. Jeg taler videre med Rikke Voergård-Olesen, hun er leder af Normværk og arbejder med det normkritiske perspektiv i virksomheder, børnehaver og institutioner. I denne podcast fortæller hun hvordan vi kan være samme på arbejdsmarkedet uden at krænke og hvilken betydning normerne har for vores uddannelsesvalg. Hvordan vi ved at arbejde med vores syn på normerne, kan give hvert køn flere muligheder kan sætte hinanden fri og skabe et samfund hvor alle køn bedre kan udfolde deres potentiale og talenter. Hvordan vi gennem sproget og bevidstgørelse af vores normer kan blive bedre til at omgås og kommunikere. Det kan være med til at gøre det danske arbejdsmarked mindre kønsopdelt.Se mere om Rikke og Normværk på www.normværk.dk Eller lyt til "Episode 2 - Et normkritisk perspektiv", hvor Rikke fortæller om normernes betydning hos børn og i samværet med børn.Podcasten Ligestilling:nu giver et indblik i ligestilling gennem samtaler med personer der beskæftiger sig med ligestilling. Den handler om hvorfor har vi endnu ikke har ligestilling, hvilke udfordringer giver det og hvordan kan vi nå hen mod mere ligestilling og ligeværdighed i samfundet. Til alles bedste.Line Gessø
40:19 10/31/20

Similar podcasts