Show cover of Podcasty VÚBP

Podcasty VÚBP

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna

Tracks

BOZP v kontextu změny klimatu 28:12 02/08/2022
Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP 27:20 02/04/2022
Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2) 27:58 01/12/2022
Komunikace v oblasti BOZP 45:16 01/06/2022
Metoda spinální stabilizace a její využití pro regeneraci strážníků obecních policií 25:57 12/21/2021
Zdravé stravování při směnném provozu 31:30 12/20/2021
Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií 25:56 12/20/2021
Regenerace u strážníků obecních policií 18:55 12/20/2021
Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření 25:20 12/17/2021
Problematika BOZP v sociálních službách 35:58 12/15/2021
Covid-19, nemoc z povolání 33:49 12/10/2021
Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců 42:36 10/25/2021
Práce z domácího prostředí (Homeworking #2) - Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví 39:13 05/20/2021
Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR 32:22 04/14/2021
Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance „zdraví bezpečná“ 34:58 04/09/2021
Jak na prevenci úrazů a trvalých následků 19:14 03/29/2021
Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik 19:41 01/21/2021
Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů 23:40 01/12/2021
Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty 28:14 12/21/2020
Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu 32:42 12/14/2020
Právní úpravy a judikatura v ČR 28:25 11/30/2020