Show cover of FDVpodden

FDVpodden

Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus Steffensen og Mats Celius Oshaug så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.

Tracks

Hva er FDV?
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.Besøk oss gjerne på https://www.fdvhuset.no/fdvpodden
21:17 12/11/20
Hva er et FDV-system?
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.Besøk oss gjerne på https://www.fdvhuset.no/fdvpodden
24:35 12/28/20
Renhold - en viktig del av driften
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.Besøk oss gjerne på https://www.fdvhuset.no/fdvpodden
27:13 1/12/21
Hva er FDV-dokumentasjon og hvordan håndterer vi den?
FDV-dokumentasjon er tema for denne episoden. Vi setter fokus på krav som kan stilles allerede i prosjekteringsfasen. Hvilken dokumentasjon trenger en driftstekniker og ulike servicefirma  for å sikre at bygget og installasjonene har en lengst mulig levetid? Brukerveiledninger, tegninger, juridiske dokumenter, teknisk beskrivelse og mye mer skal systematiseres og organiseres. Hvor starter vi? Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.Besøk oss gjerne på https://www.fdvhuset.no/fdvpodden
24:05 2/5/21
FDV-system i praksis - utvikle god byggforvaltning
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.Besøk oss gjerne på https://www.fdvhuset.no/fdvpodden
22:47 4/16/21
IoT og integrasjoner
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.Besøk oss gjerne på https://www.fdvhuset.no/fdvpodden
17:13 5/10/21
Digital tvilling i praksis del 1
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.
20:36 12/14/22
Digital tvilling i praksis del 2
Gjennom 20 år som programvareleverandør av FDV-systemet FAMAC, har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.
19:08 12/14/22
Findable gjør dokumentasjon SEXY!
I over 20 år som leverandør og utvikler av FDV-systemet FAMAC har vi i FDVhuset  høstet mye erfaring. Dette ønsker Magnus og Mats så gjerne å formidle til alle dere lyttere – “vi har så mye på hjertet”.Vi tar for oss hva FDV egentlig er, hvordan gjennomføre FDV på en effektiv og god måte – og ikke minst skal vi sette fokus på de utfordringene som ligger i fremtidens FDV.Om du har tips eller innspill på tema du ønsker vi skal ta opp i FDVpodden, så setter vi stor pris på om du sender oss en mail til  post@fdvpodden.no.
19:21 1/2/23