Show cover of סיפור ירוק - אנשים. סביבה. השראה. יזמות אקולוגית, עם מיה הוד רן.

סיפור ירוק - אנשים. סביבה. השראה. יזמות אקולוגית, עם מיה הוד רן.

כאן נפגוש יזמות מרתקת עם א.נשים שהובילו מאבק, הגו רעיון, חוללו שינוי, בכל הקשור לסיפור של העולם כדי ליצור עניין ולפתוח תקווה, גם למי שלא אוכל מחקרים על קיימות לארוחת בוקר. אני מיה הוד רן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית ובאתי להרים עם סיפור ירוק – פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד.