Show cover of dysgucymraeg.cymru / learnwelsh.cymru

dysgucymraeg.cymru / learnwelsh.cymru

Podlediadau diweddaraf gan dysgucymraeg.cymru / Latest Podcasts from learnwelsh.cymru

Tracks

Podlediad Jo Heyde a Caryl Lewis
Podlediad Amdani - Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg: Y ddysgwraig Jo Heyde sy’n holi’r awdur Caryl Lewis am ei gwaith.
38:09 3/3/22
Podlediad Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg 2021
Gosia Rutecka sy’n holi’r awdur Manon Steffan Ros am ei gwaith.I wybod fwy am Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg 2021 ewch i https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dathlu-darllen-cymraeg/
30:54 3/1/21
Rhiannon Norfolk yn cyfweld â Rhys Meirion
I ddathlu Dydd Miwsig Cymru ar 5 Chwefror, Rhiannon Norfolk, dysgwr a thiwtor gyda Dysgu Cymraeg Y Fro, sy’n holi’r canwr a’r cyflwynydd Rhys Meirion am ei waith, ei fywyd a’i ddiddordebau.
28:23 2/2/21

Similar podcasts