Show cover of Studielivet

Studielivet

'Studielivet' er en podcast til alle studerende på SDU produceret af Studie- og Trivselsvejledningen. Gennem flere afsnit tager vært Iben Kudsk Jørgensen forskellige tematikker op, som alle relaterer sig til de studerendes studietrivsel. Her inviterer hun gæster ind til en snak om, hvordan man kan håndtere de udfordringer, som må opstå i livet som studerende på SDU.