Show cover of Pełnia Literatury. Nocny podcast literacki

Pełnia Literatury. Nocny podcast literacki

Noc to pora innego czytania i rozmawiania o literaturze. Odwróconego od codziennych bodźców, zwróconego w stronę tekstu i własnego wnętrza. To pora przypomnień, łączenia teraźniejszości z przeszłością, refleksji nad pełnią lekturowego i życiowego doświadczenia. Moment zapomnienia o hierarchiach. Czas rozmyślań pozbawionych niekiedy dziennych skrupułów. Aktualnych nie tylko nocą. Projekt realizowany jest w ramach Programu “Mobilni w Kulturze 2021” prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń, organizowanego i finansowanego przez Urząd m. st. Warszawy.