Show cover of agropodcast

agropodcast

AGROpodcast – podcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na aktuálne témy priamo z agrorezortu. Dozviete sa, čo všetko sa pripravuje pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníctvo, poľovníctvo a rozvoj slovenského vidieka.

Tracks

AGROPODCAST (video):Čo všetko ponúkne 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex?
Tradičný sviatok všetkých poľnohospodárov a potravinárov sa blíži... Čo všetko ponúkne 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex?Aké novinky z poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj sprievodný program sú pripravené pre návštevníkov? Odpovedá riaditeľ štátneho podniku Agrokomplex Ing. Jozef Pavle:
18:19 8/10/23
AGROPODCAST (audio):Čo všetko ponúkne 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex?
Tradičný sviatok všetkých poľnohospodárov a potravinárov sa blíži... Čo všetko ponúkne 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex?Aké novinky z poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj sprievodný program sú pripravené pre návštevníkov? Odpovedá riaditeľ štátneho podniku Agrokomplex Ing. Jozef Pavle:
18:16 8/10/23
AGROPODCAST (audio):Prebieha dostihová sezóna 2023 podľa očakávaní?
Prebieha dostihová sezóna 2023 podľa očakávaní? Ktoré podujatia môžeme tento rok zažiť na Závodisku? Aká je budúcnosť dostihového športu na Slovensku? Odpovedá riaditeľ štátneho podniku Závodisko Ing. Ladislav Molnár...
25:05 5/29/23
AGROPODCAST(video):Prebieha dostihová sezóna 2023 podľa očakávaní?
Prebieha dostihová sezóna 2023 podľa očakávaní? Ktoré podujatia môžeme tento rok zažiť na Závodisku? Aká je budúcnosť dostihového športu na Slovensku? Odpovedá riaditeľ štátneho podniku Závodisko Ing. Ladislav Molnár...
25:07 5/29/23
AGROPODCAST(audio):Aké sú hlavné priority nového ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša?
Aké sú hlavné priority nového ministra pôdohospodárstva prof. Jozefa Bíreša? Ktoré úlohy ostali na ministerstve nedokončené a čo teraz s nimi bude? Kde sa dá ešte pridať a čo naopak funguje veľmi dobre v rezorte? 
23:04 5/22/23
AGROPODCAST(video):Aké sú hlavné priority nového ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša?
Aké sú hlavné priority nového ministra pôdohospodárstva prof. Jozefa Bíreša? Ktoré úlohy ostali na ministerstve nedokončené a čo teraz s nimi bude? Kde sa dá ešte pridať a čo naopak funguje veľmi dobre v rezorte? 
23:06 5/22/23
AGROPODCAST (audio):V akom stave odovzdáva minister Vlčan rezort svojmu nástupcovi?
V akom stave odovzdáva minister Vlčan rezort svojmu nástupcovi? Ktoré najhlavnejšie úlohy čakajú na dokončenie už na nového ministra pôdohospodárstva? Čo všetko očakáva od úradníckeho ministra?
52:20 5/11/23
AGROPODCAST (video): V akom stave odovzdáva minister Vlčan rezort svojmu nástupcovi?
V akom stave odovzdáva minister Vlčan rezort svojmu nástupcovi? Ktoré najhlavnejšie úlohy čakajú na dokončenie už na nového ministra pôdohospodárstva? Čo všetko očakáva od úradníckeho ministra? 
52:21 5/10/23
AGROPODCAST (video):Máme v obchodoch bezpečné potraviny?
Máme v obchodoch bezpečné potraviny po tom, ako sa potvrdilo na Slovensku nevyhovujúce obilie z Ukrajiny? Čo všetko sa v tejto súvislosti pre ochranu zdravia doteraz urobilo? Aké kroky sa už podnikli alebo najbližšie zvažujú na stabilizáciu domáceho trhu s agropotravinárskymi komoditami?
30:39 4/19/23
AGROPODCAST (audio):Máme v obchodoch bezpečné potraviny?
Máme v obchodoch bezpečné potraviny po tom, ako sa potvrdilo na Slovensku nevyhovujúce obilie z Ukrajiny? Čo všetko sa v tejto súvislosti pre ochranu zdravia doteraz urobilo? Aké kroky sa už podnikli alebo najbližšie zvažujú na stabilizáciu domáceho trhu s agropotravinárskymi komoditami?
30:37 4/19/23
AGROPODCAST (audio): Ako sa prejavilo fungovanie Protiinflačnej garancie po prvých týždňoch?
Ako sa prejavilo fungovanie Protiinflačnej garancie po prvých týždňoch? Je to dobrý nástroj na ochranu slovenského spotrebiteľa pred nárastom cien? Čo hovoria zákazníci reťazcov na túto iniciatívu a má agrorezort v pláne aj iné riešenia?
38:22 4/3/23
AGROPODCAST (video): Ako sa prejavilo fungovanie Protiinflačnej garancie po prvých týždňoch?
Ako sa prejavilo fungovanie Protiinflačnej garancie po prvých týždňoch? Je to dobrý nástroj na ochranu slovenského spotrebiteľa pred nárastom cien? Čo hovoria zákazníci reťazcov na túto iniciatívu a má agrorezort v pláne aj iné riešenia?
38:22 4/3/23
AGROPODCAST 19
Bude pre vtáčiu chrípku nedostatok slovenskej hydiny? Ako sa jej môžu chovatelia vyvarovať a ochrániť svoje chovy? Máme besnotu pod kontrolou? Ako zvládame boj s africkým morom ošípaných – čo hovoria aktuálne čísla?
36:42 3/3/23
AGROPODCAST S01E18
Rok 2022 je vo finále. Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 bol schválený mesiac pred Štedrým dňom. Čo všetko sa podarilo úspešne zrealizovať a pripraviť na ministerstve pre našich pôdohospodárov v roku 2022? A naopak, čo bude horúcou výzvou na rok 2023? Ako hodnotí spoluprácu s agrorezortom za uplynulý rok najväčšia agropotravinárska samospráva - SPPK?
30:37 12/23/22
AGROPODCAST S01E17
Takmer rok na ministerstve pôdohospodárstva existuje sekcia stratégií, analýz a prierezových činností. Čomu všetkému sa venuje? Ako bude fungovať Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií od januára 2023 a čo bude jeho úlohou? Čo hovorí najnovšia Zelená správa o slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve?
28:20 11/27/22
AGROPODCAST S01E16
Kedy bude Slovensko v potravinovej sebestačnosti aspoň na 60%? Čo všetko ovplyvňuje finálnu cenu potravín? Na čo všetko by sme si mali dávať pozor pri nakupovaní v obchodoch? Aký je rozdiel medzi dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti potravín? Čo je to Značka kvality a koľko produktov už má takéto označenie?
18:46 11/18/22
AGROPODCAST S01E15
Lesopoľnohospodársky majetok ULIČ, štátny podnik patrí k významným zamestnávateľom na východe Slovenska – v pohraničí. Venuje sa poľnohospodárskej výrobe, lesníctvu a spracovaniu drevnej suroviny. V súvislosti s prevodom území národného parku Poloniny, čaká LPM Ulič zmena. Ako sa fungovalo dovtedy? Čo môžu očakávať zamestnanci od 1. januára? Aké sú očakávania do budúcnosti v LPM Ulič?
22:08 10/26/22
AGROPODCAST S01E14
Ministerstvo pripravilo bezprecedentnú a historicky najvyššiu pomoc pre poľnohospodárov na kompenzáciu sucha. Kto všetko sa môže o ňu uchádzať? Čo sa pripravuje pre ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb? Nezabúda rezort na potravinárov? Aké sú závery rokovania ministrov V4, ktorí spolu aj s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo navštívili nedávno Slovensko? A čo organizačné zmeny od prvého januára?
42:44 10/19/22
AGROPODCAST S01E13
Aké sú hlavné úlohy a poslanie NPPC? V čom je kľúčovým prínosom pre ministerstvo pôdohospodárstva a náš agrosektor? Na čom všetkom aktuálne pracujú v tejto inštitúcii?
21:57 9/28/22
AGROPODCAST S01E12
Ako najčastejšie trpia stromy a v ktorých lokalitách najviac? Bude sa meniť zloženie drevín v lesoch? Máme riešenie na tento problém do budúcnosti?
17:39 9/10/22
AGROPODCAST S01E11
Budú mať Slováci čím kúriť počas najbližšej zimy? Je dostatok dreva a štiepky pre domácnosti? Ako vyriešiť zvýšený záujem a čo bude s kalamitným drevom, ktoré leží v lesoch?
15:28 8/30/22
AGROPODCAST S01E10
Čo sú to vlastne ekoschémy, ako a odkedy by mali v praxi fungovať? Budú dostatočne motivujúce pre našich poľnohospodárov? Dokážu si s nimi poradiť všetci farmári na Slovensku a zároveň zachovať tradičnú výrobu aj postupy?
34:14 8/25/22
AGROPODCAST S01E09
Čo všetko ponúka 47. ročník výstavy Agrokomplex? Ako vyzerajú finálne prípravy? Ktoré novinky z poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj sprievodný program sú pripravené pre všetkých návštevníkov?
15:38 8/9/22
AGROPODCAST S01E08
Čo robí Ministerstvo pôdohospodárstva v boji so suchom? Aká je budúcnosť vodozádržných opatrení, ale aj závlahových systémov na Slovensku? Kedy začne fungovať Klimatický fond pre pôdu - komu bude táto pomoc určená, z čoho to bude financované a o aký balík peňazí ročne pôjde?
26:49 8/4/22
AGROPODCAST S01E07
Ako funguje na Slovensku predaj z dvora? Majú lokálne potraviny zmysel pri čoraz väčšej dominancii reťazcov na trhu? V čom sme pri predaji z dvora na Slovensku jedineční a aký je trend v Európe?
19:24 7/20/22