Show cover of Events Guide

Events Guide

EventsGuide e първото по рода си специализирано дигитално издание в полза на събитийния туризъм. Предстоящите периодични издания целят да направят България разпознаваема и предпочитана дестинация за конгресен туризъм. Водещата статия на всеки брой на EventsGuide щe бъде достъпна тук в аудио формат. Можете да разгледате EventsGuide тук: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева

Tracks

Фестивалите и самобитният дух на родопчани притежава потенциал да бъдат запазена марка на конгресния туризъм в район Родопи | Events Guide брой 6
В шести брой на "Events Guide" ще се пренесем в туристически район Родопи и ще разгледаме неговите конкурентни предимства за провеждане на конгресни събития. Разгледайте шести брой на изданието тук: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева
34:20 7/14/23
Възрожденска атмосфера и градска среда се конкурират за конгресните прояви в Старопланински район | Events Guide брой 5
В пети брой на "Events Guide" ще се фокусираме върху Туристически район “Стара планина” и неговите конкурентни предимства за провеждане на конгресни събития. Разгледайте пети брой на изданието тук: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева
41:44 7/14/23
Иновативните решения в Бургаски район са гаранция за успех на всяко конгресно събитие | Events Guide брой 4
В четвърти брой на "Events Guide" ще се фокусираме върху Бургаски район и неговите конкурентни предимства за провеждане на конгресни събития. Разгледайте четвърти брой на изданието тук: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева
33:51 6/6/23
Варненски туристически район - въздух, слънце и пространство съчетават местата за събития по Варненското Черноморие | Events Guide брой 3
В трети брой на Events Guide ще научите какви възможности предлага Варненски Черноморски район за събитийни и конгресни мероприятия. Разгледайте трети брой на изданието тук: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева
39:30 3/21/23
Район "Тракия" - с традиции и нови възможности за деловите туристи | Events Guide брой 2
Във втори брой на Events Guide ще научите какви са тенденциите в събитийния туризъм за 2023. Водещата статия е посветена на район Тракия, където индустриалният напредък мотивира качеството и специализацията на конгресния продукт.  Разгледайте втори брой на изданието тук: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева
55:53 1/31/23
Рило-Пирински туристически район - по пътя на конгресния туризъм | Events Guide брой 1
EventsGuide e първото по рода си специализирано дигитално издание в полза на събитийния туризъм. Предстоящите периодични издания целят да направят България разпознаваема и предпочитана дестинация за конгресен туризъм и улеснят организацията на събития. Водещата статия на всеки брой на EventsGuide e достъпна и в аудио формат. Цялата информация за Рило-Пирински туристически район ще откриете в първи брой на изданието: https://eventplus.bg/events-guide-bulgaria-kongresen-turizam/ Voiceover: Венцeслава Велчева 
36:29 1/25/23

Similar podcasts