Show cover of Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A is de podcast voor accountants en financials. Een onderzoekende en vertragende aanvulling op het dagelijkse en snelle menu van de actualiteit. Iedere aflevering praat host Sven Budding met nieuwe gasten, opzoek naar waardevolle inzichten en originele perspectieven op eigentijdse thema’s in de accountancy. Redactie, productie, host: Sven Budding.

Tracks

Vitamine A #32 | Filosofie als denkgereedschap voor accountants, deel 2
Te gast zijn Dr. Herman van Brenk RA en Prof. Dr. Edgar Karssing. Samen stonden zij, met Antje Kuilboer-Noorman, Ronald Jeurissen en Bart Jansen aan de wieg van de Keuzemodule Beroepsfilosofie voor Accountants aan Nyenrode Business Universiteit. Centraal staat het idee dat de filosofie een ‘denkgereedschap’ is voor accountants.Links:Goudmijn van het denken:https://www.boomfilosofie.nl/product/100-660_Goudmijn-van-het-denkenLezing Kinneging:https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/accountantsdag/accountantsdag_2011_lezing_kinneging.pdfProf. Dr. Edgar Karssing: https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/faculteitsleden/p/edgar-karssingDr. Herman van Brenk RA:https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/faculteitsleden/p/herman-van-brenk
37:02 11/29/2022
Vitamine A #31 | Filosofie als denkgereedschap voor accountants, deel 1
In deel 1 van dit tweeluik duikt Vitamine A in het fundamentele thema integriteit, en kijkt aan de hand van ideeën van rechtsfilosoof en ethicus Andreas Kinneging, en aan de hand van de Ethica van Aristoteles, naar wat accountants nu hebben aan dit gedachtegoed. En we staan stil bij hoe je dat zelf doet, beginnen met filosoferen. Centraal staat het idee dat de filosofie een ‘denkgereedschap’ is voor accountants.Links:Goudmijn van het denken: https://www.boomfilosofie.nl/product/100-660_Goudmijn-van-het-denkenLezing Kinneging: https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/accountantsdag/accountantsdag_2011_lezing_kinneging.pdfProf. Dr. Edgar Karssing: https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/faculteitsleden/p/edgar-karssingDr. Herman van Brenk RA: https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/faculteitsleden/p/herman-van-brenk
34:02 11/15/2022
Vitamine A #30 | 15 jaar accountant.nl, website zonder oordeelonthouding
We staan stil bij het 15-jarige bestaan van accountant.nl. Daarom is voor de tweede keer Marc Schweppe te gast, hoofdredacteur van accountant.nl. Samen met Marc maakten we in januari 2020 de eerste aflevering van Vitamine A. Nu zijn we 30 afleveringen en twintigduizend luistersessies verder, en daarmee is Vitamine A als onderdeel van de website accountant.nl ook een soort van begrip geworden.   
32:03 10/18/2022
Vitamine A #29 | Ins en outs van de nieuwe concept-Wet toekomst accountancysector
Deze aflevering staat in het teken van de nieuwe concept-Wet toekomst accountancysector, die in juli 2022 naar de Raad van State (RvS) werd verzonden, en die recent is gepubliceerd.
28:45 09/28/2022
Vitamine A #28 | De blinde vlekken van de accountant
Te gast zijn Boudewijn de Bruin (1974) is hoogleraar Financial Ethics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. En Eddy Vaassen, hoogleraar Accountancy aan Tilburg University. Samen werken zij vanuit de Faculty Cultuur, Ethiek en Gedrag van de NBA aan een Ethisch Competentiemodel voor Accountants.
41:15 07/14/2022
Vitamine A #27 | Accountants en het belang van soft controls, met Muel Kaptein, deel 2
In deel 2 van dit tweeluik spreekt Vitamine A verder met Muel Kaptein over soft controls in de accountancy. Volgens Kaptein kunnen soft controls helpen om bepaalde waarnemingen die mkb-accountants doen bij hun opdrachtgevers beter te objectiveren. Maar ook accountants werkzaam voor de overheid en accountants in business kunnen baat hebben bij soft controls.De handreiking 1148 staat hier: https://www.nba.nl/softcontrolsMaximes: https://home.kpmg/nl/nl/blogs/home/posts/2020/12/ebook-een-collectie-voor-het-werk.htmlEhticismen: https://www.free-ebooks.net/international/Ethicismen-en-hun-Risico-s-150-cartoons-over-ethiek-op-het-werk
31:02 06/16/2022
Vitamine A #26 | Accountants en het belang van soft controls, met Muel Kaptein, deel 1
In deel 1 van dit tweeluik spreekt Vitamine A met Muel Kaptein over soft controls in de accountancy. Het gaat over ethiek als reflectie op de moraal, hoe soft controls voor de accountant daarin passen, over de NBA-handreiking 1148 en het daarin genoemde model van Kaptein. Hoe onmisbaar zijn soft controls ondertussen? Muel Kaptein is Partner bij KPMG Integrity & Compliance, en Professor Business Ethics aan de Erasmus Universiteit.De handreiking 1148 staat hier: https://www.nba.nl/softcontrolsMaximes: https://home.kpmg/nl/nl/blogs/home/posts/2020/12/ebook-een-collectie-voor-het-werk.htmlEhticismen: https://www.free-ebooks.net/international/Ethicismen-en-hun-Risico-s-150-cartoons-over-ethiek-op-het-werk 
29:46 06/02/2022
Vitamine A #25 | 'Accountant, spreek je uit' - in gesprek met opiniemaker en accountant Richard Knops
Naast accountant is Richard Knops een uitdagend auteur, die liever de discussie start dan deze uit de weg gaat. Een gesprek over dat het beroep zich uit moet spreken, stelling miet nemen en de dialoog moet voeren. Over topsportmentaliteit, werkplezier en gespreid leiderschap.
34:38 04/28/2022
Vitamine A #24 | Peter Schimmel over het 'onvolwassen beroep' van de forensisch accountant - deel 2
In deel 2 praten we met Peter Schimmel verder over onder andere corruptie, maatschappelijke relevantie, het verschil met 'normale' accountants, en Peter doet een uitnodiging aan de NBA.
34:04 03/30/2022
Vitamine A #23 | Peter Schimmel over het 'onvolwassen beroep' van de forensisch accountant - deel 1
De Werkgroep Fraude van de NBA publiceerde recent twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Dit grote thema is van alle tijden, en even zo de dialoog dan wel discussie daarover. Het is tevens een van de zes hoofdthema’s van de Stuurgroep Publiek Belang en de Veranderagenda audit, opgericht om een impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.Welke rol speelt de forensisch accountant in deze context, als het de taak van de forensisch accountant is om een verbinding te leggen tussen de juridische en financieel-economische wereld in het onderzoek naar fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.  
31:05 03/17/2022
Vitamine A #22 | De Young Prof en de circulaire economie - Drieluik Duurzaamheid, deel 3
Jochem is registeraccountant en als manager werkzaam bij EY. Hij is ambassadeur van de NBA Community Planet Finance, bestuurslid van de NBA Young Profs. En hij schreef als werkgroeplid mee aan de 'Handleiding duurzaamheid: klimaat', die in september 2021 is gepubliceerd.
27:56 02/17/2022
Vitamine A #21 | Het mkb en de circulaire economie - Drieluik Duurzaamheid, deel 2
Wat zijn de uitdagingen voor het mkb als je wil verduurzamen, circulair wil zijn? Moeten we onze kijk op rendement verbreden? Te gast is David Boekel RA, Manager Impact Reporting bij RSM Accountants. Hij heeft ruim ervaring in het MKB. Hij heeft meegewerkt aan de PML Klimaat is financieel als lid van de expertgroep. En hij is lid van de NBA Werkgroep ESG Assurance.
31:19 02/03/2022
Vitamine A #20 | Circulaire economie in de praktijk - Drieluik Duurzaamheid, deel 1
Wat kom je tegen in de praktijk, als je wil verduurzamen, circulair wil zijn, maar ook rendement wil hebben? Staan bedrijven daar voor open? Zijn we er klaar voor? En wat betekent dit voor accountants? Te gast is Diane Zandee RC, cfo Trunkrs, lid Coalitie Circulaire Accounting en promovenda bij Nyenrode. Dit is deel 1 van een drieluik over duurzaamheid.
30:05 01/20/2022
Vitamine A #19 | Vrouwelijk leiderschap in de Accountancy - Deel 2
Waarom is er behoefte aan vrouwelijk leiderschap? Wat is het eigenlijk? En hoe staat het ervoor in de Accountancy?
21:58 12/02/2021
Vitamine A #18 | Vrouwelijk leiderschap in de Accountancy - Deel 1
Waarom is er behoefte aan vrouwelijk leiderschap? Wat is het eigenlijk? En hoe staat het ervoor in de Accountancy?
31:40 11/18/2021
Vitamine A #17 | Het 'Groene Boekje' voor crisismanagement
Niemand houdt van een crisis. Maar als er zich dan toch een aandient, wil je dat die zo snel mogelijk weer voorbij is en dat de reputatie van je organisatie geen enkele, of in ieder geval nagenoeg geen schade heeft opgelopen. Hoe zorg je ervoor dat je een crisis met zo min mogelijk kleerscheuren overleeft?Boek bestellen: https://www.managementboek.nl/boek/9789089655981/crisis-lukas-burgering
30:54 10/13/2021
Vitamine A #16 | De mannen achter de Busy Season Talks
Waarom doen zij wat ze doen? Over openheid, inspiratie en bezieling. Over verschillen tussen generaties in het accountantsvak. En overeenkomsten. Over mooie verhalen. Met hun in de uitzending trappen we vandaag niet alleen een nieuwe reeks afleveringen van Vitamine A af, maar ook een heel nieuw seizoen van de Busy Season Talks, dat begint op dinsdag 21 september.
29:01 09/16/2021
Vitamine A #15 | Bob Hoogenboom over witwassen, fraude en corruptie: 'naar De Nachtwacht kijken door een rietje'
De eerste helft van de podcast is in een notendop een overzicht van het onderzoek en bijbehorende conclusies. In de tweede helft maken we een vertaling naar de accountancy. 
51:19 03/18/2021
Vitamine A #14 | Leen Paape over vernieuwing, verbinding en het leveren van een bijdrage
Het credo van Paape luidt: "In voor vernieuwing, verbinding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van complexe vraagstukken om de samenleving vooruit te helpen."Dat zou toch eigenlijk op het visitekaartje van iedere accountant moeten staan, dacht ik toen ik dit las. Aan de hand van een aantal thema’s gaan we dit credo verkennen.
30:34 02/04/2021
Vitamine A #13 | NBA Springlevend | De nieuwe generatie accountants laat zijn stem horen en wil meer dialoog
Mogelijk kent u ze van hun reactie in het FD op een eerder interview in dezelfde krant met de kwartiermakers Chris Fonteijn en Marlies de Vries. Die stelden dat ‘jonge accountants problemen niet durven aan te kaarten bij hun manager’.De drie jonge studenten herkenden zich niet in dat beeld, en beschreven in het FD een cultuur die juist openheid stimuleert, en de jongste generatie in staat stelt inhoudelijke en persoonlijke kwesties te bespreken met direct leidinggevenden en managers.Een gesprek over dialoog, vernieuwing en verbinding.
33:22 11/19/2020
Vitamine A #12 | NBA Springlevend | NBA-directeur Berry Wammes over 'The future of audit'
'The Future of audit' gaat over het ontwerp van een nieuw accountantsberoep. Een thema waar Nederland internationaal gezien wellicht in voorop loopt. Een nieuw ontwerp, betekent dat ook dat er met het huidige ontwerp iets mis is?
27:48 11/12/2020
Vitamine A #11 | NBA Springlevend | Steef Visser over 'Balanceren & laveren' in het MKB
Steef Visser is ook ceo en partner van Visser & Visser, een accountantskantoor dat bedrijven ondersteunt op het gebied van onder meer accountancy, audit & assurance, belastingadvies en IT.Dit gesprek is onderdeel van een korte reeks afleveringen van Vitamine A, die in het teken staat van het 125-jarig jubileum van het accountantsberoep.
15:10 11/03/2020
Vitamine A #10 | NBA Springlevend | Student accountancy Andrea Moser over Boomers vs Millennials
In aanloop naar het online evenement spreekt Sven Budding met Andrea Moser over verschillen, overeenkomsten en uitdagingen tussen generaties in de accountantssector. En hoe een dialoog kan bijdragen. En ze vertelt over het platform The Accountables, en hoe dat bij de accountants van de toekomst bewustwording stimuleert op thema's als cultuur, maatschappij, vaktechniek en zelfontwikkeling.
17:15 10/20/2020
Vitamine A #9 | De podcast voor accountants | AuditPedia: de Wikipedia voor accountants. Met Margreeth Kloppenburg
Het platform biedt naast vaktechnische kennis, achtergrondinformatie over de beroepsgeschiedenis, beroepsethiek en beroepseer. Via digitale en gedigitaliseerde boeken en artikelen, educatieve filmpjes, colleges, podcasts, essays, columns, nieuwsanalyses etc. In gesprek met de initiatiefnemer Margreeth Kloppenburg, over haar motivatie, de inhoud en planning van het project, stakeholders en betrokkenen.
24:45 09/17/2020
Vitamine A #8 | De podcast voor accountants | Vrouwelijk Leiderschap deel 3, met Professor Esther-Mirjam Sent
Te gast is Esther-Mirjam Sent. Zij is lid voor de PvdA in de Eerste Kamer. Zij is ook woordvoerder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Onderwijs en Financiën algemeen. Daarnaast is Esther-Mirjam hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
13:33 05/07/2020
Vitamine A #7 | De podcast voor accountants | Vrouwelijk Leiderschap deel 2, met Agnes Koops
De tweede gast in deze reeks van drie is Agnes Koops. Zij is voorzitter van PwC accountants, en lid van de Raad van bestuur van PwC. En in 2019 was zij finalist in de verkiezing van de Topvrouw van het jaar.
12:01 04/23/2020
Vitamine A #6 | De podcast voor accountants | Vrouwelijk Leiderschap deel 1, met Sandra Lutchman
De eerste gast in deze reeks van drie is Sandra Lutchman. Zij is expert op het gebied van Leadership Diversity & Inclusion. En zij heeft vanuit die rol ook een plan van aanpak gemaakt voor de NBA.Host & productie: Sven Budding
13:30 04/09/2020
Vitamine A #5 | Een CAO voor accountants? Lessen uit de psychologie, met Andreas Wismeijer | De podcast voor accountants
Host Sven Budding spreekt met Andreas Wismeijer over zijn onderzoek, waarmee hij een brug slaan tussen de wat hardere wereld van de cijfers en accounting, en zachtere thema’s als persoonlijkheidskenmerken en stress. Dat blijkt ook (hard) nodig. Voor meer werkplezier en betere resultaten. Waar blinkt de accountant in uit, en waar zou hij of zij wel wat meer van mogen hebben?Wismeijer is psycholoog, en als docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg en Nyenrode, en visiting Associate Professor op het gebied van persoonlijkheidspsychologie.Host, redactie, productie: Sven Budding 
46:20 03/11/2020
Vitamine A #4 | Spookcijfers: alles over getallen die rammelen | De podcast voor accountants
Deze vierde aflevering van Vitamine A gaat over de cijfers. Niet over droge getallen en berekeningen, maar over slecht becijferde conclusies die met regelmaat leiden tot rotsvaste overtuigingen. Host Sven Budding ontvangt de twee schrijvers van het boek Spookcijfers: Tom Nierop en Nart Wielaard. Zij maakten een sprankelend boek over getallen die rammelen.We praten o.a. over hoe comfortabel we het allemaal vinden getallen te horen, maar vooral ook hoe menselijk we allemaal zijn in het makkelijk aannemen van het gehoorde getal als ‘waar’. Hoe ontwikkel je voor cijfers het juiste kritisch vermogen? Wat zijn de grootste getallenblunders? En hoe kan Nederland 80 miljard beter...Host, redactie, productie: Sven Budding
36:56 02/27/2020
Vitamine A #3 | Innovatie en het nieuwe accountantskantoor | De podcast voor accountants
In deze derde aflevering van Vitamine A spreken projectleiders Daphne Kolk en Erik Kolthof van de NBA Kennisgroep Accounttech, met Mark van Diermen en Corinne Haenen van het nieuwe en jonge accountantskantoor The Audit Generation. Over het oprichten van een nieuw kantoor, en meer nog over de innovaties om dat onderscheidend te doen. Ook onderzoeken ze met elkaar wat er nodig is om verschillende innoverende partijen met elkaar op te laten trekken en zo tot een nog meer innoverend klimaat te komen.Host, productie: Sven Budding
40:59 02/13/2020