Xangô cover
Xangô
Banda NÃ

Xangô

Banda NÃ

Featured in

Lyrics

Xangô

(Renato Ribeiro, Thiago Pereira e Michel de Moura)

BR-KW1-16-00008

Try Deezer Premium for 3 months for $9.99